Inscrie firma »
Servici de operator rsvti

servici de operator rsvti

Tip produs: rsvti | supraveghere | autorizari
Producator: KRITI PREST S.R.L.
 

Prezentare servici de operator rsvti

- supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor sub incidenta ISCIR;
- autorizari de personal (legatori de sarcina, manevranti pentru macarale de mana, mecanisme de ridicat, nacele si platforme autoridicatoare, elevatoare pentru vehicule);
- prelungiri de autorizatii (macaragii, stivuitoristi, etc.)
Domenii supuse supravegherii si verificarii tehnice:
INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE ( IMSP )
- cazane de abur,de apa calda sau fierbinte si similare
- recipiente care lucreaza sub presiune
- conducte pentru fluide sub presiune.
ACTIVITATI:


conform Ordinului nr. 382 din 10/09/2009 si a Metodologiei din 10/09/2009
a) identificarea tuturor instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale detinatorului/utilizatorului;
b) efectuarea demersurilor necesare in vederea autorizarii functionarii instalatiilor/echipamentelor pentru care autorizarea functionarii se face de catre ISCIR, potrivit prescriptiilor tehnice aplicabile;
c) inregistrarea tuturor echipamentelor/instalatiilor detinatorului/utilizatorului, supuse autorizarii ISCIR, la inspectia teritoriala de care apartin;
d) admiterea functionarii instalatiilor/echipamentelor, care se face de catre operatorul RSVTI, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile;
e) efectuarea demersurilor necesare in vederea obtinerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalatiile pentru care prescriptiile tehnice solicita acest lucru;
f) verificarea existentei documentelor insotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
g) intocmirea si actualizarea evidentei centralizate pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR;
h) instruirea si examinarea anuala a personalului de deservire, atat cel autorizat de catre ISCIR, cat si cel instruit intern, in conformitate cu instructiunile de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, puse la dispozitie de catre producatori, si cu instructiunile tehnologice ale liniei tehnologice in care este incadrata/incadrat instalatia/echipamentul, puse la dispozitie de catre proiectantul liniei tehnologice; (la solicitarea expresa, conta cost)
i) afisarea la loc vizibil a instructiunilor de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, precum si a celor ale liniei tehnologice in care este incadrata/incadrat instalatia/echipamentul; (contra cost)
j) oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice oficiale;
k) informarea in scris a conducerii detinatorului/utilizatorului despre planul de verificari tehnice aferent anului urmator, in vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/echipamentelor;
l) urmarirea realizarii in termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica;
m) examinarea si vizarea registrelor de evidenta a functionarii instalatiilor/echipamentelor, in termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite in prescriptiile tehnice aplicabile;
n) pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;
o) verificarea ca instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR sa fie deservite de personal autorizat, conform cerintelor prevazute in prescriptiile tehnice aplicabile;
p) anuntarea de indata a inspectiei teritoriale de care apartine despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile pe care le au in evidenta;
q) participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele/instalatiile ISCIR pe care le are in evidenta, in vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor; (la solicitarea expresa, contra cost)
r) informarea in scris a inspectiei teritoriale unde este inregistrata/inregistrat instalatia/echipamentul, in termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului detinator de echipamente/instalatii, in cazul unui transfer de proprietate sau de folosinta asupra acestor bunuri;
s) anuntarea inspectiei teritoriale unde este inregistrata/inregistrat instalatia/echipamentul, in vederea scoaterii din evidenta in cel mult 15 zile de la data casarii, precum si prezentarea documentelor de casare;
t) intocmirea unui proces-verbal de oprire din functiune pentru instalatiile care intra in conservare si transmiterea acestuia la ISCIR in termen de 15 zile;
u) anuntarea in scris a conducerii detinatorului/utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de intretinere, verificare, revizii, inlocuiri de piese sau reparatii capitale;
v) anuntarea in scris a inspectiei teritoriale care a eliberat autorizatia, in termen de cel mult 5 zile de la data incetarii raporturilor contractuale cu detinatorul/utilizatorul instalatiei/echipamentului;
w) desfasurarea activitatii cu respectarea obligatiilor si raspunderilor prevazute in prescriptiile tehnice ISCIR si in celelalte dispozitii legale in domeniu.

Alte activitati care pot fi efectuate la cererea expresa a beneficiarului:
1.
Autorizarea mecanismelor conform Prescriptiilor Tehnice "R2/2003 - ISCIR" - autorizarea functionarii reprezinta: ansamblu de activitati de verificare si validare a rezultatelor masuratorilor si incercarilor functionale executate la punerea in functiune a mecanismelor de ridicat sau cu ocazia verificarilor tehnice periodice ale acestora, in scopul confirmarii indeplinirii conditiilor de functionare in securitate a mecanismelor de ridicat. Se efectueaza de catre RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT;
2. Reautorizarea mecanismelor conform Prescriptiilor Tehnice "R2/2003 - ISCIR" - Verificari tehnice programate si neprogramate (inopinate);
3. Instruirea / autorizarea manevrantilor conform Prescriptiilor Tehnice "R2/2003 - ISCIR" si "R4/2003 - ISCIR";
4. Reautorizare stivuitorist conform PT "R3/2003 - ISCIR";
5. Reinstruirea / reautorizarea manevrantilor conform Prescriptiilor Tehnice "R2/2003 - ISCIR" si "R4/2003 - ISCIR";
TARIFE
-In functie de numarul instalatiilor/echipamentelor ISCIR din dotare;
-In functie de complexitatea si starea tehnica a instalatiilor/echipamentelor ISCIR din dotare;
-In functie de posesia ori lipsa partiala sau totala a documentatilor tehnice necesara autorizarii instalatiilor/echipamentelor in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Technice colectia ISCIR;
-In functie de gradul de acoperire a deservirii instalatiilor/echipamentelor din dotare prin personal autorizat ISCIR in vigoare
PREZENTARE S*****************
MEMBRU
GRATUIT
S*****************
9 611 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
S*****************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: protectia muncii - instructiuni proprii ssm - evaluare riscuri ssm

PRODUSE ASEMANATOARE CU SERVICI DE OPERATOR RSVTI

PROTECTAI MUNCII - PSIPROTECTAI MUNCII - PSI
PROTECTAI MUNCII - PSI
A. IN DOMENIUL SECURITATII MUNCII identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a ...
RON 1
Formare profesionalaFormare profesionala
formare profesionala
EXECUTAM IN REGIM DE URGENTA: - AUTORIZARE si REAUTORIZARE MANEVRANTI - R2 (transpalete manuale) - AUTORIZARE si ...
RON 1
Documentatie completa protectia muncii si PSIDocumentatie completa protectia muncii si PSI
Documentatie completa protectia muncii s...
Oferim: -Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea legata de sanatatea, securitatea si protectia muncii Nr. ...
RON 1
Norme de prevenire a incendiilorNorme de prevenire a incendiilor
norme de prevenire a incendiilor
Controlul respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor in exploatarea si intretinerea cladirilor si ...
RON 1
Consultanta ssmConsultanta ssm
consultanta ssm
1. Verificarea cunoaºterii ºi aplicãrii de cãtre toþi lucrãtorii a ...
RON 1
Instruire psiInstruire psi
instruire psi
2. Asigurarea mãsurilor tehnice ºi organizatorice referitoare la instruirea în domeniul P.S.I. ...
RON 1
Instruire in caz de urgentaInstruire in caz de urgenta
instruire in caz de urgenta
3. Organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca anual /sau in cazul unor schimbari tehnice sau de ...
RON 1
Instruire impotriva incendiilorInstruire impotriva incendiilor
instruire impotriva incendiilor
1. Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor conform prevederilor legale a. Sprijinirea ...
Evaluare de  riscuri , accidente de muncaEvaluare de  riscuri , accidente de munca
evaluare de riscuri , accidente de munc...
SERVICII 1: Identificarea pericolelor ºi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentã a sistemului ...
RON 1