Inscrie firma »
Uscatoare de cherestea

Uscatoare de cherestea

Tip produs: uscatoare de cherestea | uscatoare cherestea | uscare cherestea
Producator: ECO HIGH TECH
3% reducere pentru contactele prin clubafaceri.ro
 

Prezentare Uscatoare de cherestea

Instalaþiile de uscatoare de cherestea sunt realizate în construcþie de aluminiu ºi inox având o incintã (camera) sau o baterie de mai multe incinte (camere) cu pereþi termoizolanþi ce asigurã o climatizare optimã pentru procesul de uscare. Pe lângã incinta de uscare propriuzisã mai trebuie sã existe o incintã tehnicã pentru amplasarea echipamentului pentru comanda , controlul si monitorizarea uscatorului de cherestea .
Componenþa instalaþiei de uscatoare de cherestea este urmãtoarea :
- STRUCTURA PORTANTÃ INTERNÃ (1)
- PEREÞII TERMOIZOLANÞI ªI ACOPERIªUL (2)
- TAVANUL TEHNOLOGIC (3)
- USI INCARCARE ªI UªA DE INSPECÞIE (4)
- INSTALAÞIA DE VENTILATIE (5)
- SISTEMUL DE ÎNCÃLZIRE (6)
- SISTEMUL DE UMIDIFICARE (7)
- ECHIPAMENTUL PENTRU COMANDA, CONTROLUL USCATORULUI (8)
- SUPAPE PENTRU SCHIMBARE AER SATURAT (9)
- INCINTA TEHNICA (10)
- SISTEM CONSTRUCTIV ( fixare , etansare ) - INCINTA TEHNICA
click pe imagine pentru galerie uscatoare de cherestea
STRUCTURA PORTANTA INTERNA
1.STRUCTURA PORTANTA INTERNA USCATOARE DE CHERESTEA
Construitã din profile speciale din aliaj de aluminiu 6060 T5 sudate în procedeu MIG cu mediu de argon.
Coloanele portante au secþiune rectangularã ºi sunt fixate în paviment cu o legãturã tip flanºã fixatã în beton cu ºuruburi tip CONEXPAND.
Structura pentru uscatoare de cherestea este dimensionatã pentru a suporta o încãrcare pe orizontalã (vânt sau seism) de max. 40 kN ºi o încãrcare pe verticalã (zãpadã, nisip, etc.) de max. 2,5 kN/mp, fiind asamblatã cu ºuruburi din oþel inox de mare rezistentã. Calculul de rezistenþã staticã a structurii portante a fost avizat de personal autorizat, conform legislaþiei în vigoare cu vedere la uscatoare de cherestea.

2.PERETII TERMOIZOLANTI SI ACOPERISUL USCATOARE DE CHERESTEA
TERMOIZOLANTI SI ACOPERISUL
Oferta ECO HIGH TECH standard, cuprinde constructia pereþilor ºi a acoperiºului pentru uscatoare de cherestea conceptie proprie folosind profile speciale din aliaj aluminiu amplasate orizontal de jos in sus respectiv la acoperis din fata spre spate la un interval egal cu latimea tablei lise din aluminiu respectiv 1250 mm. Astfel peretilor si acoperisului li se confera o buna portanta ºi in plus aceasta compartimentare asigura o buna stabilitate a vatei minerale de inalta densitate din interiorul peretilor evitand astfel posibilitatea tasarii ei pe verticala de sus in jos . Profilele din aluminiu sunt prevazute cu canale unde intra tabla lisa din aluminiu # 0,8 mm si garnitura Epdm tip bradet ce asigura o buna etansare pe deoparte, respectiv pe de alta parte o rupere termica din interior catre exterior pierderile energetice fiind in acest caz minime. La exterior peretii si acoperisul sunt realizati din tabla aluminiu cutata, tabla speciala pentru perete si acoperis tip GREKOR (Italia) sau SLATINA (Romania). Tabla este prinsa pe profilele speciale cu kiplinguri inox 6,3 x 19 prevazute cu garnituri neopren pentru o buna etanseitate. Etanseitatea pe interior pentru uscatoare de cherestea intre stalpi si tabla lisa, respectiv la exterior intre foile de tabla cutata se realizeaza cu un dublu strat de silicon transparent. Caracteristicile constructive ale izolatiilor, indiferent de tipul constructiv, permit o incombustibilitate totalã ºi în plus eliminarea oricãrei pierderi termice.

3.TAVANUL TEHNOLOGIC USCATOARE DE CHERESTEA
Este realizat din tablã cutatã din aluminiu ºi instalat la o distanþã de 1000 mm de tavan. Acesta are rolul de a crea, împreunã cu acoperiºul celulei, un tunel pentru circulaþia aerului ventilat ºi încalzit de bateriile amplasate pe toatã laþimea peretelui din spate sau pentru variantele mai mari, la cele doua capete ale camerei de uscatoare de cherestea.
4.4 USI INCARCARE SI USA DE INSPECTIE
4.USI INCARCARE SI USI VIZITARE USCATOARE DE CHERESTEA

Uºile pot fi batante cu balama sau monobloc cu deplasare pe cale de rulare . Sunt realizate cu o structurã portantã din aluminiu (aliaj 6060 T5) ºi cu o canelurã specialã pentru introducerea unei garnituri speciale din cauciuc Epdm 65 ce garanteazã etanºeitatea optimã pe întregul contur. Izolaþia este realizatã cu acelasi sistem termoizolant cu aceleaºi caracteristici cu cele folosite pentru pereþi ºi acoperiº. Uºile batante pot fi in numãr de 2 ºi se deschid stânga – dreapta susþinute de balamalele reglabile montate pe canalele stalpilor din fata ai camerei , si pot fi in numãr de 4 formând 2 câte 2 câte un panou pliabil ce se sprijinã la rândul lui pe balamalele reglabile montate stânga – dreapta pe uscatoare de cherestea.
Acþionarea uºii în varianta monobloc , este realizatã cu o structurã din profile speciale din aluminiu sudat, fiind suspendatã pe o cale de rulare cu ajutorul trenurilor de role. Actionarea usii se face cu ajutorul unui dispozitiv hidraulic cu pompa acþionatã manual. La alegere actionarea usii se poate face si mecanic cu ajutorul unui mecanism pinion-cremaliera.
Alegerea sistemului de uºi este opþionalã pentru oricare model de uscatoare de cherestea. Uºa de inspecþie este amplasatã pe peretele din spate al celulei de uscare si este prevazuta cu sistem de deschidere atat din exterior cat si din interior cind este incuiata, respectand astfel normele UE in ceea ce priveste siguranta in exploatare.


5.INSTALATIE VENTILATIE USCATOARE DE CHERESTEA
Suprafaþa interioarã a acoperiºului împreunã cu tavanul fals formeazã un tunel de circulatie a aerului antrenat de ventilatoarele amplasate la mijlocul acestuia. La capãtul din spate al tunelului , pe toata lãþimea celulei, aerul este obligat sã treacã prin bateriile de încalzire unde preia cãldura de la þevile cu aripioare, cãldurã ce o va transmite lemnului aºezat în celulã, circuitul închizându-se prin fanta existentâ în tavanul fals în partea din faþã a celulei de uscare pe toatã lãþimea celulei.
Ventilaþia este realizatã cu electroventilatoare reversibile elicoidale cu turaþie de 1500 rpm, de tip axial, cu 8 pale din aluminiu, cu vitezã de rotaþie constantã în ambele sensuri. Elicele ventilatoarelor, fabricate in Italia, au palele echilibrate static ºi dinamic. Motoarele electrice sunt tip TM 100-SB au puterea de 3KW , 380 V, 50Hz în clasa H, tropicalizate, IP55, garantate pentru funcþionarea în încãperi cu temperaturi înalte, umede ºi corozive. Puterea motorului este functie de debitul de aer necesar , respectiv de dimensiunile pe deschidere si adancime ale camerei de uscare. Fiecare ventilator de are o elice cu 8 pale de aluminiu, fixatã pe axul motorului ºi amplasatã în interiorul unui cilindru din tabla de aluminiu , cu diametrul de 800 mm. Palele din aluminiu sunt montate într-un corp ce permite reglarea unghiului de înclinare pentru fiecare palã în parte – acest reglaj fiind fãcut de producãtor funcþie de puterea motorului ºi debitul necesar. Electroventilatoarele sunt montate direct pe grinda portventilatoare, aceasta fiind conceputa astfel incat sa fie perfect echilibrata static.
Numãrul acestora diferã in funcþie de volumul de aer vehiculat ºi în particular de dimensiunea deschiderii uºii. Opþional, putem livra uscatoare de cherestea cu ventilatoare cu turaþie reglabilã continuu prin invertor electronic.

