Inscrie firma »
Credit ipotecar

Credit ipotecar

Tip produs: Credit ipotecar | ipotecar | Credite ipotecare
Producator: DIAMANT 2000 - Leasing & Factoring
 

Prezentare Credit ipotecar

Credit ipotecar
Venituri minime nete pe familie 850 RON/luna, varsta intre 20 ani si 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati, pana la care creditul trebuie rambursat in intregime
Minim 1 an vechime in munca, cu o intrerupere totala de maxim o luna in ultimul an (nu mai mult de o perioada de intrerupere) si minim 6 luni la actualul loc de munca
Valuta: LEI, EUR.
Valoare: intre 5.000 si 200.000 de EUR (sau echivalentul in LEI).
Perioada: intre 3 si 30 de ani.
Garantie: ipoteca de rang I instituita asupra imobilului achizitionat sau asupra unor bunuri imobile aflate in proprietatea solicitantului sau a unor terti.
Valoarea maxima finantata: pana la 65% din valoarea imobilelor aduse in garantie.
Asigurare: asigurarea imobilului, cesionata in favoarea bancii*.
*Pentru creditele mai mari de 100.000 de Euro banca poate solicita incheierea unei asigurari de viata.
Garantii
Ipoteca de rangul 1 in favoarea bancii asupra terenului
Ipoteca suplimentara asupra unui apartament / unei case cu valoare minima de 10 000 EUR ce va fi eliberata in momentul in care este constituita ipoteca de rang I asupra constructiei finantate
Asigurare tip 'toate riscurile' pentru imobilul ipotecat cesionata in favoarea bancii
Asigurare pe faze de constructie/ executie lucrari cesionata in favoarea bancii
Cesiune venit solicitant
Cesiune venit sotie/sot/partener/co-debitor
Gaj pe conturile deschise la banca
Asigurare de viata cesionata in favoarea bancii
Dupa finalizarea constructiei, ipoteca de rang 1 in favoarea bancii si asigurare tip 'toate riscurile' cesionata in favoarea bancii pentru constructia finantata
Gaj pe depozit colateral - numai pentru clientii persoane fizice navigatori. Valoarea depozitului va acoperi in orice moment valoarea a 3 rate lunare.
Documentatia de credit
Documente necesare la momentul solicitarii creditului
Actele de identitate ale solicitantului, ale sotului / sotiei / partenerului si ale co-debitorului (daca este cazul)
Copia BI/CI trebuie confirmata ca fiind conforma cu originalul si semnata de catre consultantul de credit
Cerere de credit (incluzand declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii)
Format standard banca trebuie completata si semnata de catre solicitant si sot/sotie/partener.
Cerere de credit (Anexa 1 pentru co-debitor)
Format standard; trebuie completata si semnata de catre codebitor si sotul/sotia acestuia.
Acorduri interogare Centrala Riscurilor Bancare si Biroul de Credit
Format standard banca. Solicitantul, sotul/sotia/partenerul si co-debitorul vor completa si semna fiecare cate un exemplar.
Documente privind venitul
Documentele difera in functie de tipul de venit obtinut.
Daca ati contractat anterior credite cu alte institutii financiare, trebuie sa furnizati un document din care sa reiasa:
suma initiala a creditului / soldul creditului
perioada de creditare
rata anuala a dobanzii / rata creditului
comisioanele lunare/anuale aferente creditului (daca este cazul)
Documentul poate fi: copie dupa contractul de credit, graficul de rambursare sau o notificare a institutiei financiare
Actul de proprietate asupra terenului pe care va fi ridicata constructia.
Titlul de proprietate asupra imobilului ce va ipotecat (ca si garantie suplimentara).
Aceste documente trebuie prezentate in copie.
Contract / Pre-contract incheiat cu o firma de constructii si proiect (copie) Autorizatia de construire, Certificat de Urbanism (copie), Deviz estimativ al lucrarilor Trebuie sa fie semnat de catre o companie autorizata.
Documente necesare pentru utilizarea creditului
Rapoarte de evaluare pentru teren, proiectul de constructie si devizul estimativ si pentru imobilului ce va fi ipotecat. Sunt intocmite de catre o firma de evaluare agreata de Banca si transmise direct Bancii.
Dovada aportului propriu
Numerar - dovada se face cu extrasul de cont
Investitii - dovedite prin Raportul de evaluare
Contract de credit
Se semneaza de catre solicitant si sot/sotie/partener, co-debitor si sotul/sotia acestuia.
Contract de ipoteca pe teren
Se semneaza de catre proprietarii imobilului si Banca in fata notarului public.
Contract de ipoteca pe imobilul adus in garantie.
Polita de asigurare pe faze de constructie/ executie de lucrari cesionata in favoarea bancii.

Polita va fi emisa de catre o sociateta de asigurare agreata de Banca si cesionata in favoarea bancii. Polita trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
acopera perioada constructiei
suma asigurata este cel putin egala cu sumele utilizate din credit si investitia proprie
Polita de asigurare a imobilului adus in garantie cesionata in favoarea bancii. Polita se poate emite la sediul bancii si este cesionata in favoarea bancii. Polita trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
sa fie o polita tip 'toate riscurile'
sa fie mentinuta pe intreaga perioada a creditului
suma asigurata trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea evaluata confirmata de un evaluator agreat de Banca (terenul nu se asigura)
Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate eliberata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara din sectorul/judetul in care se afla situat imobilul.
Din acest document trebuie sa rezulte inscrierea in Cartea Funciara a dreptului de ipoteca de prim rang in favoarea bancii si de notare a interdictiei de instrainare, grevare, inchiriere si demolare a Imobilului.
Extras de Carte Funciara (valabil)
Din extras trebuie sa rezulte ca singura sarcina care greveaza terenul si constructia viitoare este ipoteca de prim rang in favoarea bancii.
Contract de garantie reala mobiliara pe depozit colateral (daca este cazul)
Documente justificative privind utilizarea creditului
Facturi, chitante (90% din credit), declaratie 'bona fide' (10% din credit).
Documente necesare pentru incheierea contractului de ipoteca asupra terenului
Titlul de proprietate (de ex. Contract de vanzare-cumparare, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finala / partiala a constructiei, certificat
de mostenitor)
Actele de identitate ale partilor semnatare
Dovada intabularii titlului de proprietate in Cartea Funciara (incheierea Judecatorului Delegat la Biroul de Carte Funciara de pe langa Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara)
Extrasul de Carte Funciara (valabil)
Certificat Fiscal (valabil)
Proces verbal de receptie partiala (in cazul finantarii unei case 'la rosu')
Documente necesare la finalizarea constructiei
Procesul verbal de receptie finala a constructiei
Extrasul de Carte Funciara (valabil)
Certificat Fiscal (valabil)
Polita de asigurare a imobilului cesionata in favoarea bancii.
Polita se poate emite la sediul bancii si va fi cesionata in favoarea bancii. Polita trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
se fie o polita tip 'toate riscurile'
sa fie mentinuta pe intreaga perioada a creditului
suma asigurata trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea de inlocuire confirmata de un evaluator agreat de Banca (terenul nu se asigura)
Pentru extinderea ipotecii asupra constructiei finantate, se va incheia un Act aditional la Contractul de ipoteca asupra terenului.
PREZENTARE D***********
MEMBRU
GRATUIT
D***********
111 071 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
D***********
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: centrul - credite - imobiliare

PRODUSE ASEMANATOARE CU CREDIT IPOTECAR

Credite persoane fizice, Credite persoane fizice autorizate si persoane juridice,Credite persoane fizice, Credite persoane fizice autorizate si persoane juridice,
Credite persoane fizice, Credite persoan...
Credit pentru nevoi personale fara ipoteca Credit pentru nevoi personale cu ipoteca Credit Imobiliar pentru ...
Credite IMMCredite IMM
Credite IMM
Oferta de Creditare pentru IMM Definitie client IMM : Companii cu Cifra de Afaceri, aferenta ultimului an financiar, ...
Credite pentru IMMCredite pentru IMM
Credite pentru IMM
Oferta de Creditare pentru IMM Definitie client IMM : Companii cu Cifra de Afaceri, aferenta ultimului an financiar, ...
Credite & LeasingCredite & Leasing
Credite & Leasing
A)Credite pentru persoane fizice si fizice autorizate: - Credit pentru nevoi personale fara ipoteca - Credit pentru ...
Sistem de economisire - creditare BAUSPARSistem de economisire - creditare BAUSPAR
Sistem de economisire - creditare BAUSPA...
Sistem de economisire - creditare BAUSPAR Prezentare produs 1.Oricine isi doreste un camin. Noi iti oferim solutia ...
RON 1
FactoringFactoring
Factoring
Factoring reprezinta o metoda simpla si rapida de finantare prin care companii mici si mijlocii din Romania pot sa-si ...
Credit imobiliarCredit imobiliar
Credit imobiliar
CREDIT IMOBILIAR Avansul reprezinta 10% din valoarea creditului Varsta cuprinsa intre 18 si 65 de ani la data ...
RON 100
Credit pentru restantieri din Biroul de CreditCredit pentru restantieri din Biroul de Credit
Credit pentru restantieri din Biroul de ...
Ai avut sau ai restante la credite ? Vino la noi sa refinantezi un credit luat cu o dobanda mai mare de la alte banci ...
CREDIT NEVOI PERSONALE PENTRU CASACREDIT NEVOI PERSONALE PENTRU CASA
CREDIT NEVOI PERSONALE PENTRU CASA
CREDIT DE NEVOI PERSONALE PENTRU CASA CaracteristicI Dedicat exclusiv modernizarii/renovarii, extinderii si ...
RON 100