Inscrie firma »
Consultanta ssm

consultanta ssm

Tip produs: ssm | psi | protectie
Producator: KRITI PREST S.R.L.
 

Prezentare consultanta ssm

1. Verificarea cunoaºterii ºi aplicãrii de cãtre toþi lucrãtorii a mãsurilor prevãzute în planul de prevenire ºi protecþie, precum ºi a atribuþiilor ºi responsabilitãþilor ce le revin în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã, stabilite prin fiºa postului;
2. Elaborarea ºi actualizarea planului de prevenire ºi protecþie;
3. Intocmirea unui necesar de documentaþii cu caracter tehnic de informare ºi instruire a lucrãtorilor în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã;
4. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitãþii adecvate pentru fiecare loc de muncã, asigurarea informãrii ºi instruirii lucrãtorilor în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã ºi verificarea cunoaºterii ºi aplicãrii de cãtre lucrãtori a informaþiilor primite;
5. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii ºi/sau unitãþii;
6. Asigurarea întocmirii planului de acþiune în caz de pericol grav ºi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G. 1425/2006 ºi asigurarea ca toþi lucrãtorii sã fie instruiþi pentru aplicarea lui;
7. Evidenþa zonelor cu risc ridicat ºi specific prevãzute la art. 101-107 din Normele de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G. 1425/2006;
8. Stabilirea zonelor care necesitã semnalizare de securitate ºi sãnãtate în muncã, stabilirea tipului de semnalizare necesar ºi amplasarea conform prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinþele minime pentru semnalizarea de securitate ºi/sau sãnãtate la locul de muncã; Evidenþa meseriilor ºi a profesiilor prevãzute de legislaþia specificã, pentru care este necesarã autorizarea exercitãrii lor;
9. Evidenþa posturilor de lucru care necesitã examene medicale suplimentare;
10. Evidenþa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesitã testarea aptitudinilor ºi/sau control psihologic periodic;
11. Verificarea stãrii de funcþionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenþã, precum ºi a sistemelor de siguranþã;
12. Informarea beneficiarului, în scris, asupra deficienþelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncã ºi propunerea de mãsuri de prevenire ºi protecþie;
13. Intocmirea evidenþelor conform competenþelor prevãzute la art. 108-177 din Normele de aplicare a Legii 319/2006, aprobate prin H.G. 1.425/2006 (in cazul in care s-a solicitat cercetarea evenimentului);
14. Colaborarea cu lucrãtorii ºi/sau reprezentanþii lucrãtorilor, serviciile externe de prevenire ºi protecþie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonãrii mãsurilor de prevenire ºi protecþie;
15. Urmãrirea actualizãrii planului de avertizare, a planului de protecþie ºi prevenire ºi a planului de evacuare;
16. Propunerea de sancþiuni ºi stimulente pentru lucrãtori, pe criteriul îndeplinirii atribuþiilor în domeniul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã;
17. Propunerea de clauze privind securitatea ºi sãnãtatea în muncã la încheierea contractelor de prestãri de servicii cu alþi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori strãini;
PREZENTARE S*****************
MEMBRU
GRATUIT
S*****************
9 665 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
S*****************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: protectia muncii - instructiuni proprii ssm - evaluare riscuri ssm

PRODUSE ASEMANATOARE CU CONSULTANTA SSM

Evaluare de  riscuri , accidente de muncaEvaluare de  riscuri , accidente de munca
evaluare de riscuri , accidente de munc...
SERVICII 1: Identificarea pericolelor ºi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentã a sistemului ...
RON 1
Instruire psiInstruire psi
instruire psi
2. Asigurarea mãsurilor tehnice ºi organizatorice referitoare la instruirea în domeniul P.S.I. ...
RON 1
Documentatie completa protectia muncii si PSIDocumentatie completa protectia muncii si PSI
Documentatie completa protectia muncii s...
Oferim: -Intocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea legata de sanatatea, securitatea si protectia muncii Nr. ...
RON 1
PROTECTAI MUNCII - PSIPROTECTAI MUNCII - PSI
PROTECTAI MUNCII - PSI
A. IN DOMENIUL SECURITATII MUNCII identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a ...
RON 1
Instruire in caz de urgentaInstruire in caz de urgenta
instruire in caz de urgenta
3. Organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca anual /sau in cazul unor schimbari tehnice sau de ...
RON 1
Evaluari riscuriEvaluari riscuri
evaluari riscuri
Serviciu extern de prevenire si protective abilitat de Ministerul Muncii Oferim serviciile firmelor pentru ...
RON 1
Cursuri de perfectionare Inspector de specialitate protectia munciiCursuri de perfectionare Inspector de specialitate protectia muncii
Cursuri de perfectionare Inspector de sp...
Organizam cursuri de perfectionare Inspector de specialitate protectia muncii, nivel mediu, 80 de ore, acreditate CNFPA, ...
RON 1
Accidente de muncaAccidente de munca
accidente de munca
Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177 din Normele de aplicare a Legii ...
RON 1
Servici de operator rsvtiServici de operator rsvti
servici de operator rsvti
- supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor sub incidenta ISCIR; - autorizari de personal (legatori de ...
RON 1