Inscrie firma »

SC MULTIPLUS CONSULTING SRL

Prezentare firma Produsele firmei Contact
 

Prezentare SC MULTIPLUS CONSULTING SRL

StimataDoamna/Stimate Domnule,Daca sunteti o companie care isi doreste: sporirea satisfactiei clientilor, produse competitive, marirea cotei de piata, in contextul reducerii costurilor in toate compartimentele companiei si a reducerii gradului de eroare si a pierderilor din diverse arii ale domeniului de activitate, precum si imbunatatirea reactiei la modificarile de pe piatasau angajarea pentru excelenta, atunci sunteti pregatiti pentru a actiona in directia eficientizarii activitatii si a cresterii performantelor companiei d-voastra.

Noi suntem o companie tanara, cu un colectiv entuziast, care isi doreste largirea portofoliului de clienti, prin abordarea unui nou domeniu: cresterea performantelor companiilor.
Oferta noastra vine in intampinarea companiilor interesate de dezvoltarea si cresterea performantelor proprii, care doresc sa se mentina competitive in noile conditii de piata aparute dupa integrarea Romaniei in UE. Ne adresam deasemenea si acelor companii care vor sa se pregateasca pentru a intra cu succes pe piata Europeana in domeniul lor de activitate.
Deoarece suntem preocupati de domeniul eficientizarii activitatii companiilor, vaoferim experienta si cunostintele noastre prin servicii de consultantasi outsourcing in urmatoarele domenii de competenta:
Managementul resurselor umane
Pentru succesul companiei d-voastra, unul dintre elementele importante este selectarea si angajarea celor mai competente resurse umane. Un alt obiectiv este mentinerea si motivarea lor in scopul obtinerii eficientei si performantei maxime. O companie eficienta ofera un cadru profesional bine definit si stabil.
Managementul calitatii ISO 9001 (acreditare EOQ)
Implementarea unui sistem de management al calitatii, in conformitate cu cerintele seriei de standarde ISO 9001, reprezinta un proces evolutiv continuu in interiorul companiei, o consolidare a acesteia. Aceasta presupune analiza diagnostic a companiei in vederea definirii principalelor activitati si procese care urmeazaa fi implementate si imbunatatite, urmarindu-se obtinerea unei calitati superioare in toate ariile de activitate si angajarea pentru excelenta.
Managementul mediului ISO 14001 (acreditare EOQ)
Datorita cresterii constiintei de mediu si a severitatii cerintelor legale ale Comunitatii Europene in domeniul mediului, preocuparea fata de protectia mediului a devenit un obiectiv prioritar al companiilor. Acest obiectiv se realizeaza prin controlarea impacturilor asupra mediului ale activitatilor, produselor si serviciilor companiei. &Prevenirea este mai ieftina decat tratarea, definirea normelor interne specifice, iar apoi constientizarea si instruirea personalului companiei in vederea impunerii si respectarii acestor norme este un element definitoriu al preocuparii in directia protectiei mediului.
Securitatea informatiei
Problema securitatii informatiei este complexa, fiind generata de preocuparea companiilor de a se proteja. Managementul companiei trebuie sa inteleaga exact ce anume trebuie sa protejeze si de ce, urmand sa selecteze masuri si solutii specifice. Securitatea informatiei cere mai mult decat tehnologie si instrumente avansate. O evaluare corectaa nevoi pentru securitate si risc trebuie sa preceada orice implementare a unor masuri de securitate precum si asigurarea unui grad inalt de relevantaal acestora. Securitatea informatiei trebuie safie transparenta dar prezenta in intreaga activitate a companiei, implementata astfel incat sa nu impiedice atingerea celorlate obiective ale companiei.


In paginile care urmeaza, permiteti-ne sa va prezentam cateva din activitatile si serviciile oferite de firma noastra.
Vom incerca, pe parcurs, sa descriem conditiile in care ar trebui sa se apeleze la acestea.

Managementul resurselor umane
Resursele umane sunt un element necesar desfasurarii oricarui tip de activitate, prezent in toate companiile. Asigurarea unui personal competent si motivat in conditiile unor costuri cat mai reduse este un ideal urmarit de toate companiile. In conditiile unei dinamici ridicate a pietei, asigurarea stabilitati personalului este un alt obiectiv important. Orice companie care Intelege si Isi asuma importanta propriului personal In atingerea obiectivelor companiei, are In vedere cateva aspecte legate de propriul personal si anume competenta, eficienta, motivarea si stabilitatea. Planul care trebuie realizat de o companie pentru a-si asigura un personal cu atributele enumerate mai sus trebuie sa contina urmatorii pasi:
Pasul 1: Definirea necesarul de resurse umane
Se urmareste identificarea si definirea structurii organizatoarice a companiei (Organigrama, ROF). In aceasta analiza se pleaca de la activitatile companiei si obiectivele ce trebuie atinse, avand ca si constrangere bugetul fixat.
Pasul 2: Definirea si reglementarea sarcinilor, responsabilitatilor si autoritatiilor (Fisa postului),
Pentru fiecare pozitie din cadrul companiei se desemneaza sarcinile, responsabilitatile si autoritatile. Se specifica astfel, un cadru clar de activitate a personalului, a elementelelor necesare realizari controlului si evaluarii personalului respectiv.
Pasul 3: Reglementari interne de functionare (ROI)
Definirea modului de inter-relationare dintre departamente, a personalului In cadrul unui departament si respectiv relatia cu structurile exterioare companiei (administratia de stat, alte companii ca parteneri, furnizori sau clienti).
Pasul4: Determinarea competentelor personalului
Se face plecand de la necesarul de personal si specificul activitatii pentru fiecare pozitie. Se definesc conditiile de scolarizare si pregatire profesionala precum si cele ale experientei profesionale cerute.
Pasul 5: Selectie de personal
Definirea corecta a competentelor este elementul cheie In procesul de selectie al personalului, permitand identificarea persoanelor care se potrivesc cu cerintele specificate, astfel Incat gradul de pregatire si experienta sa permita integrarea personalului selectat cat mai rapid In activitatea specifica companiei.
Pasul 6: Identificarea modalitatilor de pregatire, instruire si calificare a pesonalului
In cazul in care personalul selectat nu indeplineste toate conditiile cerute sau in cazul restrucurarii sau extinderii activitatii, personalul existent trebuie reorientat, se pot identifica masurile necesare pentru pregatirea si instruirea personalului in vederea atingerii nivelului de cerinte impuse de postul respectiv. Se identifica astfel necesarul de cursuri, perioade de training si pregatire, precum si perioada necesara acumularii experientei profesionale cerute.
Pasul 7: Team building si modalitati de motivare a personalului
Eficienta obtinuta de o echipa In care fiecare membru Isi cunoaste si Isi asuma responsabilitatile este mult mai ridicata decat o echipa avand acelasi personal, uneori supradimensionat, In care nu sunt stabilite sau cunoscute sarcinile, competentele, posibilitatile si nivelul de pregatire al fiecaruia dintre membrii echipei. Rezultatele In cel de-al doilea caz vor fi mereu sub asteptari, cu costuri ridicate, de cele mai multe ori nejustificate. Formarea unei echipe eficiente, plecand de la un grup de persoane avand competente, obiective si sarcini diferite devine astfel esential si indispensabil.
Motivarea personalului este un alt element important In vederea omogenizarii obiectivelor personalului cu obiectivelor companiei. Motivarea pozitiva sau negativa a personalului difera prin natura masurilor luate. O motivare negativa duce la instabilitate, la generarea unei atmosfere tensionate, la scaderea eficientei personalului, iar In cel mai rau caz, la pierderea personalului, cu toate implicatiile ce decurg din aceasta. Politica de motivare trebuie fixata In acord cu posibilitatile, interesele si obiectivele firmei.

Realizarea planului descris anterior ofera o vedere de ansamblu asupra managementului resurselor umane in cadrul unei companiei, iar suplimentar posibilitatea identificarii masurile care trebuie luate In conditii diferite de cele normale (analiza de risc), atunci cand se doreste restructurarea sau extinderea activitatii companiei sau pentru eficientizarea activitatii si obtinerea unor rezultate superioare cu costuri mult reduse.
In cadrul managementului resurselor umane oferim urmatoarele servicii care pot fi abordate independent sau ca pachet:
- identificarea si definirea structurii organizatorice a firmei (Organigrama, ROF)
- definirea si reglementarea sarcinilor, responsabilitatilor si autoritatiilor In firma (Fisa posturilor)
- reglementari interne de functionare (ROI)
- determinarea necesarului de personal si a competentelor
- selectie de personal
- identificare modalitatilor de pregatire, instruire si calificare a pesonalului
- team building si modalitati de motivare a personalului
Alaturi de aceste servicii In domeniul resurselor umane mai oferim:
- Intocmirea contractelor individuale si colective de munca
- servicii de evidenta personalului
- reprezentarea firmei In fata autoritatilor din domeniul resurselor umane
- reprezentare In fata angajatilor In cazul conflictelor de munca
- consultanta juridica pe probleme de resurse umane
Managementul calitatii & implementarea sistemului de management al calitatii (SMQ)
Implementarea sistemului de management al calitatii este un deziderat pentru toate companiile, reflectand maturitatea companiei respective. Rezultatele unei slabe calitati se reflecta prin: costuri ale controalelor, verificarilor si a reparatiilor suplimentare, rebuturi, materiale si fonduri care trebuie Inlocuite, costuri cu reclamatiile clientilor, pierderea clientilor si In final a reputatiei.
Managmentul calitatii este o activitate liber consimtita de catre companie, In scopul ridicarii calitatii si a asigurarii unor rezultate constante In timp din punct de vedere calitativ. Normele sistemului de management al calitatii sunt stabilite benevol de catre companie In acord cu conduita, specificul si organizarea proprie. Implementarea, verificarea si respectarea normelor trebuie sa devina o activitate In sine a companiei, fiind realizata cu personal specializat, urmarind implicarea si angajarea Intregului personal.
Implementarea sistemului de management al calitatii conform familiei de standarde ISO 9000, se desfasoara parcurgand urmatoarele etape:
Etapa A: pregatirea si elaborarea Documentelor SMQ
Etapa B: implementarea SMQ
Etapa C: auditul intern al SMQ
Etapa D: certificarea SMQ

Etapa A: Pregatirea si Elaborarea documentelor SMQ se face parcurgandu-se urmatorii pasi.
Pasul 1: Intocmirea Manualul de Management al Calitatii (MMC). Acesta este un document ce descrie politica privind calitatea, structura organizatorica, responsabilitatile ierarhice si relatiile reciproce Intre compartimentele si persoanele care conduc, executa, verifica si analizeaza probleme cu incidenta asupra calitatii.
Pasul 2: Intocmirea Procedurilor Generale(PG). Acestea stabilesc procesele manageriale necesare functionarii sistemului de management al calitatii In Intreaga organizatie prin realizarea urmatoarelor proceduri: controlul documentelor si al Inregistrarilor, auditul intern, controlului produsului neconform, actiunile corective si preventive.
Pasul 3: Intocmirea Procedurilor de Sistem si de Proces (PSP). Aceste proceduri documenteaza procesele necesare functionarii sistemului de management al calitatii, adresandu-se factorilor executivi si de decizie de la nivelul mediu.
Pasul 4: Intocmirea Procedurilor Operationale (PO). Acestea documenteaza activitati sau grupari de activitati care subscriu unui proces si care se adreseaza personalului de executie, ca documente de lucru detaliate.
Pasul 5: Intocmirea Instructiunilor de lucru (IL). Descriu activitatile realizate de o functie si arata cum se deruleaza aceasta avand la baza fisele tehnologice & documente tehnice cu caracter specific care stabilesc conditiile si tehnologia de executie pentru fiecare lucrare In parte.
Pasul 6: Stabilirea Inregistrarile (I) Sunt evidente si dovezi rezultate din activitatile desfasurate pentru demonstarea Indeplinirii cerintelor referitoare la calitate.

Etapa B: Implementarea sistemului de management al calitatii
Pleaca de la documentele sistemului de management al calitatii definite in etapa anterioara.
Scopul acestei etape fiind constientizarea si instruirea personalului care contribuie la indeplinirea obiectivelor calitatii.

Etapa C: Auditul intern
Presupune evaluarea conformitatii sistemului de management al calitatii implementat cu cerintele proprii ale firmei definite in cadrul documentelor sistemului de management al calitatii. Aceasta se face prin stabilirea gradului de acoperire si aplicabilitate a documentelor SMQ care reglementeaza domeniul auditat, respectiv prin colectarea si verificarea dovezilor privind aplicarea procedurilor si a instructiunilor aferente domeniului auditat. Observatiile auditului se Inscriu In fisele chestionar de audit, de catre auditori, demonstrand astfel existenta, modul de aplicare si eficienta masurilor din cadrul documentelor SMQ.

Etapa D: Certificarea sistemului de management al calitatii
Presupune evaluarea conformitatii sistemului de management al calitatii implementat de catre o terta parte care certifica gradul de implementare, In urma unui audit extern.