6.INSTALATIE INCALZIRE USCATOARE DE CHERESTEA
Încãlzirea este realizatã cu schimbãtoare de cãldurã construite din þevi bimetal din oþel inoxidabil cu aripioare din aluminiu, sudate în procedeu WIG cu mediu de argon, ce sunt aºezate pe toatã lungimea peretelui din spate al celulei.Opþional, se pot monta schimbãtoare de cãldurã atât pe spatele cât ºi pe faþa celulei Puterea termicã a schimbãtoarelor de cãldurã este corelatã cu dimensiunile uscãtorului. Agentul temic poate fi apã caldã cu temperatura de 950 C, apã supraîncalzita la 1050 C sau abur la 1100 C. Instalatia include schimbatoarele de caldura din interiorul celulei de uscare , tronsonul de tevi pânã la iesirea din camera de uscare ºi un ventil, servocomandat, acþionat cu motor electric ºi reglat în mod complet automat de cãtre calculator. Ventilul este cu trei cãi pentru apã caldã ºi apã supraîncãlzitã sau cu douã cãi pentru abur.
Instalatia de încãlzire pentru uscatoare de cherestea se compune din douã pãrti: – partea internã I – ce se gãseºte amplasatã în interiorul celulei de uscare partea externã E – ce se gãseste în exteriorul celulei de uscare. Partea internã a instalaþiei cuprinde sistemul de încãlzire format din schimbatoarele de caldura tip þevi cu aripioare, armãturile ºi traseul conductelor pânã la partea exterioarã a peretelui din spate al celulei de uscare. Schimbatoarele sunt amplasate în spate, pe toatã lãþimea celulei de uscare ºi asigurã transferul de cãldurã între agentul termic ºi aerul din celulã. Partea internã a instalaþiei de încãlzire este executatã de ECO HIGH TECH din materiale de inox ºi aliaj de aluminiu, folosind o tehnologie proprie pentru rularea aripioarelor de aluminiu pe þevi pentru realizarea unui contact cat mai perfect. Sudura elementelor componente ale instalaþiei este realizatã în procedeu WIG cu mediu protector de argon, de cãtre sudori autorizaþi pentru astfel de procedee. Instalaþia de încãlzire internã este probatã înainte de livrare pe bancul de probe la o presiune de 4 atm.
Partea exterioarã a instalaþiei de încãlzire E – respectiv instalaþia de alimentare cu agent termic de la generator pâna la peretele exterior din spatele celulei de uscare – va trebui sã fie executatã de beneficiar conform unei schemei prezentate în ANEXE. Alimentarea cu agent termic a instalaþiei de încãlzire este comandatã de calculator prin intermediul unui robinet cu servomotor sau electroventil ce va fi livrat de ECO HIGH TECH ºi va fi montat de beneficiar în cadrul instalaþiei de încãlzire exterioarã E conform schemei. Cuplarea instalaþiei de încãlzire exterioarã E cu instalaþia de încãlzire interioarã I la uscatoare de cherestea se va realiza de cãtre beneficiar. Precizãm cã pentru a elimina pierderile de caldurã, elementele ce compun instalaþia de încãlzire exterioarã E, inclusiv robinetul cu servomotor sau electroventilul, vor trebui sã fie amplasate cât mai aproape de celula de uscare – indicat fiind sã fie montate în incinta tehnicã amplasatã cât mai aproape de celula de uscare, incintã care va fi bine izolatã termic. Dupa cuplarea instalaþiei interne I cu cea externã E la uscatoare de cherestea