Inscrie firma »
EZee Absolute

EZee Absolute

Tip produs: Soft Gestiune Hoteliera online | Sistem Management Hotelier online | PMS - Property Management Sistem
Producator: eZee Technosys Pvt. Ltd.
3% reducere pentru contactele prin clubafaceri.ro
 

Prezentare EZee Absolute

eZee Absolute este cea mai nouã invenþie de la ( eZee Technosys Pvt. Ltd. furnizor de software hotelier), ºi vine ca o completare în sprijinul celor ce sunt implicaþi, de la utilizatori la proprietari în industria hotelierã.
eZee Absolute a fost dezvoltat pe baza SaaS (Software as a Service), pentru moteluri, Bed and Breakfast, hoteluri executiv, sau proprietãþi premium de cinci stele, acest software este proiectat sã întruneascã complet cerinþele hoteliere actuale ºi de a satisface nevoile diferitelor tipuri de proprietãþi ºi anume hoteluri, hoteluri apartament, moteluri, staþiuni, cluburi, hosteluri, vile, bungalouri, cabane turistice, sate de vacanþã, campinguri, popasuri turistice, pensiuni turistice.
Este un concept nou bazat pe sistem on-line (Pay per use), plãteºti ce utilizezi ºi este cunoscut ºi sub denumirea de PMS on-line – sistem de gestiune hotelierã on-line, folosit în mai mult de 84 de þãri în jurul lumii având 38 de centre internaþionale de sprijin ºi suport.
eZee Absolute prin configurare ºi utilizare acoperã toate componentele majore ºi funcþionale în cadrul departamentele din hotel: rezervãri, rezervãri on-line, front office, housekeeping, conferinþe ºi evenimente, întreþinere – tehnic, salarizare ºi multe altele.
Mai mult, eZee Absolute este compatibil ºi se integreazã cu diferite programe ºi funcþii cum ar fi: sistemul finaciar-contabil, interfaþã pentru incuietori electomagnetice (Door Key Lock), interfaþã procesare carduri bancare, interfaþã centralã telefonicã, etc. Pentru a îndeplini cerinþele ºi nevoile de analizã ºi control, eZee Absolute vine în sprijinul utilizatorilor, a celor implicaþi în actul de conducere precum ºi proprietarilor cu mai mult de 700 de rapoarte înregistrate ºi stocate pe website, rapoarte ce fac parte din operaþiunile de zi cu zi efectuate în hotel.

De ce eZee Absolute?
 Plãteºti cât foloseºti
 Fãrã taxe sau comisioane suplimentare la utilizare
 Fãrã instalare sau echipamente costisitoare
 Fãrã surprize din punct de vedere al securitãþii datelelor
 Toate funcþiile centralizate

 Plãteºti cât foloseºti (Pay per use concept)
În general, gândit pe termen lung, achiziþionarea licenþelor software PMS, de gestiune hotelierã, este întotdeauna mai costisitoare pentru toate hotelurile/proprietãþile mici ce au activitate sezonierã. eZee Absolute vine în spijinul acestor proprietãþi cu un nou model de folosire a licenþei PMS conceput ºi structurat pentru fiecare utilizare.

Pay Per Use (Plãteºti cât utilizezi) este o structurã de preþuri, care vã ajutã sã decideþi intervalul de utilizare al sistemului: pachet lunar, trimestrial, anual sau licenþã pe viaþã. Fãrã taxe sau comisioane suplimentare la utilizare
Datoritã faptului cã nu percepem taxe sau comisioane suplimentare, cu siguranþã ajutãm proprietãþiile sã-ºi ridice veniturile, ºi credem cã gradul de satisfacþie al clienþilor dumneavoastrã ºi beneficiile acestora se vor reflecta în viitorul afacerii.
 Fãrã instalare sau echipamente costisitoare
eZee Absolute este un sistem complet bazat pe Website on-line cu conceptul de SaaS (Software as a Service). Deoarece aceastã soluþie este rulatã on-line pe un website al proprietãþii, nu aveþi nevoie de a cumpara un hardware extrem de costisitor. Achiziþionând doar un sistem de bazã, ºi folosind o conexiune bunã la internet aveþi toate cerinþele necesare de a rula eZee Absolute.
 Fãrã surprize din punct de vedere al securitãþii datelor
Având la baza sistemul de operare on-line eZee Absolute þine cont de toate amanuntele ce converg din activitatea Dumneavoastrã din punct de vedere al securizãrii ºi securitãþii tuturor înregistrãrilor ºi tranzacþiilor. Mai mult, în cazul în care conexiunea la internet este slabã sau lipseºte, eZee Absolute intrã automat în modulul off-line dându-vã posibilitatea sã continuaþi înregistrãrile. În momentul apariþiei conexiunii la internet trece în modulul on-line ºi actualizeazã tot ce s-a efectuat în modulul off-line. Acest proces vã ajutã cu siguranþã fãrã a va periclita buna desfaºurare a activitãþii ºi pentru a oferi cele mai bune servicii clienþilor la un hotel.
 Toate funcþiile centralizate
Dacã faceþi parte dintr-un lanþ hotelier sau aveþi mai multe proprietãþi, indiferent de amplasare, ºi doriþi sã aveþi o conexiune între ele, eZee Absolute furnizeazã funcþii de conectivitate centralizate ca Dumneavostrã sã puteþi accesa ºi gestiona toate datele ºi informaþiile proprietãþiilor la un singur loc folosind diferite forme de acces.
 Mai multe rezervãri mai multe venituri
eZee Absolute este dezvoltat pe baza tehnologiei Ajax care nu consuma din timpul alocat încãrcãrii unei pagini web, ºi permite personalului din front office, facilitãþi de utilizare ºi rezervare rapidã.

 Salvaþi bani ºi timp
eZee Absolute realizat pe platforma SaaS Technology, (Software as a Service), necesitã doar o conexiune la internet fãrã a mai susþine eforturi financiare ºi cheltuieli în echipamente hardware. Ajutã hotelurile/pensiunile mici în desfãºurarea afacerii salvând bani ºi timp.

 Sistem centralizat
eZee Absolute este soluþia on-line website bazat pe funcþiuni centralizate disponibile pentru una sau mai multe proprietãþi hoteliere. Soluþiile noastre ajutã toate hotelurile de a pãstra datele ºi informaþiile centralizate ºi accesibile de cãtre diferiþi utilizatori. Acest concept oferã, de asemenea, proprietãþii, posibilitatea de a gestiona configuraþia sistemului de rezervare on-line ºi toate rezervãrile care vin prin diverse surse ºi canale on-line. Deoarece acest sistem este integrat ºi disponibil ca o soluþie centralizatã reduce eforturile de rezervãri operate manual.

 Acces de pretutindeni
Prin tehnologia de ultimã orã ºi eZee Absolute este un concept disponibil la nivel mondial. Fiind o aplicaþie on-line ce ruleazã pe un server securizat, datele ºi informaþiile precum ºi tranzacþiile pot fi accesate de proprietar, manager, utilizator, de oriunde în lume. Un simplu acces la internet ºi puteþi vizualiza toatã activitatea hotelului, tranzacþiile ºi rezervãrile de zi cu zi.Nu v-am convins încã ?!
Iatã câteva funcþiuni pe care eZee Absolute le pune la dispoziþia Dumneavoastrã spre folosinþã :
Management Tarifar
 Setare nelimitatã a tarifelor în funcþie de spaþiul de cazare, turist, sezon, etc.
 Tarife negociabile pentru agenþii de turism sau corporate
 Servicii suplimentare plãtibile
 Tarife de o zi sau tarife pentru sejururi prelungite
 Mai multe tipuri de tarife ce pot fi setate într-un singur sejur
 Gestiunea tarifelor de pe website-ul proprietãþii
Managementul Rezervãrilor
 Aceeaºi interfaþã folositã pentru rezervãri individuale sau de grup
 Tipul de rezervare poate fi definitã de utilizator: confirmatã, neconfirmatã, în aºteptare
 Detaliile pentru clienþii care revin sunt completate automat în ecranul de rezervare
 Cãutare în lista de rezervãri pe o singurã fereastrã
 Înscriere tarif standard pe camerã , oferte speciale sau pachete cu drepturile de utilizare corespunzãtoare
 Cereri speciale pentru clienþii VIP cãtre Front Office / Housekeeping
 Day Use sau Late Check-out cu posibilitãþi de plãþi suplimentare
 Rezervãri de grup
 Camere puse la dispoziþia proprietarului sau camera tip time-share
 Segmente de piaþã ºi afaceri cu rapoarte de analizã ºi statisticã
 Agenþii de turism sau corporate cu tarife speciale ºi comisioane
 Plãþi în avans sau depozite în cont
 Rezervãri confirmate prin mail
 Anulãri de rezervãri cu regulã definitã pentru taxele de anulare
 Rezervãri No Show cu regulã definitã pentru taxele de No Show
 Facilitate de a reintegra rezervãri anulate sau No show
 Eliminarea rezervãrii dacã avansul nu a fost plãtit pânã la data stipulatã
 Informaþii despre transfer turist aeroport/ garã/ transit
Managementul Rezervãrilor On-line
 Modul de rezervare on-line integrat cu websitul hotelului
 Opþiunea de a afiºa/ vizualiza, în timp real, disponibiliatea de camere alocate
 Optiunea de a afiºa/ vizualiza, în timp real, tarifele aferente camerelor
 Confirmare de rezervare, în timp real, celui care a efectuat rezervarea
 Ofertã de tarife multiple, oferte speciale ºi pachete în funcþie de durata sejurului
 Rezervãri unice sau multiple
 Legãturi on-line prin intermediul GDS / IDS cu Expedia.com, Booking.com sau alte site-uri intermediare pentru vânzãri de camere on-line
 Rezervãrile on-line vor fi vizualizate de Front Desk, în timp real
 Informaþii despre transfer turist aeroport/ garã/ tranzit
 Opþiunea de a confirma rezervarea sau cererea de rezervare
 Rezervarea poate fi anulatã on-line – cu politica de anulare
 Spaþiu alocat pentru agenþii de turism sau corporate

Front Ofiice
 Selecþia camerelor, bazatã pe alocare, pentru a evita confuzia ºi a creºte satisfacþia clienþilor
 Interfaþã în fereastra unicã pentru cazãri ºi rezervari individuale sau de grup
 Fiºã de turist, cazare personalizatã
 Folosirea camerei în partaj
 Diferite tipuri de tarife: tarif de camerã afiºat, alocat, negociat, etc
 Amendamente ºi particularitãþi pentru sejur
 Plãþi on-line cu carduri de credit
 Istoric clienþi (Guest History) cu numãr de sejururi, data de ºedere ºi a tarifului oferit
 Posibilitate blocare client black list
 Schimbãri/modificãri de camerã în orice moment
 Posibilitate de setare a sistemului în valute internaþionale
 Postãri pe camerã/ folio servicii suplimentare cu platã
 Nenumãrate facturi pentru acelaºi sold
 Împarþire, divizare, transfer servicii ºi notã de platã
 Eliberare note de platã/ facturi pentru turiºtii necazaþi în locaþie
 Configurare personalã la nota de platã ºi facturi
 Cazare, eliberare camera înainte de Night Audit
 Grad de ocupare ºi statisticã vizual în paginã
 Posibilitatea de a oferi discount în funcþie de utilizator
 Închidere de zi – Night Audit rapid si uºor
 Situaþie facturi ºi viramente
 Situaþii creditare, plãþi, comisioane ale agenþiilor turistice
 Diferite cheltuieli de gestionare

Menaj – Housekeeping

 Situaþia camerelor libere, ocupate, murdare, defecþiuni, scoase din uz, pe ecran unic
 Front Office are posibilitatea de a vedea situaþia camerelor în timp real
 Vizualizare mesaj/cerere de cãtre departamente în timp real – defecþiuni, probleme
 Lista de alocare de personal ºi spaþii pentru curãþenie
PREZENTARE S************
MEMBRU
GRATUIT
S************
1 744 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
S************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: Gestiune Hoteliera si Restaurant - Management Hotelier si Restaurant - Soft HORECA

PRODUSE ASEMANATOARE CU EZEE ABSOLUTE

Channel Manager - eZee CentrixChannel Manager - eZee Centrix
Channel Manager - eZee Centrix
Channel Manager - eZee Centrix, instrument de management al rezervarilor, este un soft bazat pe tehnologie web de ultima ...
Soft Gestiune Hoteliera - eZee FrontDeskSoft Gestiune Hoteliera - eZee FrontDesk
Soft Gestiune Hoteliera - eZee FrontDesk
Program de Gestiune Hotel - PMS - Property Management System eZeeFrontDesk gestioneaza toate operatiunile necesare ...
Soft Gestiune Restaurant - POS Restaurant - eZee BurrpSoft Gestiune Restaurant - POS Restaurant - eZee Burrp
Soft Gestiune Restaurant - POS Restauran...
eZee'sBurrP! Restaurant POS software a fost dezvoltat special pentru restaurante, baruri, cluburi de noapte, restaurante ...

EZEE ABSOLUTE ESTE LISTAT IN: