Inscrie firma »

S*************************

Prezentare firma Produsele firmei Contact
 

Prezentare S*************************

Consultanta si servicii in domeniul protectiei mediului


Societatea noastra ofera servicii de cea mai inalta calitate in domeniul protectiei mediului, privind elaborarea:
- bilanturilor de mediu nivel 0, I si II pentru domeniile 3 (industria energetica) , 4 (producerea si prelucrarea metalelor),10(infrastuctura) si 12 ( alte domenii)
- studiilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru domeniile 3 (industria energetica) , 4 (producerea si prelucrarea metalelor) ),10(infrastuctura) si 12 ( alte domenii)
- rapoartelor de mediu
- fiselor de prezentare
- memoriilor tehnice
- fiselor tehnice
- raportului de amplasament si formularului de solicitare necesare in vederea obtinerii autorizatiei integrate de mediu
- politicii de prevenire a accidentelor majore (Directiva SEVESO)
- documentatiei pentru obtinerea acordului de mediu, autorizatiei de mediu, avizului de mediu
- investigatiilor in domeniul protectiei mediului
SC GRUP TIC CONSULTING va poate oferi un pachet de solutii pentru toate serviciile de care aveti nevoie in domeniul protectiei mediului:
Asigurarea conformarii cu legislatia de mediu in vigoare
Identificarea solutiilor optime pentru realizarea programului de conformare
Realizarea studiilor specifice de mediu
Implementarea sistemelor de management
Instruirea personalului
Medierea relatiei cu autoritatile competente
Va putem ajuta in toate etapele de realizare a Sistemului de Management de Mediu.
Consultanta cu privire la elaborarea politicii organizationale de mediu
Elaborarea studiului preliminar de evaluare a situatiei actuale
Conturarea criteriilor de semnificatie necesare clasificarii impacturilor
Stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu
Consultanta in structurarea programului de management de mediu
Verificarea si actiunea corectiva in cadrul EMS, inclusiv in organizarea auditului intern de mediu
Preluarea sarcinii de administrare a programului de auditare (conform standardului referitor la audit, ISO 14001:2002
Sugestii privitoare la mijloacele de constientizare a personalului.
Ne ingaduim sa va aducem aminte ca, odata ajunsi in Uniunea Europeana, ar trebui poate sa acordam atentia implementarii sistemului european de management de mediu EMAS (Eco-management and Audit Scheme - Management ecologic si schema de audit). Exista si o baza legislativa romaneasca pentru aceasta:
Externalizarea serviciilor de mediu catre GRUP TIC CONSULTING va avea ca rezultat nu numai economisirea de resurse importante ale companiei dvs., ci va asigura si cresterea performantei de mediu, reducand astfel riscurile de accidente si incidente.
SC GRUP TIC CONSULTING colaboreaza cu societati specializate in furnizarea de echipamente (statii de epurare, statii cu o capacitate cuprinsa intre 0,75 - 45 m3/zi dar si mai mari si separatoare de grasimi) cu sistem biologic integrat;
Tratamentele cu microorganisme aduc calitatea apei in limitele legale prin
-tratarea apei uzate din canalele si conductele industriale si orasenesti
-tratarea apei si eliminarea reziduurilor din separatoarele de grasimi
-tratarea apei si eliminarea reziduurilor din fosele septice (haznale).
Prin activitatea noastra:
- asiguram o calitate a apei care satisface si cele mai severe norme de mediu
- practicam preturile cele mai avantajoase din domeniu
- aplicam metodele si tehnologiile specifice celui mai bun nivel international
- protejam, in calitate de companie responsabila, mediul inconjurator
- respectam cu strictete angajamentele luate
- respectam cu strictete calitatea serviciilor noastre
- respectam cu strictete protectia informatiilor profesionale ce au caracter confidentialSecuritate si Sanatate in Munca-ConsultantaFirma GRUP TIC CONSULTING S.R.L. este abilitata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu certificatul de abilitare nr 0001038 din 05.11.2007 pentru a presta servicii de consultanta in domeniul protectiei muncii in conformitate cu Legea 319/2006 si cu Normele Generale de Protectie a Muncii 1425/11.10.2006

