Inscrie firma »

CENTRUL DE CONSULTANTA SI MANAGEMENT AL INFORMATIILOR PENTRU IMM-URI AL CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV

Prezentare firma Produsele firmei Contact
 

Prezentare CENTRUL DE CONSULTANTA SI MANAGEMENT AL INFORMATIILOR PENTRU IMM-URI AL CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV

S E R V I C I I O F E R I T E

*Informare, consultanta, asistenta in domeniile: comercial, financiar, fiscal, comert exterior, management, marketing, bancar, practici vamale, asigurari
*Consultan�� �i asisten�� �n domeniul afacerilor:
conceperea �i lansarea afacerilor
planificarea strategic� �i operativ� a afacerilor (studii de prognoz�, strategii de vanzari, studii si strategii de marketing, analiz� concuren�ial�,studii privind reac�ia consumatorilor)
elaborarea de planuri de afaceri, studii de fezabilitate, studii de marketing
servicii de diagnostic financiar �i strategic

*Informa�ii comerciale privind: partenerii de afaceri, pia�a, produsele �i serviciile, pre�urile, concuren�a, evolu�iile, etc.
*Baze de date de marketing
*Raport privind onorabilitatea partenerilor de afaceri
*Agent autorizat pentru inscrierea in arhiva electronica de garantii reale imobiliare
*Obtinerea certificatelor calificate (semnatura electronica, certificate de server)
*Obtinerea permisului european de conducere a computerului ECDL
*Promovarea firmelor �i afacerilor
*Recrutarea, selec�ia, evaluarea �i plasarea for�ei de munc�
*�nchirieri de spa�ii cu echipamentele necesare pentru prezent�ri de firme, seminarii, cursuri, conferin�e
*Consultan�� �n vederea ob�inerii codurilor de bare
*Consultan�� �i redactarea proiectelor, planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate pentru ob�inerea de finan��ri nerambursabile �i credite bancare �n condi�ii avantajoase
*Redactare �i actualizare de pagini WEB
*Instruire �n dezvoltarea organiza�ional� (cursuri de calificare, de initiere, de perfectionare si specializare)

CONSULTAN�II NO�TRI, DE �NALT PROFESIONALISM, RESPONSABILI �I COMPETEN�I, CU EXPERIEN�� PRACTIC� �N ADMINISTRAREA AFACERILOR, V� STAU LA DISPOZI�IE CU PROMPTITUDINE !
PREZENTARE CENTRUL DE CONSULTANTA SI MANAGEMENT AL INFORMATIILOR PENTRU IMM-URI AL CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV
Persoana de contact: ADRIANA ISPAS
Adresa postala: BRASOV, B-DUL M.KOGALNICEANU 11
Localitate: BRASOV, Brasov
Telefon: click aici 0268/322335
Fax: 0268/322904
Website:

Categorie principala:
Servicii/Consultanta » Proiecte creditare finantare

ULTIMELE PRODUSE ALE CENTRUL DE CONSULTANTA SI MANAGEMENT AL INFORMATIILOR PENTRU IMM-URI AL CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV

Oferta firmei CENTRUL DE CONSULTANTA SI MANAGEMENT AL INFORMATIILOR PENTRU IMM-URI AL CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV nu contine nici un produs sau serviciu
CENTRUL DE CONSULTANTA SI MANAGEMENT AL INFORMATIILOR PENTRU IMM-URI AL CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV ESTE INSCRISA IN