In cadrul managementului calitatii oferim consultanta si servicii care pot fi abordate independent sau ca pachet:
- identificarea si definirea structurii organizatorice a firmei (Organigrama, ROF)
- definirea si reglementarea sarcinilor, responsabilitatilor si autoritatiilor In firma (Fisa posturilor)
- definirea documentatiei sistemului de management al calitatii (Manualul calitatii, Procedurile ...
- definirea sistemului de Inregistrare
- asigurarea implementarii prin instruire si scolarizare pe nivele ierarhice, a documentatiei sistemului de management al calitatii
- pregatirea personalului cu competente In realizarea auditului intern
- auditarea si evaluarea pregatirii pentru certificare
- reprezentarea pentru obtinerea certificarii In fata organismelor de certificare
- realizarea auditului de secunda parte prin reprezentarea firmei pentru evaluarea furnizorilor sau colaboratorilor din perspectiva managementului calitatii
Managementul mediului & implementarea sistemului de management de mediu (SMM)

Implementarea sistemului de management de mediu In actualul context legislativ, devine o cerinta obligatorie pentru orice companie. Conform standardului ISO 14001 si a legislatiei In vigoare, managementul companiei trebuie sa asigure realizarea acestui obiectiv.
Introducerea si mentinerea unui SMM, ofera urmatoarele avantaje:
- reducerea costurilor prin prevenirea poluarii
- reducerea impacturilor de mediu
- imbunatatirea imaginii companiei
- cresterea Increderii vecinilor, autoritatilor, comunitatii
- siguranta In fata legii
- factor concurential pozitiv In licitatii si Indeplinirea conditiilor tehnice de livrare
- reducerea primelor de asigurare

Implementarea sistemului de management de mediu se desfasoara ciclic parcurgandu-se urmatoarele etape:
Etapa A: analiza si identificarea starii existente si definirea obiectivelor si masurilor de mediu
Etapa B: implementarea obiectivelor si masurilor de mediu
Etapa C: auditarea realizarii implementarii obiectivelor si masurilor de mediu

Etapa A: Analiza si identificarea starii existente, definirea obiectivelor si masurilor de mediu presupune initial urmatoarele faze care duc la realizara structurilor organizatorice cu atributii In protectia mediului:
- elaborarea politicii de mediu
- analiza initiala de mediu
- planificarea managementului de mediu
- definirea si implementarea structurilor organizatorice de management de mediu
- reglementarea sarcinilor, responsabilitatilor si autoritatilor pe probleme de mediu
- constientizarea si instruirea personalului care contribuie la Indeplinirea obiectivelor de mediu
- configurarea proceselor, elaborarea procedurilor si a instructiunilor de lucru In acord cu politica de mediu
Se urmaresc mai apoi
- identificarea aspectelor semnificative de mediu
- cerintele derivate din legislatie si alte reglementari
- practicile si procedurile de management de mediu existente
- evaluarea incidentelor de mediu din trecut

Etapa B: implementarea obiectivelor si masurilor de mediu privesc activitatile de organizare, instruire si comunicare a documentatiei sistemului de management de mediu, rezultate in etapa anterioara.

Etapa C: auditarea realizarii implementarii obiectivelor si masurilor de mediu presupune
- evaluarea conformitatii sistemului de management al mediului cu standardul international ISO 14001 si cerintele proprii ale firmei
- determinarea gradului de implementare si eficacitate a sistemului de management de mediu
- consultanta si pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

Reprezentarea firmei In vederea Inregistrarii si certificarii conformitatii cu ISO 14001 In fata organismelor de certificare.

In cadrul managementului de mediu oferim consultanta si servicii care pot fi abordate independent sau ca pachet:
- identificarea si definirea structurii organizatorice a firmei (Organigrama, ROF)
- definirea si reglementarea sarcinilor, responsabilitatilor si autoritatiilor In firma (Fisa posturilor)
- realizarea analizei si identificarea starii existente, definirea obiectivelor si masurilor de mediu
- implementarea sistemului de management de mediu
- auditarea sistemului de management de mediu
- pregatirea personalului cu competente In realizarea auditului intern de mediu
- reprezentarea pentru obtinerea autorizarii In fata autoritatilor de mediu
- reprezentarea pentru obtinerea certificarii In fata organismelor de certificare de mediu
Securitatea informatiei & implementarea sistemului de securitate a informatiei (SI)
&Detinerea informatiei Inseamna putere.


Sistemul de securitate a informatiei In cadrul unei companii presupune fixarea politicii si masurilor acelei companiei cu privire la protectia informatiei Impotriva accesului sau folosirii neautorizate, distrugerii, divulgarii, modificarii sau coruperii acesteia.
Sistemul de securitate a informatiei are scopul de a asigura confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea informatiei, In acord cu forma In care se gaseste informatia: electronica, imprimata sau alte forme.
Prin securitatea informatiei, o companie cauta sa-si protejeze In deosebi informatii legate de clienti, stadiul cercetarii noilor produse, intentiile de afaceri, statutul financiar, precum si orice informatii legate de succesul propriei afacere.
Scurgerile de informatii care ajung In mainile competitorilor pot duce In anumite situatii la pierderea clientilor, pierderi financiare In cazul lansarii de noi produse, pierderea contractelor, prejudicii judiciare sau chiar falimentarea afacerii.
Securitatea informatiei este o cerinta de afaceri pentru companiile competitive, fiind de asemenea stipulata In cadrul standardelor internationale (ISO 27001) si In unele cazuri constituind o cerinta legala.

