Inscrie firma »

S************************

Prezentare firma Produsele firmei Contact
 

Prezentare S************************

SC LITAT AT CONSTRUCT SRL este o societate comerciala avand forma juridica de societate cu raspundere limitata cu un capital social subscris si varsat in valoare de 200 RON. Societatea are sediul principal in localitatea BUCURESTI ,SECTOR 4,STR ALEEA TRESTIANA,NR 1 ,BL16,SC A, AP 30 si o baza de productie in localitatea Rucar .
In prezent societatea SC LITAT AT CONSTRUCT SRL isi desfasoara activitatea intr-un spatiu in suprafata totala de 12300 mp si un sediu de birouri in Bucuresti.
Inregistrata la Registrul Comertului la nr. J40/5811/1997, are cod fiscal RO9617108 si a inceput sa functioneze din 2004 avand ca obiect principal de activitate: Executie Lucrari de Constructii Civile si Industriale, Hidrotehnice, Lucrari de arta si Edilitare.
Din anul 2007 organizatia SC LITAT AT CONSTRUCT SRL are ca si activitate principala Constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale(cod CAEN - 4120), iar ca activitati secundare:
 Executie lucrari de constructii hidrotehnice;
 Amenajare baze sportive, gradini si spatii verzi;
 Lucrari de arta si edilitare.

Organizatia a avut in ultimii ani o linie ascendenta privind cifra de afaceri:
- 2009 - 2.036.407 RON
- 2010 - 1.136.951 RON
- 2011 - 4.030.930 RON
De asemenea organizatia este la zi cu plata taxelor locale (impozit teren si cladire si impozit mijloace transport) si taxelor catre bugetul statului, atat pentru angajator cat si pentru angajati: ( fond salarii, fond somaj, fond ITM, fond CASS, fond CAS, impozit pe salarii, impozit profit, fond mediu).
Incepand cu data de 17.12.2007, societatea SC LITAT AT CONSTRUCT SRL. este certificata in domeniul calitatii de catre \"Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii (SRAC)\" pentru urmatoarele activitati: \"Executie lucrari de constructii civile si industriale, hidrotehnice, lucrari de arta si edilitare\", conform conditiilor din standardul SR EN ISO 9001:2001.
In anul 2007, avand in vedere performantele si experienta acumulate, precum si exigentele clientilor, Directorul General al organizatiei s-a angajat sa asigure resursele necesare implementarii, certificarii si imbunatatirii permanente in cadrul organizatiei a unui Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu si Sanatate si securitate ocupationala in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2007.
Incepand cu luna februarie a anului 2008 societatea a fost re-certificata de catre Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii (SRAC) privind Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate si securitate ocupationala, pentru activitatile: executie lucrari de constructii civile si industriale, hidrotehnice, lucrari de arta si edilitare, avand ca referinte standardele internationale SR EN ISO 9001:2001 pentru managementul calitatii, SR EN ISO 14001:2005 pentru managementul mediului si OHSAS 18001:2004 pentru managementul sanatatii si securitatii ocupationale.

CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE
2004
- LUCRARI DE COFRARE ARMARE GOSPODARIA DE APA BRANESTI ,RETELE DE DISTRIBUTIE, CAMINE DE VIZITARE LA INVESTITIA REABILITARE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA COMUNA BRANESTI JUDETUL DIMBOVITA 2004
ANTREPRENOR GENERAL;- SC HIDROCONSTRUCTIA SA SUCURSALA ARGES PITESTI
SUBANTEPRENOR;- SC LITAT AT CONSTRUCT SRL
- LUCRARI DE COFRARE ARMARE BETONARE SEMIINELARA INDUSTRIALA DIRSTEI- ZIZIN
PODUL DE INCRUCISARE 2004
ANTREPRENOR GENERAL;- SC HIDROCONSTRUCTIA SA SUCURSALA ARGES PITESTI
SUBANTEPRENOR;- SC LITAT AT CONSTRUCT SRL
2005
- SEDIU ADMINISTRATIV CONSILIUL LOCAL DIMBOVICIOARA .2005
ANTREPRENOR GENERAL;- SC LITAT AT CONSTRUCT SRL
BENEFICIAR;- CONSILIUL LOCAL DIMBOVICIORA
- AQVILA CONFERENCE& TRAINING CENTER . 2005
-3 SPATII CAZARE SUPRAFATA 400MP/SPATIU
-RESTAURANT SUPRAFATA 700MP
-AMENAJARE EXTERIOARA
-CANALIZARE
ANTREPRENOR GENERAL; - SC LITAT AT CONSTRUCT SRL
BENEFICIAR; -SC INTERNATIONAL TRANSACTIONS & SERVICES SA
- CANALIZARE LERESTI 2005
ANTREPRENOR GENERAL;- SC HIDROCONSTRUCTIA SA SUCURSALA ARGES PITESTI
SUBANTEPRENOR;- SC LITAT AT CONSTRUCT SRL
2006
- PENSIUNE TURISTICA RURALA D P 2E M CAT 4 MARGARETE 2006
- ( FINANTAT DE AGENTIA SAPARD)
-SUPRAFATA 1000 MP
ANTREPRENOR GENERAL;-SC LITAT AT CONSTRUCT SRL
BENEFICIAR; -SC MEDIA WEST T.V.RO. SRL

- PENSIUNE TURISTICA RURALA D P 2E M CAT 4 MARGARETE 2006
- ( FINANTAT DE AGENTIA SAPARD)
-SUPRAFATA 1000 MP
ANTREPRENOR GENERAL;-SC LITAT AT CONSTRUCT SRL
BENEFICIAR;-P.F SECAREANU MIHAELA
2007
- COMPLEX REZIDENTIAL RIVIERE 2007
-EXECUTIE STR DE REZISTENTA A 7 VILE
ANTREPRENOR GENERAL ;-SC LITAT AT CONSTRUCT SRL
BENEFICIAR;SC CORSARUL ROSU IMPEX 93 SRL
2008
- MODERNIZARE SI EXTIDERE ABATOR MIXT 1600 TONE/AN
LOCALITATEA RUCAR JUD ARGES 2008
( FINANTAT DE AGENTIA SAPARD)
ANTREPRENOR GENERAL;-SC LITAT AT CONSTRUCT SRL
BENEFICIAR;-SC COSCOVELE SRL
- STRUCTURA CENTRU COMERCIAL P 3E 2008
-4000 MP
ANTREPRENOR GENERAL; -SC LITAT AT CONSTRUCT SRL
BENEFICIAR;-SC CORSARUL ROSU IMPEX 93 SRL
- DREN ALIMENTARE CU APA RUCAR 2008
ANTREPRENOR; GENERAL SC ZEUS SA
SUBANTREPRENOR;SCLITAT AT CONSTRUCT SRL
BENEFICIAR;CONSILIUL LOCAL RUCAR
2009

- EXECUTIA SUPRASTRUCTURII POD BETON ARMAT PESTE RIUL DIMBOVITA
MALU CU FLORI 2009
ANTREPRENOR GENERAL; SC UNDERCONSTRUCT SRL
SUBANTREPRENOR; SC LITAT AT CONSTRUCT SRL

- EXECUTIE SUSTINERII BERLINEZE DN2D FOCSANI OJDULA 2009-07-27
ANTREPRENOR GENERAL; SC UNDERCONSTRUCT SRL
SUBANTREPRENOR; SC LITAT AT CONSTRUCT SRL

- SALA SPORT RUCAR 150 LOCURI 2009

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE:

2007-2008
- CHEMP IALOMITA 1 2007
-front captare IALOMITA 1( Prag deversor, camera incarcare, conducte de aductiune betonate)
-canal fuga ,camera incarcare CHEMP IALOMITA 1
-canal fuga IALOMITA 4
-aductiune betonata 2200 IAL 1
-praguri de fund aparare mal IAL 1
ANTREPRENOR GENERAL;SC DRAGOS CONSTRUCT SRL
SUBANTREPRENOR:SC LITAT AT CONSTRUCT SRL
- REAPARATIE TIP LN3 BARAJ MOBIL DOBRESTI 2008
ANTREPRENOR GENERAL; -SC LITAT AT CONSTRUCT SRL
BENEFICIAR;-SC FILIALA PTR REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA

- REPARATIE CLADIRE PRIZA ENERGETICA ACUMULARE BOLBOCI 2008

ANTREPRENOR GENERAL; -SC LITAT AT CONSTRUCT SRL
BENEFICIAR;-SC FILIALA PTR REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA

- REPARATIE CONDUCTA FORTATA SCROPOASA

ANTREPRENOR GENERAL; -SC LITAT AT CONSTRUCT SRL
BENEFICIAR;-SC FILIALA PTR REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CURTEA DE ARGES SA

- POD BETON ARMAT CONUNA \"COMUNA MALU CU FLORI\"
DESCHIDARE 85M

- SUSTINERII BERLINEZE DN2D FOCSANI OJDULA

- STATIE EPURARE PITESTI
PLAFORMA AERARE ,REZERVOARE

- CANALIZARE PITESTI
STATIE DE POMPARE APE UZATE
CHESON DESCHIS 10,5 M ADINCIME

2010

STATIE EPURARE APE UZATE PITESTI
REPARATIE CAPTARE SECUNDARA RACIU

2011

REPARATIE CAPTARE BRAN ,RISNOV 3 ,RISNOV 4,

MICROHIDROCENTRALA SADU 1 CAPTARE BAZIN COMPENSATOR,GALERIE ADUCTIUNE

POD PESTE PIRIUL DEJEASCA

POD PESTE DC 44

CONSOLIDAREA CAI FEROVIARE COMARNIC SINAIA

PRAGURI DE FUND


Processes, systems and knowledge / Procese, sisteme si cunostinte
Cost management / Managementul Costurilor:
a) Estimarea analogica, care se bazeaza pe folosirea costurilor efective(actuale) ale unor proiecte anterioare similare ca baza de estimare.
b)Modelarea parametrica, care implica utilizarea unui model matematic de previziune a costurilor pe baza parametrilor proiectului;
c) instrumente computerizate,calcul tabelar care simplifica utilizarea tehnicilor prezentate mai sus si faciliteaza evaluarea rapida a mai multor variante.Managementul costurilor presupune : stabilirea costurilor pentru fiecare faza a proiectului ; verificarea costurilor transmise de antreprenori; urmarirea decontarilor si a situatiilor de plata; rapoarte financiare periodice pe stadii de lucru.
Rezultatele obtinute se concretizeaza in estimarea costurilor prezentate detaliat sau totalizate pentru toate resursele implicate in proiect ,detaliile suplimentare privind descrierea sferei lucrarilor estimate si documentatia aferenta , indicatiile asupra intervalului in care se situeaza rezultatul estimarii si planul de management al costurilor.

2.3.2 Programme-Planning / Grafice-Planificare:
Pentru aceasta activitate, societatea noastra se foloseste de un instrument deosebit de puternic, si anume Construct Project Manager. Parte a unui sistem informatic complex (IntelSOFT Construct MANAGER), CPM este un program pentru planificarea si urmarirea lucrarilor in constructii si instalatii, care ofera unelte pentru administrarea proiectelor precum: calendare, generatoare de rapoarte, planificare, diagrame, urmarire, prioritati.

Alte caracteristici :
importul activitatilor (obiecte devize) si al resurselor atasate (material, manopera, utilaj, transport, echipamente, utilaje si dotari) din Windoc Deviz,agregarea integrala sau partiala a articolelor de deviz pe activitati, calculul automat al duratei unei activitati tinand cont de numarul de muncitori pe echipa, numarul de echipe disponibile, numarul total de ore de munca, crearea de activitati noi si atasarea de resurse noi la activitati, afisarea sub forma unui grafic Gantt a informatiilor, control grafic Gantt dinamic (functie drag and drop pentru stabilirea intervalului de desfasurare, precedenta si restrictii), grafic incarcare resurse actualizat in timp real (pe masura ce se introduc noi activitati sau se modifica proprietatile activitatilor existente), organizarea activitatilor (precedenta, restrictii), afisarea pe grafic a drumului critic, afisare si actualizare in timp real grafic incarcare resurse, raport de cost, grafic Gantt, drum critic, liste de resurse, urmarirea evolutiei unui proiect folosind pentru acest lucru un punct de referinta, rapoarte comparative intre diferite faze ale proiectului.

Information management (IT) / Managementul informatic (IT):
DEFINITII
Informatia - reprezinta o comunicare, o stire despre un obiect, un proces material, un fenomen, deci ea trebuie inteleasa ca o cunoastere sau actiune de constatare aducand elemente noi in raport cu alte cunostinte prealabile. De asemenea, informatia este considerata de unii autori ,,copil al revolutiei stiintifice si tehnice contemporane\"
Tehnologia Informatiei (IT) - In acceptiunea societatii SC LITAT AT CONSTRUCT SRL., IT-ul reprezinta totalitatea metodelor prin care un sistem informational prelucreaza informatia.
Sistem informational - ansamblul de elemente (informatia vehiculata, documentele purtatoare de informatii, personalul, mijloace de comunicare, sisteme de prelucrare a informatiei) implicate in procesul de colectare, prelucrare, stocare, transmisie, vizualizare, regasire etc., a informatiilor utilizate in procesele ce au loc in perimetrul organizatiei, informatiei revenindu-i rolul central din sistem.
Sistemul informatic - totalitatea resurselor hardware, software si umane implicate in procesul de prelucrare si transmitere a datelor pe cale electronica, cum ar fi : calculatoare, sisteme de transmisie a datelor, alte componente hardware, teoriile ce stau la baza algoritmilor de prelucrare, datele prelucrate, personalul ce exploateaza tehnica de calcul, etc.
PROCESE
Managementul informatic, ca proces in cadrul societatii SC LITAT AT CONSTRUCT SRL, este o inlantuire de eforturi de gandire si de actiune prin care echipa manageriala realizeaza diagnoza, planificarea si decizia, organizarea, coordonarea si controlul procesului de transformare succesiva a resurselor informationale, financiare si materiale, cu implicarea resurselor umane, in scopul atingerii obiectivului strategic al organizatiei intr-o masura eficace (cu economie de timp) si eficienta (cu castig maxim si efort minim).
Sistemul informational
In cadrul organizatiei noastre s-a optat pentru un model de sistem informational descentralizat, predominat de competenta tehnica si de inovare, gestionat de un comitet director format din utilizatori, comitet ce isi desfasoara activitatea sub raspunderea directa a conducerii generale. (vezi schema)
Sistemul informational al societatii SC LITAT AT CONSTRUCT SRL are urmatoarele functii de indeplinit: documentara, decizionala si operationala.
Printre activitatile desfasurate in cadrul acestui sistem, pot fi enumerate : achizitionarea de informatii din sistemul de baza, completarea documentelor si transferul acestora intre diferite compartimente, centralizarea datelor. Se pot prelucra datele primare si apoi, rezultatul poate fi transferat mai departe, catre alt compartiment spre prelucrare. Transferul se poate face si el pe cale electronica prin intermediul unei retele de calculatoare sau cu ajutorul modemului.
Eficienta lui consta in abilitatea de transmitere si comunicare a informatiei. Comunicarea reprezinta transmiterea de la emitent catre receptor, printr-un canal de comunicatie, a unor fapte, date, impresii etc. in scopul de a permite evidentierea, evaluarea, corectarea sau dirijarea unui proces de munca. Procesul de comunicare poate fi incomplet (intr-un singur sens) sau complet (de la emitent la receptor si invers). Comunicarea poate fi orala si / sau scrisa.
Se poate spune deci, ca sistemul informational include in cadrul sau sistemul informatic, acesta din urma fiind o componenta esentiala a primului.

Nivelurile gestiunii informatice
In acest fel delimitam trei niveluri ce se reflecta in mod direct in munca comitetului director, si anume:
1. Exploatarea echipamentelor;
1.bis. Exploatarea aplicatiilor;
2. Achizitia de echipamente si produse informatice;
2.bis. Productia proprie de produse informatice;
3. Planificarea sistemelor informationale si informatizarea lor.

Sistemele informatice
Sistemele informatice acopera cele mai diverse domenii. In functie de specializare, avem :
- Sisteme specializate, adica sunt proiectate pentru a rezolva un anume tip de problema dintr-un anume domeniu; (MS Office, ABBYY Fine Reader ABBYY PDF Transformer, etc.)
- Sisteme de uz general, cu ajutorul carora se poate rezolva o gama larga de probleme din mai multe domenii;( IntelSOFT Construct MANAGER, Saga C, etc.)
- Sisteme locale, programele necesare prelucrarilor de date si datele se afla pe un singur sistem de calcul (Visual FoxPro, Visual Basic, etc.);
- Sisteme pe retea, sistemul functioneaza intr-o retea de calculatoare, caz in care, datele si programele pot fi distribuite mai multor statii de lucru ce fac parte din acea retea. (Lex Navigator, Microsoft SQL Server, etc)
In ultimul timp se merge tot mai mult pe varianta sistemelor de lucru in retea, avantajele fiind evidente : transfer de date intre statii foarte rapid, costuri minime, etc.
Schema sistemului informational in cadrul LITAT AT CONSTRUCT SRL
Quality Management / Managementul caliatii
Societatea SC LITAT AT CONSTRUCT SRL are implementat si certificat Sistemul de Management Triplu Integrat Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala in conformitate cu cerintele Standardelor:
- SR EN ISO 9001:2001 - Sisteme de Management al Calitatii - Cerinte.
- SR EN ISO 14001 :2005 - Sisteme de Management de Mediu - Cerinte cu ghid de utilizare.
- SR OHSAS 18001 :2008 - Sisteme de Management al sanatatii si securitatii ocupationale. Cerinte.

2.5.1. Details of support services and necessary construction plant (e.g. cranes, scaffoldings, excavators, bulldozers, etc.), available either in-house or via out-sourcing (please clearly identify which of these are in-house) / Detalii privind serviciile suport si utilajele de constructie necesare (ex. macarale, schele, excavatoare, buldozere, etc), disponibile fie la firma, fie inchiriate:
Utilaje proprii societatii:
AUTOBASCULANTE TATRA 8X8 AN 2007 1 BUC
TATRA 6X6 AN 2007 1 BUC
ROMAN 6X4 AN 1990 1 BUC
AUTOMALAXOARE VOLVO 8X4 AN 2006 1 BUC
VOLVO 6X4 AN 2006 1 BUC
BULDOEXCAVATOR KOMATSU 93S AN 2007 1 BUC
BIELOROS TIP 2 1997 1 BUC
BULDOZER S750 1BUC
MACARA BOMAR 12,5 TONE
AUTOUTILITARA DUCATOMAXI 2 BUC
MICROBUZ MERCEDES 315 LT 17 LOCURI 1 BUC
CONTAINER SANTIER 6 PERSOANE MOBILE BEST CONTAINER 4 BUC
RULOTE 5 PERSOANE 2 BUC
GRUP SILENT MOSSA 65 KWA GENERATOR SUDURA CONTINUU 1 BUC
COMPRESOR KAISER 4,3 MC 2 BUC
GRUPURI ELECTROGENE HONDA 7,5 KWA 5 BUC
POMPA APA HONDA 2\" 5 BUC
POMPA APA HONDA 3\" 4 BUC
VIBRATOR BETON 7 BUC
DRUJBA 9 BUC
TALPA VIBRANTA 2 BUC
ROTOPERCUTOARE SDS MAX 5 BUC
ROTOPERCUTOARE SDS PLUS 12 BUC
POLISOR UNGHIULAR 15 BUC
DEMOLATOARE 4 BUC ELECTRICE
DEMOLATOARE 5 BUC AER COMPRIMAT
MASINA DE CAROTAT PE AER COMPRIMAT TAMPELA 4 BUC
BETONIERE 3 BUC
CIRCULAR FIX 2 BUC
CIRCULAR DE MINA 5 BUC
MASINA DE DEBITAT METAL 1 BUC
MASINA DE SLEFUIT LEMN FIXA 12 BUC
ELICOPTER HONDA 1 BUC
RIGLAVIBRANTA 3.66 HONDA 1BUC
COFRAJE PERII SISTEM COMPLET 300 MP
POMPA BETON STETTER
POMPA BETON T 715 PUTZMEISTER
-
Tendering / Ofertare
Person who will be responsible during tendering if you are invited / Persoana care va fi responsabila in timpul ofertarii daca Dvs veti fi invitati:
Name / Nume: STAN BOGDAN ION
Position / Functie: DIRECTOR GENERAL
Address / Adresa: ALEEA TRESTIANA, NR 1,BL 16, SC A, AP 30, SECT 4, BUCURESTI

Declaration / Declaratie
We hereby confirm that the above information is correct and that we have no objection to any of our previous employers/suppliers being contacted in connection with our trade or financial situation / Confirmam prin prezenta ca informatiile de mai sus sunt corecte si ca nu avem obiectii ca Beneficiarii/furnizorii nostri anteriori sa fie contactati in legatura cu situatia noastra comerciala sau financiara.
Name / Nume: STAN BOGDAN ION
Position / Functia: DIRECTOR GENERAL
On behalf of / In numele: S.C. LITAT AT CONSTRUCT SRL


PERSONAL CONDUCERE:

- STAN BOGDAN ION
INGINER FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE SI AGRICOLE
LUCRARII EXECUTATE ENUMERATE MAI SUS- STAN AUREL
INGINER FACULTATEA DE INSTALATII
LUCRARI EXECUTATE:
-1972-1973
STATIA DE TRANSVAZARE PETROL DAIESTI ACH BUCURESTI
-1972-1976
LUCRARII DE PROIECTARE LA AMENAJARI HIDROTEHNICE DE PE RIUL ARGES ACH SUC ARGES
-1976-1982
SEF BIROU PRODUCTIE ACH SUC ARGES
LUCRARIILE DE PE RIURILE : OLT( baraj Ionesti),ARGES(tunel Bilea),RIUL TIRGULUI(baraj Leresti),SEBES(aductiune secundara),DIMBOVITA(amenajare hidrotehnica Clabucet )
- 1984-1986 inginer sef la SANTIERUL PECINEAGU: lucrari excavatii subterane, betonari subterane, injectiie acumulare consolidare precomprimare pe portiunea draxin-priza, cablu-riza din lacul de acumulare Pecineagu:
- Descarcatorul de ape mari- priza lacului Pecineagu;
-1986-1984 inginer sef la GALERIA DE FUGA RUCAR -DRAGOSLAVELE, inclusive CENTRALA HIDROELECTRICA DRAGOSLAVELE- lucrari de excavatii subterane sectiuni compuse intre (9-25mp);
- LUCRARI DE EXCAVATII SUBTERANE la CENTRALA SUBTERANA FRASIN si galleria de cabluri a acesteia;
- LUCRARI DE EXCAVATII SI BETONARE LA CENTRALA DE SUPRAFATA DRAGOSLAVELE;
- LUCRAE RI DE ETANSARE (gel beton) la CENTRALA DRAGOSLAVELE;
- BLOCUL DE INTERVENTIE MHC DRAGOSLAVELE;
1994-1995- REABILITARE DRUM DN 72 RAMNICU VALCEA - PITESTI sect CODMEANA-TOPOLOG- supralargire banda
- REFACERE POD CODMEANA -TOPOLOG, Codmeana, Topolog, Milcoiu
- zidul de sprijin pe acel sector;
1995-2008: sef santier RUCAR- betonare si compartimentare intre pereti la CENTRALA HIDROELECTRICA RUCAR h = 108m, DI = 30m
- bloc de inerventie si bloc de comanda CHE RUCAR,
- BARAJ satic - zid inchidere mal drept,
- alimentare cu apa comuna DAMBOVICIOARA, jud. ARGES.
- protectie cu gabioane si praguri de descarcare la POD MIOVENI, jud ARGES;
- trecerea pe derivatie a CENTRALEI HIDROELECTRICE CURTEA DE ARGES;
- aductiuni secundare NORD FAGARAS;
- prag captare SEBES- GROAPELE;
- lucrari de excavatii si betonare
- betonare aductiune 3,84km
- executie drum CODLEA -SIBIU- supr largire banda, executie poduri si consolidari rigole;


OLOGU DOREL - topometru

LUCRARI EXECUTATE
- CENTRALA HIDROELECTRICA DRAGOSLAVELE si galerii aferente;
- CENTRALA HIDROELECTRICA RUCAR
-reabilitare drum Ramnicu Valcea - Pitesti;
- amenajare hidrotehnica NORD FAGARAS
- drum CODLEA - SIBIU

- STAN TUDORITA
- INGINER - FACULTATEA DE CONSTRUCTII CIVILE INDUSTRIALE SI AGRICOLE
- SEF BIROU TEHINIC T.C.C.I BUCURESTI 1980-1997
PREZENTARE S************************
MEMBRU
GRATUIT
S************************
1 713 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
S************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: LITAT - -

ULTIMELE PRODUSE ALE SC LITAT AT CONSTRUCT SRL

Oferta firmei SC LITAT AT CONSTRUCT SRL nu contine nici un produs sau serviciu
SC LITAT AT CONSTRUCT SRL ESTE INSCRISA IN