Inscrie firma »
 

Prezentare LR ACCOUNT SRL

Servicii de contabilitate si de resurse umane:

CONTABILITATE:

-prelucrarea documentelelor contabile;
-intocmire:
o situatii financiare lunare si trimestriale;
o jurnale de TVA;
o jurnale auxiliare (operatiunile economice in ordine cronologica, cu sumele aferente fiecarui cont contabil);
o registrul jurnal general;
o registrul inventar;
o balanta de verificare analitica;
o situatia datoriilor/ creantelor;
o fise furnizori clienti, cu componenta soldului;
o stabilirea obligatiilor lunare/trimestriale;
o intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
o intocmire si depunere bilant contabil;
o registru de incasari si plati (casa si banca);
o extrase de cont furnizori/clienti.

GESTIUNE:

- intocmire note de intrare-receptie, pe baza facturilor de achizitii;
- descarcare gestiune, pe baza facturilor emise;
- descarcare gestiune-consum intern, pe baza bonurilor de consum;
- evidenta cantitativ-valorica a stocurilor de marfuri, obiecte de inventar, mijloace fixe si a imprimatelor cu regim special;
- listarea lunara sau la cerere a listelor de inventar pentru gestiunile de marfa si obiecte de inventar;
- listarea lunara a registrului de evidenta a mijloacelor fixe;

RESURSE UMANE:

- Salarizare:
o intocmire si inregistrare contracte de munca & modificari;
o intocmire state de salarii;
o intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale (CAS, Sanatate, Somaj, ITM);
o stabilirea obligatiilor de plata;
o intocmire si depunere fise fiscale;
o intocmirea registrului de evidenta a salariatilor.

ALTELE:
- arhivarea documentelor contabile.
PREZENTARE LR ACCOUNT SRL
LIGHT
MEMBER
LR ACCOUNT SRL
1 538 accesari
Persoana de contact: Rosu Lucretia
Adresa postala: Str. Alex. Alaci
Localitate: Timisoara, Timis
Telefon: click aici 0746224486
Fax: 0356446381
Categorie principala:
Servicii/Consultanta » Contabilitate

ULTIMELE PRODUSE ALE LR ACCOUNT SRL

Oferta firmei LR ACCOUNT SRL nu contine nici un produs sau serviciu
LR ACCOUNT SRL ESTE INSCRISA IN