Inscrie firma »
O********************* Prezentare firma Produsele firmei Contact
Fonduri Structurale pana la 98% Nerambursabile - Restaurarea si valorificarea patrimoniului cultural (inclusiv lacase de cult)

Fonduri Structurale pana la 98% Nerambursabile - Restaurarea si valorificarea patrimoniului cultural (inclusiv lacase de cult)

3% reducere pentru contactele prin clubafaceri.ro
 

Prezentare Fonduri Structurale pana la 98% Nerambursabile - Restaurarea si valorificarea patrimoniului cultural (inclusiv lacase de cult)

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
AXA PRIORITARA 5: DEZVOLTAREA DURABILA A TURISMULUI REGIONAL SI LOCAL

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.1: RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL, CREAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURILOR CONEXE

POR va finanta obiectivele cu potential turistic care sunt incluse in patrimoniul UNESCO patrimoniul cultural national, patrimoniul cultural local din mediul urban.

* patrimoniului mondial UNESCO din Romania in conformitate cu Hotararea nr. 493/2004, anexa A
** Grupa A: monumente istorice de valoare nationala si universala, in conformitate cu lista intocmita de Ministerul Culturii si Cultelor - Ordinul 2314/2004
*** Grupa B: monumenete istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local din mediu urban, in conformitate cu lista intocmita de Ministerul Culturii si Cultelor - Ordinul 2314/2004

1) TIPUL SOLICITANTULUI

a. AUTORITATE A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE (APL)

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, republicata, solicitantii pot fi consiliile judetene - in cazul judetelor si primariile in cazul comunelor, oraselor si municipiilor (avand in vedere reprezentarea unitatilor administrativ teritoriale prevazuta de lege).

b. AUTORITATE A ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

In conformitate cu prevederile Legii nr.90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

c. INSTITUTII DE CULT

In conformitate cu prevederile Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru acest domeniu de interventie nu sunt eligibile parteneriatele.

2) SOLICITANTUL nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:

a. nu si-a indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la asigurarile sociale sau alte taxe, in concordanta cu reglementarile legale ale Romaniei

b. este declarat intr-o situatie grava de incalcare contractuala pentru neindeplinirea obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare din fonduri publice

c. doar pentru autoritati publice locale - este in stare de insolventa, conform prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale, art.75, cu modificarile si completarile ulterioare

Atentie! O unitate administrativ teritoriala este considerata in stare de insolventa
daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 120 de zile si care depasesc 50% din bugetul anual, fara a se lua in calcul cele aflate in litigiu contractual;

b) neachitarea drepturilor salariale prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, pe o perioada mai mare de 120 de zile de la data scadentei (vezi Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, art. 75, cu modificarile si completarile ulterioare).

3) REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI nu se afla intr-una din situatiile de mai jos:

a. a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. impotriva careia nu se poate face recurs);

b. a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene.

Atentie! Se vor anexa, la Cererea de finantare, cazierul judiciar si cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului

4) SOLICITANTUL DOVEDESTE CALITATEA DE proprietar/administrator sau detine in concesiune/folosinta, pe o perioada de minim 10 ani, obiectivul de patrimoniu care face obiectul investitiei si/sau al terenului, dupa caz.

Atentie! Infrastructura si terenul pe care se face investitia trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii la data depunerii Cererii de finantare:

1. Nu este grevat de sarcini;

2. Nu face obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica;

3. Nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau
dreptului comun.

5) ACTIVITATILE ELIGIBILE ORIENTATIVE in cadrul proiectului pot fi:

1. Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea cladirilor de patrimoniu;

2. Restaurarea, protectia si conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;

3. Refacerea / amenajarea cailor de acces (pietonale si carosabile) catre obiectivele reabilitate, in interiorul zonei de protectie a acestora;

4. Lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului interior si exterior, a iluminatului de siguranta precum si a celui decorativ;

5. Restaurarea si remodelarea plasticii fatadelor;

6. Amenajari peisagistice pentru evidentierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat;

7. Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie);

8. Modernizarea utilitatilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie electrica, alimentare cu apa, canalizare);

9. Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;

10. Amenajarea zonelor de protectie prin delimitarea si imprejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul);

11. Constructia utilitatilor anexe (parcare, grup sanitar, reclame si indicatoare);

12. Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate;

13. Constructia / reabilitarea / amenajarea caii de acces catre obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat;

14. Lista activitatilor eligibile de mai sus este orientativa. Alte activitati decat cele de mai sus pot fi considerate eligibile daca solicitantul justifica necesitatea derularii lor in scopul implementarii in conditii optime a proiectului.

CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:

- taxa pe valoarea adaugata;

- dobanda si alte comisioane aferente creditelor;

- cheltuielile colaterale care intervin intr-un contract de leasing;

- dezafectarea centralelor nucleare;

- achizitia de echipament second-hand;

- amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;

- operarea obiectivelor de investitii.

6) VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI

Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 1.700.000 lei si maxim 85.000.000 lei (echivalentul aproximativ a 500.000 si 25.000.000 Euro).

