Inscrie firma »
FORMALDEHIDA 37 %

FORMALDEHIDA 37 %

Tip produs: FORMALDEHIDA | 37 %
Producator: SILAL TRADING SRL
3% reducere pentru contactele prin clubafaceri.ro
 

Prezentare FORMALDEHIDA 37 %

FORMALDEHIDÃ 37 %
pentru analizã

1. Formula chimicã : CH 2O
2. Masa molecularã relativã : 30,03
Sinonime : aldehidã formicã, formol, metanal, oximetilenã
3. Proprietãþi : Lichid limpede ºi incolor, cu miros sufocant.
ph : 2 – 4
Presiunea vaporilor : 17,2 mm Hg la 25 0 C ; 10 mm Hg la – 880C
Densitatea relativã de vapori (aer=1,2 kg/m3) : 1,067
Punct de fierbere : fãrã adaos de metanol : 101 0 C
15 % adaos de metanol : 96 0 C
Punct de congelare / topire : -15 0 C
Punct de inflamabilitate : 50 0 C
Solubilitate în apã (20 0 C) : miscibil
Alte solubilitãþi : în acetonã, benzen, cloroform, dietileter, etanol ºi eter.
4. Utilizãri : în laboratoare de analizã ºi în diverse scopuri industriale.

CAS Nr. 67-66-3
EINECS Nr. 200-663-8

5. CONDIÞII TEHNICE DE CALITATE

Caracteristica U.M.
Conþinut % min. 37
Reziduu la calcinare % max. 0,005
Metale grele (Pb) % max. 0,0005
Fier (Fe) % max. 0,0005
Aciditate liberã % max. 0,01

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT ªI DOCUMENTE

Formaldehida 37 %, reactiv pentru analizã, se ambaleazã în flacoane de sticlã brune, cu un conþinut net de 1litru/kg. Ambalajele vor fi foarte bine etanºate, pentru a se evita scurgerile de produs.
La operaþiile de încãrcare ºi descãrcare se vor folosi pompe manuale sau pâlnii de turnare pentru a evita scurgerile. Operaþiile de manipulare, transport ºi depozitare vor fi executate numai de operatori special instruiþi ºi supravegheaþi de persoane cu atribuþii în acest scop, ce asigurã respectarea mãsurilor de securitate a muncii. Se respectã avertizãrile ºi precauþiile impuse pentru acest produs.Cod F 7.2-10

Marcarea ºi etichetarea (identificarea) sunt conform OUG 200/2000 ºi HG 490/2002.
- semne avertizoare pentru produse toxice (T)
R 23/24/25-34-40-43; S 26-36/37/39-45-51
Depozitarea : se face în locuri rãcoroase ferite de expunere directã la soare, cãldurã, luminã, surse de aprindere, materiale inflamabile, oxidanþi, acizi, amine ºi baze. Temperatura acestor spaþii va fi cuprinsã între 16 ºi 35 0 C.
Incompatibilitãþi : peroxidul de hidrogen, carbonatul acid de magneziu, nitrometanul, acidul peroxiformic, fenolul, permanganatul de potasiu, acidul performic, acidul percloric+anilinã ºi bioxidul de azot (exploziv la 1800C). Corodeazã oþelul carbon. Produsul reacþioneazã cu acidul clorhidric în aer umed ºi produce eterul bis clorometil (carcenogenic).
Produºi periculoºi de descompunere : monoxid de carbon, bioxid de carbon.
Transportul : se face cu mijloace de transport acoperite.
ADR : 8/C 9 III ; IMDG cod 8/III
UN 2209

La documentele de transport se anexeazã declaraþia de conformitate ºi fiºa tehnicã de securitate a produsului.

7. Valabilitate : în condiþiile de ambalare, depozitare ºi transport prevãzute, termenul de valabilitate al Formaldehidei 37 %, reactiv pentru analizã, este de 1 an de la data fabricaþiei.
PREZENTARE S*******************
MEMBRU
GRATUIT
S*******************
20 117 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
S*******************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: REACTIVI CHIMICI - organige si anorganice - ACIZI baze saruri fixanale solutii volumetrice

PRODUSE ASEMANATOARE CU FORMALDEHIDA 37 %

APA OXIGENATA 30 % paAPA OXIGENATA 30 % pa
APA OXIGENATA 30 % pa
APA OXIGENATA 30 % pentru analiza 1. Formula chimica : H2O2 2. Masa moleculara relativa : 34,01 Sinonime : ...
RON 7.45
ALCOOL ETILICALCOOL ETILIC
ALCOOL ETILIC
ALCOOL ETILIC pentru analiza 1. Formula chimica : C2H5OH 2. Masa moleculara relativa : 46,07 3. Proprietati : ...
ACID ACETIC GLACIALACID ACETIC GLACIAL
ACID ACETIC GLACIAL
ACID ACETIC GLACIAL 1. Formula chimica : CH3COOH 2. Masa moleculara relativa : 60,05 3. Proprietati : Lichid ...
RON 15.5
ACETONAACETONA
ACETONA
ACETONA pentru analiza 1. Formula chimica : (CH3)2CO 2. Masa moleculara relativa : 58,08 3. Proprietati : ...
ALCOOL ETILIC ABSOLUTALCOOL ETILIC ABSOLUT
ALCOOL ETILIC ABSOLUT
ALCOOL ETILIC ABSOLUT pentru analizã 1. Formula chimicã : C2H5OH 2. Masa molecularã ...
HIDROXID DE SODIU 30-50 %  si solutii volumetrice de diferite normalitati pentru analize chimiceHIDROXID DE SODIU 30-50 %  si solutii volumetrice de diferite normalitati pentru analize chimice
HIDROXID DE SODIU 30-50 % si solutii vo...
HIDROXID DE SODIU 30-50 % si solutii volumetrice de diferite normalitati pentru analize chimice 1. Formula chimica ...
TARTRAT DE SODIU ªI POTASIUTARTRAT DE SODIU ªI POTASIU
TARTRAT DE SODIU ªI POTASIU
TARTRAT DE SODIU ªI POTASIU pentru analizã (p.a.) 1. Formula chimicã : C4H4O6KNa 4 H2O 2. Masa ...
AZOTAT DE POTASIUAZOTAT DE POTASIU
AZOTAT DE POTASIU
AZOTAT DE POTASIU pentru analiza (p.a.) 1. Formula chimica : KNO3 2. Masa moleculara relativa : 101,11 3. ...
Azotat de plumb pentru analiza (p.a.)Azotat de plumb pentru analiza (p.a.)
Azotat de plumb pentru analiza (p.a.)
AZOTAT DE PLUMB pentru analiza (p.a.) 1. Formula chimica : Pb(NO3)2 2. Masa moleculara relativa : 331,21 3. ...
RON 21

FORMALDEHIDA 37 % ESTE LISTAT IN: