Inscrie firma »
PROTECTAI MUNCII - PSI

PROTECTAI MUNCII - PSI

Tip produs: EVALUARE RISCURIR | DOCUMENTATIE PROTECTIA MUNCII | SSM
Producator: KRITI PREST SRL
 

Prezentare PROTECTAI MUNCII - PSI

A. IN DOMENIUL SECURITATII MUNCII


identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;

elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;

elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;

elaborare propuneri catre societati (angajator) privind atributiunile si raspunderile in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului.

verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;

intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;

elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;

asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;

evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107;

stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;

evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;

monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;

verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;

informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;

intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;

evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006;

participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;

intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;

elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;

urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;

colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;

urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;

propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;

intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.B. INDOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA/APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

Planificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in unitate

Organizarea activitatii de aprare impotriva incendiilor

Controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor

Acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice

Monitorizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor

Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

Elaborarea documentelor specifice activitatii de prevenire si stingere a incendiilor

Investigarea contextului producerii incendiilor

Avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor
PREZENTARE S*****************
MEMBRU
GRATUIT
S*****************
10 196 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
S*****************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: protectia muncii - instructiuni proprii ssm - evaluare riscuri ssm

PRODUSE ASEMANATOARE CU PROTECTAI MUNCII - PSI

Documentatie completa protectia muncii si PSIDocumentatie completa protectia muncii si PSI
Documentatie completa protectia muncii s...
Oferim: -Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea legata de sanatatea, securitatea si protectia muncii Nr. ...
RON 1
Consultanta ssmConsultanta ssm
consultanta ssm
1. Verificarea cunoaºterii ºi aplicãrii de cãtre toþi lucrãtorii a ...
RON 1
Instruire in caz de urgentaInstruire in caz de urgenta
instruire in caz de urgenta
3. Organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca anual /sau in cazul unor schimbari tehnice sau de ...
RON 1
Instruire impotriva incendiilorInstruire impotriva incendiilor
instruire impotriva incendiilor
1. Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor conform prevederilor legale a. Sprijinirea ...
Servici de operator rsvtiServici de operator rsvti
servici de operator rsvti
- supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor sub incidenta ISCIR; - autorizari de personal (legatori de ...
RON 1
Evaluari riscuriEvaluari riscuri
evaluari riscuri
Serviciu extern de prevenire si protective abilitat de Ministerul Muncii Oferim serviciile firmelor pentru ...
RON 1
Instruire psiInstruire psi
instruire psi
2. Asigurarea mãsurilor tehnice ºi organizatorice referitoare la instruirea în domeniul P.S.I. ...
RON 1
Planuri de aparare in cazul dezastrelorPlanuri de aparare in cazul dezastrelor
Planuri de aparare in cazul dezastrelor
Cosultanta de specialitate pentru intocmirea documentatiilor si asigurarea implementarii acestora in domeniul protectiei ...
RON 1
Norme de prevenire a incendiilorNorme de prevenire a incendiilor
norme de prevenire a incendiilor
Controlul respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor in exploatarea si intretinerea cladirilor si ...
RON 1