Inscrie firma »
S************************** Prezentare firma Produsele firmei Contact
Opere Freud, vol.12 - Studii despre isterie

Opere Freud, vol.12 - Studii despre isterie

Producator: Trei
 

Prezentare Opere Freud, vol.12 - Studii despre isterie

Titlul original: Sigmund Freud, Gesammelte Werke, chronologisch geordnet. Band 1 – „Studien über Hysterie". Frühe Schriften und Neurosenlehre
Publicata de: Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1999.
Limba originala: germana
Traducere: Maria ?i Ion Nastasia. Cuvant inainte: Vasile Dem. Zamfirescu
Anul aparitiei: 2005
Nr. de pagini: 416Psihanaliza, o terapie scurt�?
Psihoterapia inventat� de Freud, ale c�rei inceputuri �ov�ielnice �i dificile (metoda cathartic�) ne sunt aduse la cuno�tin�� de acest volum, a fost, este �i va r�mane, probabil, un demers controversat �i contestat chiar. In prima perioad� de existen�� �i expansiune interna�ional� a psihanalizei, pe care doctrinar o putem incadra intre 1895 data public�rii „Studiilor despre isterie", �i 1920, anul care marcheaz� trecerea la a doua teorie despre psihic �i instincte, schi�at� in eseul „Dincolo de principiul pl�cerii", i s-a repro�at psihanalizei dac� nu „pansexualismul", cel pu�in o exagerare a importan�ei sexualit��ii pentru via�a psihic� normal� �i patologic�.
La „desexualizarea" incon�tientului inaugurat� de Adler �i Jung, discipoli disiden�i, ader� insu�i Freud din momentul in care admite al�turi de Eros sau instinctul vie�ii un al doilea instinct fundamental – Thanatos sau instinctul mor�ii. In aceea�i perioad�, Freud ini�iaz� o a doua remaniere important� a concep�iei sale, renun�and la identificarea dintre incon�tient, con�inutul secret al psihicului pe care l-a descoperit �i refulat, asimilat istoriei infantile a libidoului. Incon�tiente sunt acum �i anumite dimensiuni ale Eului, precum �i mare parte din Supraeu, „cugetul" nostru care ne spune, dincolo de reflexie, ce se cuvine �i ce nu se cuvine s� facem �i s� spunem. Ast�zi, cand in psihanaliza occidental� domne�te pluralismul, viziunile nonsexuale asupra incon�tientului fiind in mod clar precump�nitoare, criticii psihanalizei, in m�sura in care sunt dispu�i s� perceap� realitatea, �i-au pierdut vechiul obiect al contest�rilor.
Noul obiect al criticii nu mai �ine de viziunea antropologic� a psihanalizei, ci este exclusiv pragmatic: ca psihoterapie, psihanaliza dureaz� prea mult – ca�iva ani buni – �i cost� pe m�sur�. De ce s� investe�ti ata�ia bani �i atata timp cand terapiile scurte i�i asigur� acelea�i efecte (dispari�ia simptomelor) intr-un timp scurt (eventual cateva �edin�e) �i cu bani mult mai pu�ini.
Cei care combat psihanaliza in acest mod nu �tiu sau au uitat c� la inceput psihanaliza a fost �i ea o terapie scurt�. Cazurile din „Studii despre isterie" din prezentul volum ilustraz� acest fapt. Primul dintre ele, cel al doamnei Emmy v. N. a durat �apte s�pt�mani in primul an, adic� mai pu�in de dou� luni, iar in al doilea, dup� recidiv�, opt s�pt�mani. Cazul miss Lucy R. nu a durat mai mult de nou� s�pt�mani. Pentru Katharina, al treilea caz, a fost suficient� o singur� „�edin��" pentru a demonta simptomul. Am folosit cuvantul �edin�� intre ghilimele pentru c� intalnirea intre Freud �i Katharina a fost intampl�toare, in afara oric�rui cadru terapeutic. Iar de domni�oara Elisabeth v. R., Freud s-a ocupat o perioad� neprecizat�, dar nu mai mult de un an, ceea ce, in raport cu psihanaliza actual�, reprezint� o perioad� scurt�.
Cum rezultatele metodei cathartice erau pozitive – Freud vorbe�te despre vindecare sau cel pu�in ameliorare –, ne putem intreba pe bun� dreptate: de ce a fost abandonat� �i inlocuit� cu metoda psihanalitic� propriu-zis�, a c�rei aplicare necesit� infinit mai mult timp �i efort financiar? R�spunsul ni-l d� chiar Freud pe parcursul studiilor dedicate trat�rii isteriei prin metoda cathartic�. Ca metod� care viza simptomul �i indep�rtarea sa prin retr�irea afectului blocat, nedesc�rcat – „am constatat spre surprinderea noastr� cea mai mare, c� diferitele simptome isterice disp�reau imediat �i definitiv dac� se reu�ea trezirea deplin� a amintirii despre procesul declan�ator, trezindu-se astfel �i afectul inso�itor, �i dac� bolnavul descria cat mai am�nun�it procesul �i traducea prin cuvinte afectul" (p. 791), declara entuziasmat intemeietorul psihanalizei –, metoda cathartic� era pus� adesea in fa�a recidivelor.
Pe parcursul descrierii cazului domni�oarei Lucy R., nemul�umirea lui Freud cu privire la rezultatele terapiei dep�e�te concretul situa�iei �i atinge un principiu de larg� valabilitate: „Nu eram satisf�cut de rezultatul terapiei mele. Aici se intamplase deci un lucru care se imput� totdeauna unei terapii exclusiv simptomatice, f�cusem s� dispar� un simptom numai pentru ca un altul s� poat� ocupa locul gol" (p. 165). Iat� a�adar unul dintre motivele esen�iale pentru care din metoda cathartic� s-a dezvoltat psihanaliza, care nu mai este orientat� simptomal, ci cauzal spre structura personalit��ii in ansamblul ei. Dar pentru a modifica aceast� structur� este nevoie de mult mai mult timp decat pentru a indep�rta un simptom.
Psihanaliza s-a transformat dintr-o terapie scurt� intr-una lung� din motive de eficien��. Actualele terapii scurte, orientate simptomal ca �i psihanaliza la inceputurile ei, vor trebui s� parcurg� acela�i drum, dac� vor �ine seam� de cerin�a eficien�ei durabile. Pentru a d�inui, asemeni psihanalizei, terapiile scurte vor trebui s� devin� din ce in ce mai lungi…