Atentie! Valoarea totala a proiectului reprezinta suma cheltuielilor eligibile si
neeligibile inclusiv a TVA aferenta.

7) CONTRIBUTIA PROPRIE A SOLICITANTULUI

Contributia proprie reprezinta procentul din valoarea cheltuielilor eligibile care va fi suportat de catre Beneficiarul proiectului.

Atentie! Orice cheltuiala neeligibila precum si orice cheltuiala suplimentara (conexa) ce va aparea in timpul implementarii proiectului va fi suportata de catre solicitant/ beneficiar.

In cadrul POR, contributia in natura nu este eligibila.

CONTRIBUTIE PROPRIE A SOLICITANTULUI: MIN. 2% (se aplica la valoarea maxima a cheltuielilor eligibile).

FEDR va cofinanta maxim 85% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile a proiectului, iar din bugetul de stat se va finanta maxim 13% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile a proiectului.

Procentul minim al contributiei proprii a solicitantului se aplica la valoarea cheltuielilor eligibile.

Atentie! Valoarea maxima a cheltuielilor eligibile in cazul proiectelor generatoare de venit nu va depasi valoarea curenta a costului eligibil al investitiei mai putin valoarea curenta a venitului net obtinut de pe urma investitiei, pe o perioada de timp.

Proiectul generator de venit este proiectul ce implica o investitie intr-o infrastructura a carei utilizare face obiectul unei taxe suportate in mod direct de catre utilizatorii infrastructurii.


8) DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Durata de implementare a activitatilor proiectului (perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare si data finalizarii ultimei activitati prevazute in cadrul proiectului) nu depaseste data de 31.07.2015.

Obiectivul propus pentru finantare trebuie sa fie inscris pe lista patrimoniul UNESCO (Hotararea Guvernului nr.493/2004, anexa A), patrimoniul cultural national sau patrimoniul cultural local din mediul urban (Ordinul 2314/2004 al Ministerului Culturii si Cultelor). Obiectul de patrimoniu trebuie sa fie inclus total sau partial in circuitul turistic.


Cu stima,

Echipa OPENCONSULTING
PREZENTARE O*********************
MEMBRU
GRATUIT
O*********************
32 863 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
O*********************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Categorie principala:
Servicii/Consultanta » Consultanta IMM -uri

PRODUSE ASEMANATOARE CU FONDURI STRUCTURALE PANA LA 98% NERAMBURSABILE - RESTAURAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL (INCLUSIV LACASE DE CULT)

FONDURI STRUCTURALE PENTRU DEZVOLTAREA MICROINTREPRINDERILORFONDURI STRUCTURALE PENTRU DEZVOLTAREA MICROINTREPRINDERILOR
FONDURI STRUCTURALE PENTRU DEZVOLTAREA M...
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL AXA PRIORITARA 4 Domeniul de interventie 4.3 Sprijinirea dezvoltarii ...
Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala - 125 IMBUNATATIREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LEGATE DE DEZVOLTAREA SI ADAPTAREA AGRICULTURII SI SILVICULTURIIFondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala - 125 IMBUNATATIREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LEGATE DE DEZVOLTAREA SI ADAPTAREA AGRICULTURII SI SILVICULTURII
Fondul European pentru Agricultura si De...
FEADR (Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala) 125 IMBUNATATIREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ...
Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala - MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLEFondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala - MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE
Fondul European pentru Agricultura si De...
FEADR (Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala) 121 MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE ...
OPORTUNITATE 14 AUGUST 2007: 50.000 EURO Nerambursabili pentru terenuri, cladiri, constructii, masini, utilaje si echipamenteOPORTUNITATE 14 AUGUST 2007: 50.000 EURO Nerambursabili pentru terenuri, cladiri, constructii, masini, utilaje si echipamente
OPORTUNITATE 14 AUGUST 2007: 50.000 EURO...
Doamna/Domnule DIRECTOR, S.C. OPEN CONSULTING S.R.L., firma specializata in conceperea proiectelor si atragerea de ...
Consultanta de ProiectConsultanta de Proiect
Consultanta de Proiect
Servicii de MANAGEMENT DE PROIECT CONSULTANTA PENTRU PROIECTE DE FINANTARE - NERAMBURSABILA SI RAMBURSABILA - ...
Implementare - Managementul proiectelor castigateImplementare - Managementul proiectelor castigate
Implementare - Managementul proiectelor ...
Serviciul presupune: Administrarea rapoartelor de plata (achizitii publice, dosare de decontare, relatii cu ...
Consultanta in domeniul programelor de finantare/granturilorConsultanta in domeniul programelor de finantare/granturilor
Consultanta in domeniul programelor de f...
Serviciul presupune Asistenta acordata clientilor in orientarea dintre cele mai benefice, eficiente si corespunzatoare ...

FONDURI STRUCTURALE PANA LA 98% NERAMBURSABILE - RESTAURAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL (INCLUSIV LACASE DE CULT) ESTE LISTAT IN: