Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
Model de contract de ipoteca mobiliara

Model de contract de ipoteca mobiliara

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare Model de contract de ipoteca mobiliara

Model de contract de ipoteca mobiliara[1]1. Subsemnatul .................., domiciliat în .............., cnp, ..........

în calitate de CREDITOR,

2. Subsemnatul ................, domiciliat în .............., cnp ...........

în calitate de GARANT IPOTECAR,

am hotarât încheierea prezentului contract de ipoteca mobiliara:

Eu, Garantul ipotecar constitui în favoarea Creditorului drept de ipoteca mobiliara asupra ...........[2](se va descrie bunul ipotecat), pentru garantarea ...............[3](se va descrie obligatia garantata).

Elementele contractului de ipoteca mobiliara[4]:

- constituitorul ipotecii este liber sa foloseasca, sa administreze si sa dispuna de bunul ipotecat, cu obligatia de a nu prejudicia drepturile creditorului ipotecar (art.2373, art.2374 Cod Civil)[5].

- când ipoteca este consimtita pentru garantarea restituirii unei sume de bani, aceasta poate fi determinata în cuprinsul contractului, sau, poate fi determinabila. Determinarea ulterioara trebuie sa se rezulte din cuprinsul contractului de ipoteca si nu prin trimitere la alte conventii (art.2372 alin.1 Cod Civil)

- se poate constitui drept de ipoteca asupra unui bun mobil ce este grevat deja de un drept de ipoteca conventionala fara a fi necesar consimtamântul titularului garantiei anterioare.- atunci când garantul ipotecar este debitorul, partile pot conveni limitarea dreptului creditorului de a urmari numai bunul ipotecat, nu si bunurile neipotecate ale debitorului (art.2325 Cod Civil).

- se va preciza caracterul de titlu executoriu al ipotecii (art.2431 Cod Civil).

- se va preciza extinderea de drept a ipotecii asupra fructelor si productelor bunului, precum si asupra tuturor bunurilor primite de constituitor în urma unui act de administrare ori de dispozitie încheiat cu privire la bunul mobil ipotecat (art.2392 Cod Civil);

- în situatia în care contractul de ipoteca cuprinde clauze neuzuale dintre cele enumerate limitativ de art.1203 cod civil (ex: limitarea dreptului de a opune exceptii, decaderea din drepturi sau din beneficiul termenului), acestea trebuie sa fie acceptate expres (nominal) de catre garantul ipotecar, pentru a-si produce efecte.

- creditorul ipotecar are urmatoarele drepturi:

- sa inspecteze bunul ipotecat, fara a stânjeni activitatea celui care detine bunul ipotecat (art.2394 Cod Civil);

- sa-si însuseasca produsele bunului ipotecat în contul creantei, cu conditia sa stabileasca în mod detaliat conditiile si proportia în care urmeaza a se reduce creanta garantata în urma exercitarii acestui drept (art.2395 Cod Civil);

- sa considere exigibila creanta garantata si sa execute ipoteca în cazul în care constata lipsa unei întretineri corespunzatoare a bunului ipotecat sau alte fapte, imputabile debitorului, de natura sa faca dificila sau imposibila executarea ipotecii, astfel cum aceste fapte sunt determinate prin contractul de ipoteca (art.2396 Cod Civil).

- publicitatea ipotecii mobiliare se asigura prin înscrierea acesteia în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

- în cel mult 10 zile de la data la care obligatia garantata a fost platita, creditorul ipotecar este obligat sa ceara operatorului arhivei radierea ipotecii (art.2419 Cod Civil).

- în caz de neexecutare a obligatiei garantate, creditorul are dreptul, la alegerea sa:

- sa vânda bunul ipotecat în conditiile art. 2445-2459 Cod Civil;

-sa îsi însuseasca bunul pentru a stinge creanta ipotecara în conditiile art. 2460 -2463 Cod Civil;

-sa preia bunul în scop de administrare în conditiile art. 2468-2473 Cod Civil.

Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentruArhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, ..... exemplare s-au eliberat partilor.

CREDITOR............... GARANT IPOTECAR...................

[1]Ipoteca mobiliara se constituie fara deposedarea garantului ipotecar de bunul mobil ipotecat.

Ipoteca mobiliara poate fi perfecta sau imperfecta (art.2387 Cod Civil). Daca obligatia garantata nu a luat nastere sau constituitorul nu este titularul dreptului ipotecat, ipoteca este imperfecta. Aceasta va deveni perfecta la data nasterii obligatiei si a dobândirii de catre constituitor a drepturilor asupra bunului ipotecat (art.2409 Cod Civil).

[2]Enumerarea cuprinsa în art.2389 Cod Civil este exemplificativa. Se poate ipoteca o creanta sau o universalitate de creante (art.2398-2408 Cod Civil).

[3]Ipoteca este accesorie unui raport juridic principal si este indivizibila (art.2344 Cod Civil). Se poate garanta îndeplinirea oricarui fel de obligatii: pure si simple, simple, conditionale (art.2369 Cod Civil), prezente sau viitoare (art.2370 Cod Civil).

[4]Este considerata nescrisaclauza potrivit careia, pentru a garanta executarea obligatiei debitorului sau, creditorul îsi rezerva dreptul sa devina proprietarul irevocabil al bunului sau sa dispuna de acesta fara formalitatile impuse de lege (art.2433 Cod Civil).

[5]Noul Cod Civil restabileste regula potrivit careia proprietarul bunului pastreaza neafectate toate prerogativele dreptului sau, astfel încât orice eventuale clauze de limitare a acestuia (“interdictii”) introduse în contract vor fi fara efect. Principiul este întarit prin declararea valabila a actelor de înstrainare, chiar daca ar exista o clauza de inalienabilitate în cuprinsul contractului (art.2376 Cod Civil).

Sursa: Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
101 758 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODEL DE CONTRACT DE IPOTECA MOBILIARA

Model de contract de ipoteca imobiliaraModel de contract de ipoteca imobiliara
Model de contract de ipoteca imobiliara
Model de contract de ipoteca imobiliara 1. Subsemnatul ..................., domiciliat în ...
Model de contract de gajModel de contract de gaj
Model de contract de gaj
Model de contract de gaj [1] 1. Subsemnatul ................., domiciliat în ..........., cnp, ...
Indrumare juridica notificari RomaniaIndrumare juridica notificari Romania
Indrumare juridica notificari Romania
Art. 2450 Destinatarii notificarii Creditorul trebuie sa adreseze notificarea: a) debitorului obligatiei ...
Model de contract de cesiune de creantaModel de contract de cesiune de creanta
Model de contract de cesiune de creanta
Model de contract de cesiune de creanta [1] Între : 1. ..................domiciliat în ...
Model de contract de cesiune de creantaModel de contract de cesiune de creanta
Model de contract de cesiune de creanta
Model de contract de cesiune de creanta [1] Intre : 1. ..................domiciliat in .............., ...
Model de contract de preluare a datorieiModel de contract de preluare a datoriei
Model de contract de preluare a datoriei
MODEL DE CONTRACT DE PRELUARE A DATORIEI Între: 1. ................domiciliat ...
Model de contract de constituire a unui drept de uzufructModel de contract de constituire a unui drept de uzufruct
Model de contract de constituire a unui ...
Model de contract de constituire a unui drept de uzufruct Subsemnatii: 1................., ...
Model de act de lichidare între fosti soti (dupa divort)Model de act de lichidare între fosti soti (dupa divort)
Model de act de lichidare între fo...
Model de act de lichidare între fosti soti (dupa divort) ACT DE LICHIDARE A REGIMULUI COMUNITATII LEGALE ...
Model de contract de constituire a dreptului de superficieModel de contract de constituire a dreptului de superficie
Model de contract de constituire a drept...
Model de contract de constituire a dreptului de superficie Subsemnatii: ...

MODEL DE CONTRACT DE IPOTECA MOBILIARA ESTE LISTAT IN: