Inscrie firma »
Servici de operator rsvti

servici de operator rsvti

Tip produs: rsvti | supraveghere | autorizari
Producator: KRITI PREST S.R.L.
 

Prezentare servici de operator rsvti

- supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor sub incidenta ISCIR;
- autorizari de personal (legatori de sarcina, manevranti pentru macarale de mana, mecanisme de ridicat, nacele si platforme autoridicatoare, elevatoare pentru vehicule);
- prelungiri de autorizatii (macaragii, stivuitoristi, etc.)
Domenii supuse supravegherii si verificarii tehnice:
INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE ( IMSP )
- cazane de abur,de apa calda sau fierbinte si similare
- recipiente care lucreaza sub presiune
- conducte pentru fluide sub presiune.
ACTIVITATI:


conform Ordinului nr. 382 din 10/09/2009 si a Metodologiei din 10/09/2009
a) identificarea tuturor instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale detinatorului/utilizatorului;
b) efectuarea demersurilor necesare in vederea autorizarii functionarii instalatiilor/echipamentelor pentru care autorizarea functionarii se face de catre ISCIR, potrivit prescriptiilor tehnice aplicabile;
c) inregistrarea tuturor echipamentelor/instalatiilor detinatorului/utilizatorului, supuse autorizarii ISCIR, la inspectia teritoriala de care apartin;
d) admiterea functionarii instalatiilor/echipamentelor, care se face de catre operatorul RSVTI, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile;
e) efectuarea demersurilor necesare in vederea obtinerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalatiile pentru care prescriptiile tehnice solicita acest lucru;
f) verificarea existentei documentelor insotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
g) intocmirea si actualizarea evidentei centralizate pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR;
h) instruirea si examinarea anuala a personalului de deservire, atat cel autorizat de catre ISCIR, cat si cel instruit intern, in conformitate cu instructiunile de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, puse la dispozitie de catre producatori, si cu instructiunile tehnologice ale liniei tehnologice in care este incadrata/incadrat instalatia/echipamentul, puse la dispozitie de catre proiectantul liniei tehnologice; (la solicitarea expresa, conta cost)
i) afisarea la loc vizibil a instructiunilor de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, precum si a celor ale liniei tehnologice in care este incadrata/incadrat instalatia/echipamentul; (contra cost)
j) oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice oficiale;
k) informarea in scris a conducerii detinatorului/utilizatorului despre planul de verificari tehnice aferent anului urmator, in vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/echipamentelor;
l) urmarirea realizarii in termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica;
m) examinarea si vizarea registrelor de evidenta a functionarii instalatiilor/echipamentelor, in termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite in prescriptiile tehnice aplicabile;
n) pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;
o) verificarea ca instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR sa fie deservite de personal autorizat, conform cerintelor prevazute in prescriptiile tehnice aplicabile;
p) anuntarea de indata a inspectiei teritoriale de care apartine despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile pe care le au in evidenta;
q) participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele/instalatiile ISCIR pe care le are in evidenta, in vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor; (la solicitarea expresa, contra cost)
r) informarea in scris a inspectiei teritoriale unde este inregistrata/inregistrat instalatia/echipamentul, in termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului detinator de echipamente/instalatii, in cazul unui transfer de proprietate sau de folosinta asupra acestor bunuri;
s) anuntarea inspectiei teritoriale unde este inregistrata/inregistrat instalatia/echipamentul, in vederea scoaterii din evidenta in cel mult 15 zile de la data casarii, precum si prezentarea documentelor de casare;
t) intocmirea unui proces-verbal de oprire din functiune pentru instalatiile care intra in conservare si transmiterea acestuia la ISCIR in termen de 15 zile;
u) anuntarea in scris a conducerii detinatorului/utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de intretinere, verificare, revizii, inlocuiri de piese sau reparatii capitale;
v) anuntarea in scris a inspectiei teritoriale care a eliberat autorizatia, in termen de cel mult 5 zile de la data incetarii raporturilor contractuale cu detinatorul/utilizatorul instalatiei/echipamentului;
w) desfasurarea activitatii cu respectarea obligatiilor si raspunderilor prevazute in prescriptiile tehnice ISCIR si in celelalte dispozitii legale in domeniu.

Alte activitati care pot fi efectuate la cererea expresa a beneficiarului:
1.
Autorizarea mecanismelor conform Prescriptiilor Tehnice "R2/2003 - ISCIR" - autorizarea functionarii reprezinta: ansamblu de activitati de verificare si validare a rezultatelor masuratorilor si incercarilor functionale executate la punerea in functiune a mecanismelor de ridicat sau cu ocazia verificarilor tehnice periodice ale acestora, in scopul confirmarii indeplinirii conditiilor de functionare in securitate a mecanismelor de ridicat. Se efectueaza de catre RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT;
2. Reautorizarea mecanismelor conform Prescriptiilor Tehnice "R2/2003 - ISCIR" - Verificari tehnice programate si neprogramate (inopinate);
3. Instruirea / autorizarea manevrantilor conform Prescriptiilor Tehnice "R2/2003 - ISCIR" si "R4/2003 - ISCIR";
4. Reautorizare stivuitorist conform PT "R3/2003 - ISCIR";
5. Reinstruirea / reautorizarea manevrantilor conform Prescriptiilor Tehnice "R2/2003 - ISCIR" si "R4/2003 - ISCIR";
TARIFE
-In functie de numarul instalatiilor/echipamentelor ISCIR din dotare;
-In functie de complexitatea si starea tehnica a instalatiilor/echipamentelor ISCIR din dotare;
-In functie de posesia ori lipsa partiala sau totala a documentatilor tehnice necesara autorizarii instalatiilor/echipamentelor in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Technice colectia ISCIR;
-In functie de gradul de acoperire a deservirii instalatiilor/echipamentelor din dotare prin personal autorizat ISCIR in vigoare
PREZENTARE S*****************
MEMBRU
GRATUIT
S*****************
8 926 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
S*****************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: protectia muncii - instructiuni proprii ssm - evaluare riscuri ssm

PRODUSE ASEMANATOARE CU SERVICI DE OPERATOR RSVTI

PROTECTAI MUNCII - PSIPROTECTAI MUNCII - PSI
PROTECTAI MUNCII - PSI
A. IN DOMENIUL SECURITATII MUNCII identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a ...
RON 1
Documentatie completa protectia muncii si PSIDocumentatie completa protectia muncii si PSI
Documentatie completa protectia muncii s...
Oferim: -Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea legata de sanatatea, securitatea si protectia muncii Nr. ...
RON 1
Formare profesionalaFormare profesionala
formare profesionala
EXECUTAM IN REGIM DE URGENTA: - AUTORIZARE si REAUTORIZARE MANEVRANTI - R2 (transpalete manuale) - AUTORIZARE si ...
RON 1
Norme de prevenire a incendiilorNorme de prevenire a incendiilor
norme de prevenire a incendiilor
Controlul respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor in exploatarea si intretinerea cladirilor si ...
RON 1
Consultanta ssmConsultanta ssm
consultanta ssm
1. Verificarea cunoaºterii ºi aplicãrii de cãtre toþi lucrãtorii a ...
RON 1
Instruire in caz de urgentaInstruire in caz de urgenta
instruire in caz de urgenta
3. Organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca anual /sau in cazul unor schimbari tehnice sau de ...
RON 1
Instruire psiInstruire psi
instruire psi
2. Asigurarea mãsurilor tehnice ºi organizatorice referitoare la instruirea în domeniul P.S.I. ...
RON 1
Instruire impotriva incendiilorInstruire impotriva incendiilor
instruire impotriva incendiilor
1. Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor conform prevederilor legale a. Sprijinirea ...
Evaluari riscuriEvaluari riscuri
evaluari riscuri
Serviciu extern de prevenire si protective abilitat de Ministerul Muncii Oferim serviciile firmelor pentru ...
RON 1