Solutiile si serviciile de care aveti nevoie in domeniul securitatii si sanatatii in munca pe care noi le putem oferi sunt :
- Elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a persoanelor juridice din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca conform legislatiei in vigoare.
- Intocmirea registrelor de evidenta ale unitatilor si a rapoartelor anuale in conformitate cu prevederile legislative stabilite de MMSS sau la perioadele solicitate de beneficiar cu privire la situaatia conditiilor de munca din unitati
-Elaborarea si/sau completarea instructiunilor tehnice de lucru, proceduri operationale standard, proceduri de sistem, proceduri simple (depozitare, transport,manevrare etc) si instructiuni proprii de aplicare a normelor de securitate a muncii in functie de particularitattile proceselor de munca.
-Identificarea si evaluarea locurilor de munca cu risc deosebit de accidente si imbolnaviri profesionale.
-Intocmirea tematicilor de informare si instruire pentru lucratori cat si pentru personalul TESA.
-Completarea fiselor de identificare a factorilor de risc pentru lucratorii din cadrul organizatiei.
-Intocmirea Planului de securitate pentru managerii de proiect din domeniul constructiilor civile si industriale pentru proiectare-executie
-Informarea si instruirea sefilor locurilor de munca cu privire la modul de organizare a locurilor de munca in conformitate cu cerintele H.G. nr. 971/2006-privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
-Intocmirea fiselor de securitatea muncii si testarea lucratorilor in domeniul SSM
-Alte servicii care vizeaza imbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale (sistem informational si de evidenta statistica in domeniul sanatatii si securitatii in munca)
-Consultanta si intocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
-Verificarea dotarilor echipamentelor de munca cu aparate de masura si control al parametrilor tehnologici.
-Efectuarea unui preaudit la unitati in vederea trecerii la realizarea unui sistem integrat ( calitate-mediu-ssm-situatii de urgenta)
-Intocmirea Planului de prevenire si protectie.
-Avizarea calitatii echipamentelor de munca utilizate de catre lucratorii organizatiei.
-Elaborarea planurilor de actiune in domeniul sanatatii si securitatii cu stabilirea tintelor ce urmeaza a fi atinse.
-Intocmirea politicii organizatiei in domeniul sanatatii si securitatii in munca.
-Elaborare planuri de actiune pentru membrii CSSM din cadrul unitatilor
-Infiintarea compartimentelor de securitate si sanatate in munca /sau a serviciilor interne in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul organizatiei


RSVTI


Firma GRUP TIC CONSULTING S.R.L. este autorizata de I.S.C.I.R. (autorizatia nr. PL ORD nr. 333/S,V/025 din 27.11.2007) pentru "supravegherea si verificarea echipamentelor/instalatiilor I.S.C.I.R. din dotarea sau folosinta detinatorilor/utilizatorilor de instalatii I.S.C.I.R.", in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice.

S.C. GRUP TIC CONSULTING va poate oferi un pachet de solutii pentru serviciile de care aveti nevoie in domeniul instalatiilor de ridicat si sub presiune, si anume:
- Reprezentarea cu puteri depline a organizatiei in raporturile cu Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (I.S.C.I.R.)
- Asistenta privind identificarea si inregistrarea echipamentelor/instalatiilor din domeniul I.S.C.I.R., precum si transmiterea documentatiilor spre inregistrare la I.S.C.I.R.
- Asistenta privind intretinerea si reparatiile la echipamentele/instalatiile care sunt luate in evidentade I.S.C.I.R.
- Intocmirea planului de mentenanta pentru echipamentele sau instalatiile luate in evidenta la I.S.C.I.R.
- Intocmirea si completarea instructiunilor specifice privind exploatarea legala si in siguranta a echipamentelor/instalatiilor din domeniul I.S.C.I.R. pe care le au in evidenta
- Asigurarea existentei instructiunilor de folosire ale fiecarui echipament/fiecarei instalatii
- Intocmirea registrelor privind inregistrarea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale fara de care acestea nu pot fi puse in functiune
- Urmarirea realizarii in termenele stabilite a dispozitiilor date prin procesele-verbale de verificare tehnica din partea organelor de control I.S.C.I.R.
- Asigurarea prezentei in comisiile de achizitie a echipamentelor/instalatiilor din domeniul I.S.C.I.R.

Firma GRUP TIC CONSULTING S.R.L. este in curs de autorizare pentru formare profesionala pentru macaragiu si motostivuitorist.
PREZENTARE S*************************
MEMBRU
GRATUIT
S*************************
1 067 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
S*************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: protectia mediului - RSVTI - Securitate sanatate in munca

ULTIMELE PRODUSE ALE SC GRUP TIC CONSULTING SRL

Oferta firmei SC GRUP TIC CONSULTING SRL nu contine nici un produs sau serviciu