Securitatea informatiei presupune rezolvarea urmatoarelor obiective:
Asigurarea confidentialitatii, ce presupune ca sistemul de securitate al informatiei dintr-o companie sa asigure protejarea informatiilor cu caracter personal al persoanelor fizice sau juridice din cadrul companiei, colaboratori sau clienti, astfel Incat acestea sa nu fie accesibile unor persoane fizice sau juridice interesate In obtinerea si folosirea acestor date In interesul obtinerii profitului propriu.
Asigurarea integritatii Inseamna ca informatiile nu pot fi create, sterse, modificate fara autorizare, iar informatiile detinute despre un acelasi subiect sunt valide ca si continut si In acord Intre ele.
Asigurarea disponibilitatii unui sistem informational se defineste ca fiind posibilitatea de a accesa informatiile prin caile obisnuite In conditiile impuse de sistemul de securitate, Intregul sistem informational fiind gata In orice moment sa ofere informatiile cerute.
Managementul riscului este un proces de identificare a vulnerabilitatii resurselor informationale ale companiei In atingerea obiectivelor, si permite fixarea contramasurile, daca acestea exista, pentru a reduce riscurile la un nivel acceptabil. Procesul de management al riscului este un proces iterativ, el trebuie sa se repete tot timpul. Mediul de afaceri si tehnologia folosita In prelucrarea si Inmagazinarea informatiei se modifica constant, noi vulnerabilitati aparand In fiecare zi.
Tipurile de control folosite In securitatea informatiei
Control administrativ care cumuleaza politica, procedurile, standardele si Indrumarile de control privind Intreaga activitate a companiei plecand de la operatiile de zi cu zi pana la modul de realizare a managmentului afacerii.
Controlul tehnic foloseste sisteme informatice de monitorizare si control al accesului la informatii si sisteme informatice ale companiei. In acest sistem se definesc toate subsistemele de control al accesului: parole, coduri de acces, carduri de acces, etc precum si nivelele si conditiile de acces fixate pentru fiecare persoana sau grup de persoane In parte.
Controlul fizic realizeaza monitorizarea asigurarii conditiilor de lucru si a celor de acces la diferite echipamente ale sistemului informational si a asigurarii conditiilor de pastrarea integritatii bunurilor companiei: sisteme de protectie antiefractie, sisteme de alarmare In caz de incendiu sau alte calamitati.
Clasificarea informatilor este un aspect important In securitatea informatiei si managmentul riscului prin recunoasterea valorii informatiilor si definirea procedurilor si cerintelor potrivite de protectie ale acestor informatii. Nu toate informatiile sunt egale ca si valoare deci nu cer acelasi grad de protectie. Toate acestea impun realizarea unei clasificari a informatiilor din punct de vedere a securitatii.

In cadrul implementarii sistemului de securitate a informatiei oferim consultanta si servicii care pot fi abordate independent sau ca pachet:
- identificarea si definirea fluxului informational din cadrul companiei pe baza structurii organizatorice
- definirea elementelor sistemului informational
- definirea si reglementarea accesului la informatii sau sistem informational In acord cu sarcinile, responsabilitatile si autoritatii persoanelor din companie
- realizarea analizei si identificarea starii existente, prin managmentul riscului si definirea obiectivelor si masurilor de securitate a informatiei
- definirea si implementarea sistemului de control administrativ al informatiei
- definirea si implementarea sistemului de control tehnic al informatiei
- definirea si implementarea sistemului de control fizic
- definirea si implementarea sistemelor de arhivare a informatiei
PREZENTARE SC MULTIPLUS CONSULTING SRL
LIGHT
MEMBER
SC MULTIPLUS CONSULTING SRL
8 467 accesari
Persoana de contact: PETREAN LUMINITA
Adresa postala: CALEA TURZII 164A, CLUJ NAPOCA, 400495
Localitate: CLUJ NAPOCA, Cluj
Telefon: click aici 0728860180
Fax: 0364814160
Website:

Categorie principala:
Servicii/Consultanta » Managementul calitatii

ULTIMELE PRODUSE ALE SC MULTIPLUS CONSULTING SRL

Oferta firmei SC MULTIPLUS CONSULTING SRL nu contine nici un produs sau serviciu