Prezentul volum con�ine, in afara celebrelor „Studii despre isterie", carte considerat� actul de na�tere al psihanalizei, publicate acum pentru prima dat� in limba roman�, mai multe scrieri semnificative din perioada premerg�toare. Cititorul interesat de psihanaliz� poate urm�ri, citind „Un caz de vindecare hipnotic�" sau articolul dedicat lui Charcot, modul in care primele experien�e psihoterapeutice ale lui Freud legate de hipnoz� �i sugestia hipnotic� au preg�tit dezvolt�rile ulterioare. Acestora li se al�tur� studii ulterioare lui 1895, pe deplin psihanalitice, cum ar fi „Despre mecanismul psihic al uit�rii" �i „Despre amintiri-ecran".
1 ianuarie 2005
Vasile Dem. Zamfirescu
PREZENTARE S**************************
MEMBRU
GRATUIT
S**************************
1 122 759 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
S**************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: Librarie - Carti - carte

PRODUSE ASEMANATOARE CU OPERE FREUD, VOL.12 - STUDII DESPRE ISTERIE

Despre psihanalizaDespre psihanaliza
Despre psihanaliza
Despre psihanaliza reprezinta prima expunere a teoriilor lui Freud, acesta straduindu-se sa vorbeasca in prelegerile ...
RON 15
Opere Freud, vol.10- Introducere in psihanalizaOpere Freud, vol.10- Introducere in psihanaliza
Opere Freud, vol.10- Introducere in psih...
Titlul original: Sigmund Freud Studienausgabe, Vol. I – Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse Und ...
RON 39.9
Opere Freud, vol.16 Viata mea si psihanalizaOpere Freud, vol.16 Viata mea si psihanaliza
Opere Freud, vol.16 Viata mea si psihana...
In afara scrierilor autobiografice, care ilustreaza ideea ca, pentru Freud, psihanaliza a fost un mod de viata, ...
RON 35
Psihanaliza artei si a creativitatiiPsihanaliza artei si a creativitatii
Psihanaliza artei si a creativitatii
Titlul original: Psychanalyse de l'arte et de la creativitePublicata de: Payot, 1971Limba originala: francezaTraducere: ...
RON 9.9
Opere Freud, vol.16- Viata mea si psihanalizaOpere Freud, vol.16- Viata mea si psihanaliza
Opere Freud, vol.16- Viata mea si psihan...
Titlul original: Sigmund Freud, Gesammelte Werke, chronologisch geordnet (edi?ie ingrijit? de Anna Freud, E. Bivring, W. ...
RON 35
Opere Jung, vol. 4 Freud si psihanalizaOpere Jung, vol. 4 Freud si psihanaliza
Opere Jung, vol. 4 Freud si psihanaliza
Titlul original: Gesammelte Werke Band 4: Freud und die PsychoanalysePublicata de: Walter-Verlag, Solothurn ?i ...
RON 49
Freud Opere Esentiale vol. 8 Nevroza la copilFreud Opere Esentiale vol. 8 Nevroza la copil
Freud Opere Esentiale vol. 8 Nevroza la ...
Cititorului i se prezinta in acest volum doua din analizele descrise detaliat de Sigmund Freud. „Micul Hans este ...
RON 29
Biografia unui concept psihanalitic:identificarea proiectivaBiografia unui concept psihanalitic:identificarea proiectiva
Biografia unui concept psihanalitic:iden...
Anul aparitiei: 2005 Nr. de pagini: 320Melanie Klein, a doua mare psihanalistã dupã Freud, a lucrat cu copii ºi cu ...
RON 35
Opere Freud, vol.14- Psihopatologia vietii cotidieneOpere Freud, vol.14- Psihopatologia vietii cotidiene
Opere Freud, vol.14- Psihopatologia viet...
Titlul original: bazata pe volumul IV („Zur Psychopathologie des Alltagslebens") din Sigmund Freud, ...
RON 29.9

OPERE FREUD, VOL.12 - STUDII DESPRE ISTERIE ESTE LISTAT IN: