Inscrie firma »
4.1 Produsul intern brut, pe categorii de resurse
miliarde lei preturi curente
Metodologia SEC 1979

1990

1991

1992

1993

1994

Agricultura, vanatoare si silvicultura

187,2

416,1

1147,4

4204,3

9895,1

Pescuit si piscicultura

-0,1

-0,2

0,5

1,5

2,5

Industrie 1)

347,6

834,6

2311,0

6781,4

18018,3

Constructii

46,0

96,1

290,1

1040,0

3251,3

Comert

41,7

254,4

728,7

1695,1

3385,8

Hoteluri si restaurante

11,5

42,1

130,8

362,6

690,0

Transport, depozitare si comunicatii

49,4

147,1

514,3

2014,6

4354,0

Intermedieri financiare

23,2

57,9

322,2

1014,5

2375,7

Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

37,9

85,9

260,8

839,5

2158,0

Administrate publica si aparare

23,9

68,1

203,3

620,2

1611,1

Invatamant

22,3

61,3

159,8

491,6

1260,1

Sanatate si asistenta sociala

17,4

49,9

127,3

361,8

943,5

Ajustare pentru productia imputata de servicii bancare (PISB)

-19,9

-47,2

-281,0

-847,9

-1990,7

Servicii de intermediere financiara indirect masurate (SIFIM)

-

-

-

-

-

Valoare adaugata bruta

788,1

2066,1

5915,2

18579,2

45954,7

Impozite pe produs 2)

102,0

193,2

484,8

1857,5

3848,2

Drepturi asupra importurilor

1,6

24,7

86,9

303,5

648,9

Subventii pe produs

-33,8

-80,1

-457,7

-704,5

-678,6

Produs intern brut - total

857,9

2203,9

6029,2

20035,7

49773,2

Produs intern brut pe locuitor (mii lei)

37,0

95,1

264,6

880,5

2189,7

Ponderea sectorului privat tn produsul intern brut (%)

16,4

23,6

26,4

34,8

38,9

Venit national brutmiliarde lei preturi curente Metodologia SEC 1979

1995

1996

1997

1998

Agricultura, vanatoare si silvicultura

14266,9

20946,3

45516,7

53745,4

Pescuit si piscicultura

2,4

2,9

16,1

18,4

Industrie 1)

23711,3

36181,5

78093,8

103053,7

Constructii

4755,1

7067,4

13230,0

18731,4

Comert

6242,5

9972,6

22789,2

40789,7

Hoteluri si restaurante

1327,7

2749,7

5978,3

8704,6

Transport, depozitare si comunicatii

5576,6

9804,7

22665,3

34471,5

Intermedieri financiare

3588,1

3243,1

4298,7

6529,1

Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

3452,6

5871,1

25860,1

42971,0

Administrate publica si aparare

2691,8

3355,2

6763,3

13222,1

Invatamant

1853,9

2776,5

5152,7

9975,1

Sanatate si asistenta sociala

1304,6

2105,9

3709,4

7916,6

Ajustare pentru productia imputata de servicii bancare (PISB)

-2175,0

-2222,7

-1256,0

-5522,5

Servicii de intermediere financiara indirect masurate (SIFIM)

-

-

-

-

Valoare adaugata bruta

66598,5

101854,2

232817,6

334606,1

Impozite pe produs 2)

5579,4

7458,7

18569,1

32952,2

Drepturi asupra importurilor

1189,0

1852,3

3808,2

5741,4

Subventii pe produs

-1231,4

-2245,6

-2269,2

-2105,9

Produs intern brut - total

72135,5

108919,6

252925,7

371193,8

Produs intern brut pe locuitor (mii lei)

3180,4

4817,8

11218,2

16495,4

Ponderea sectorului privat tn produsul intern brut (%)

45,3

54,9

60,6

62,0

Venit national brut

       


miliarde lei preturi curente

Metodologia SEC 1995

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Agricultura, vanatoare si silvicultura

53753,8

72776,0

88984,3

156128,6

173012,2

223084,5

Pescuit si piscicultura

19,1

29,2

30,2

50,6

63,8

82,5

Industrie 1)

98212,8

135343,8

219479,7

323046,8

426098,2

518924,9

Constructii

19029,2

27376,7

39287,1

62333,7

87888,8

114261,3

Comert

40902,1

60913,2

82364,3

106640,7

130334,0

162784,3

Hoteluri si restaurante

9501,1

13685,6

19042,4

24590,0

32337,6

40484,5

Transport, depozitare si comunicatii

35527,0

54289,2

80353,4

116813,2

146708,4

181775,9

Intermedieri financiare

6622,6

9499,9

12363,5

23006,5

35243,8

43593,1

Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

42454,2

69557,0

104378,9

156554,4

211375,9

251227,7

Administrate publica si aparare

12833,7

18275,3

34599,7

42486,9

58047,8

78934,8

Invatamant

10016,3

16343,1

23260,3

31087,6

42102,5

54452,6

Sanatate si asistenta sociala

8240,4

10792,7

15764,8

18082,9

29788,7

37358,8

Ajustare pentru productia imputata de servicii bancare (PISB)

-

-

-

-

-

-

Servicii de intermediere financiara indirect masurate (SIFIM)

-5564,7

-8406,6

-8583,5

-17984,6

-16810,0

-25240,7

Valoare adaugata bruta

331547,6

480475,1

711325,1

1042837,3

1356191,7

1681724,2

Impozite pe produs 2)

39806,6

61605,7

88063,0

121857,7

157694,9

220720,3

Drepturi asupra importurilor

5859,4

7242,5

9051,6

9038,2

9361,5

13296,8

Subventii pe produs

-3415,4

-3593,1

-4666,6

-6046,2

-8497,2

-12387,4

Produs intern brut - total

373798,2

545730,2

803773,1

1167687,0

1514750,9

1903353,9

Produs intern brut pe locuitor (mii lei)

16611,2

24300,0

35826,4

52109,4

69500,6

87576,7

Ponderea sectorului privat tn produsul intern brut (%)

61,4

63,7

65,6

68,0

69,4

70,4

Venit national brut

369795,4

539357,7

797846,2

1159534,7

1499581,7

1879961,0


1) Inclusiv energie electrica si termica, gaze si apa.
2) Inclusiv TVA.

Sursa Datelor - Institutul National de Statistica
Produse recomandate
# 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z