Inscrie firma »
 

Prezentare PIFATI - SA

PREZENTARE


1. SCURT ISTORIC
Înființată în 1976, începând cu martie 1991 se transformă în societate pe acțiuni iar în perioada 1991-2000, prin aport de capital privat devine societate cu capital privat.

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE
Obiectul principal de activitate al societății este acela de producător de:
- Cazane de abur saturat de joasă presiune 0,7 bar de 150-2500 Kg/h;
- Cazane de abur saturat de medie presiune 4-12 bar de 300-6.000 Kg/h;
- Cazane de apă caldă (75°-95°C) cu debite calorice între 0,02 - 3 Gcal/h;
- Cazane de apă fierbinte (150°C) cu debite calorice între 0,5 - 3 Gcal/h;
- Utilaje din instalații și centrale termice: expandoare, rezervoare, coșuri de fum, colectoare;
- Grupuri de pompare cu utilizare casnică, industrială și de incendiu, hidrofoare casnice și industriale, cu debite cuprinse între 2,5-200 mc/h, și presiunea 20-120 mca, echipate cu 1-6 pompe Wilo;
- Module de expansie;
- Preparator apă caldă cu acumulare de 200 - 20.000 l;
- Rezervoare de combustibil cu pereți dubli.

PIFATI importă pentru dotarea produselor proprii și pentru comercializare:
- Arzătoare Lamborghini (Italia), GB-Ganz (Ungaria), Weishaupt (Germania), Saacke (Austria)
- Pompe Wilo (Germania)
- Stații de dedurizare automate Lamborghini (Italia) și CWG (Belgia-Ungaria)
- Supape de siguranță și sticle de nivel Vyc (Spania)
- Elemente de comandă și automatizare Moeller AEG (Germania), Omron (Japonia), Honeywell (U.S.A.)

PIFATI efectuează:
- Cercetare aplicativă în domeniul principal de activitate;
- Lucrări de spălare chimică a cazanelor de abur și apă fierbinte;
- Analize de laborator pentru stabilirea tehnologiilor de îndepărtare a depunerilor;
- Lucrări de dezincrustare și protejare a suprafețelor interioare ale cazanelor de abur și apă fierbinte;
- Montaj și reparații cazane de abur, apă caldă și fierbinte, instalații de încălzire centrală.
- Montaj, reparații, revizii și modernizări la instalațiile de automatizare ale cazanelor;
- Studii de fezabilitate (prefezabilitate);
- Proiectare cazane (caldarine), instalații de ardere, instalații de automatizare și centrale termice;
- Modernizare cazane de abur și apă fierbinte, instalații de ardere, introducere soluții de creșterea eficienței și siguranței în exploatare, adaptare instalații de ardere din import pe cazane autohtone;
- Măsurători termotehnice și termochimice, bilanțuri termice, expertizări;
- Lucrări de control nedistructiv la recipienți, table, conducte etc.;
- Lucrări de tratamente termice la tamburi de cazane și suduri;
- Măsurători cu ultrasunete pentru stabilirea grosimii pereților la tamburi, conducte etc.
- Consulting și diagnoze în domeniul instalațiilor termoenergetice.
- Oferte de stații de tratarea apei cu debite continue și intermitente de 0,5-32 mc/h
- Oferte de instalații de ardere, (0,002 - 10 MW) pe orice combustibil

3. ORGANIZAREA SOCIETATII
Sediul central cu servicii funcționale, proiectare, cercetare, dezvoltare și laboratoare.
Fabrica de cazane și utilaje și compartimentul de prototipuri și montaj exterior.
Compartimentul de control și asigurarea calității.

4. EXPERIENTA
Societatea are o experiență de peste 20 de ani în domeniu și folosește produse din ultima generație de realizări ale firmelor Weishaupt, Saache, Lamborghini, G.B. Ganz., Wilo, Moller-Klockner, Omron, APV cu care sunt echipate cazanele și utilajele PIFATI.
Firma este atentă și receptivă la solicitările și sugestiile beneficiarilor, acestea fiind analizate și prelucrate în vederea preluării în generațiile viitoare de produse.
Prin prezența la toate târgurile importante din țară PIFATI dovedește deschidere pentru competiție.

5. PIATA
Produsele PIFATI sunt destinate cu deosebire pieței interne, segmentului industrial al construcțiilor și al serviciilor publice. Soluțiile constructive de proiectare adoptate permit o execuție cu costuri mici și prețuri de vânzare reduse, precum și investiție redusă în centrala termică, datorată gabaritelor reduse. Valorificându-se la maxim experiența noastră în construcția părților metalice sub presiune, prin import de completare (instalații de ardere și automatizare, pompe), fiabilitatea produselor PIFATI este la nivelul celor similare din import.
La un profit de 8-35 % prețurile produselor PIFATI sunt în general cu 20-50 % mai mici decât cele practicate de firmele concurente, la categoria cazane de abur tehnologic, desfacerile fiind în creștere.

6. PREOCUPĂRI

În prezent, preocuparea noastră cea mai importantă este de a reuși să sensibilizăm și să convingem beneficiarii de importanța introducerii noilor tehnologii și noilor tipuri de echipamente în centrale termice. Aceasta înseamnă echiparea cu cazane, arzătoare pentru combustibil lichid sau gazos, schimbătoare de căldura cu plăci, stații de dedurizare a apei, sisteme de pompare si expansiune, inclusiv conducerea automată a centralelor cu ajutorul unor sisteme care să asigure siguranța în exploatare și importante economii de combustibil, în principal prin creșterea randamentului și fiabilității.
Societatea PIFATI urmărește permanent creșterea fiabilității, îmbunătățirea performanțelor și prezentării echipamentelor prin implementarea de noi tehnologii de fabricație, prin încadrarea într-un design modern, prin rezolvarea problemelor de mediu și de cost real al proiectelor de execuție, obținând astfel utilaje echivalente celor din import, din punct de vedere al performanțelor, dar la un preț mult mai scăzut.
Societatea PIFATI consecventă principiului conform căruia satisfacția clientului reprezintă scopul serviciilor sale, consideră că este esențială rezolvarea unei cerințe de bază și anume confortul.
Beneficiind de experiența și calificarea specialiștilor săi PIFATI oferă confortul occidental la prețuri accesibile.
Pentru a satisface cerințele unei piețe în continuă creștere a exigenței asupra calității, societatea PIFATI - producător de cazane - a creat un sistem de management care oferă o cooperare coerentă între furnizor și client. Acesta s-a concretizat intr-un ansamblu de măsuri tehnice și organizatorice.
Primul pas important către modificarea comportamentală a furnizorului de echipamente energetice față de client este optimizarea soluțiilor la o capacitate bine dimensionată care să corespundă necesităților reale și să reducă considerabil investițiile, precum și moderarea cererii utilizatorilor finali prin informare asupra utilizării raționale a spațiului și exploatării atente a echipamentului.
Prin "integrarea" clientului în echipa noastră realizăm proiectul în comun și eliminăm falsa impresie că suntem interesați numai de profitul societății.
În aceste condiții, oferim beneficiarilor noștri un pachet complet de servicii: documentare-proiectare, producție, montaj, punere în funcțiune și service în domeniul nostru de activitate, oferind serviciul de "centrală termică la cheie".

PIFATI S.A. se dorește o companie mobilă, ambițioasă, mereu cu fața spre viitor, întotdeauna un partener credibil și serios în afaceri.
PREZENTARE PIFATI - SA
LIGHT
MEMBER
PIFATI - SA
6 901 accesari
Persoana de contact: DANA NICULESCU
Adresa postala: STR. ION URDAREANU NR. 32 SECTOR 5
Localitate: BUCURESTI, Bucuresti
Telefon: click aici 4104600
Fax: 4100638
Website:

Categorie principala:
Industrie Prelucrare/Echipamente » Instalatii pentru producerea energiei electrice

ULTIMELE PRODUSE ALE PIFATI - SA

Oferta firmei PIFATI - SA nu contine nici un produs sau serviciu