se va proceda la alimentarea instalaþiei cu agent termic – verificând toate mufele, coturile ºi robinetii sã nu prezinte scurgeri. În cazul în care instalaþia de uscare este opritã ºi nu funcþioneazã pentru o perioadã de timp, se va proceda la golirea instalaþiei de încalzire. În mod deosebit în timpul iernii, când temperaturile pot sã coboare sub 00C, este necesarã golirea instalaþiei de încãlzire pentru a evita riscul de îngheþ ºi de formare a dopurilor de gheaþã ce pot deteriora instalaþia.
7.SISTEMUL DE UMIDIFICARE USCATOARE DE CHERESTEA
Sistemul este folosit pentru reglarea umiditãþii optime a aerului din uscatoare de cherestea, umiditate prevãzutã în programul de uscare ºi constã într-o serie de duze pulverizatoare, montate pe þeava din inox sau pexal , alimentate printr-o electro-supapã, comandatã electronic.
In vederea eliminarii fluctuatiilor presiunii de alimentare cu apa de la reteaua existenta , este de preferat ca sistemul sa includa si o pompa cu vas de expansiune, echipata tip hidrofor, aceasta ramanand in sarcina beneficiarului .
Instalaþia de umidificare se compune din douã parþi – partea interioarã I ce se gaseºte amplasatã în interiorul celulei de uscare ºi partea externã E amplasatã în exteriorul celulei de uscare. Partea interioarã a instalaþiei este realizatã de ECO HIGH TECH ºi se compune din duzele pulverizatoare montate pe þeava de inox sau pexal fixatã în zona de acþiune a ventilatoarelor in zona din spate ( zona bateriilor de încalzire).Partea exterioarã a instalaþiei este executatã de beneficiar conform schemei din anexã ºi se compune din þeava de alimentare racordatã la instalaþia de apã curentã, sistem de dedurizare a apei, robinet, manometru ºi electroventil cu filtru (electroventil asigurat de catre ECO HIGH TECH ) pentru acþionarea umidificãrii. Amplasarea instalaþiei externe cu toate elementele de comandã ºi control va trebui sã fie facutã cât mai aproape de celula de uscare . Se va asigura o bunã izolare a traseului extern al instalaþiei. Pentru uscatoare de cherestea este indicatã amplasarea acestor elemente de comandã în incinta tehnicã în care se amplaseazã ºi instalaþia externã de încãlzire.

8.CLAPETE PENTRU EVACUARE AER SATURAT USCATOARE DE CHERESTEA
Construite din aluminiu, dotate cu servomotoare pentru deschiderea ºi închiderea concomitentã a clapetelor ( flaps-uri ), supapele sunt instalate pe panoul frontal ºi permit schimbarea aerului saturat pentru realizarea unui echilibru higrometric optim în interiorul celulei. Opþional, în cazul în care se doreºte obþinerea fagului alb, se poate monta pe supapa un sistem de extractie fortata pentru obtinerea unui schimb de aer mai rapid.În acest caz clapetele sunt dotate cu ventilatoare axiale speciale, acþionate în mod automat de programul introdus în echipamentul de comanda si control a acestor uscatoare de cherestea.
9.SISTEM CONSTRUCTIV (FIXARE , ETANSARE ) USCATOARE DE CHERESTEA
Toate ºuruburile ºi accesoriile de fixare sunt din oþel inox ºi sunt din import.
Constructia de uscatoare de cherestea este izolata perfect cu silicon special , rezistent la temperaturi inalte. Materialele sunt eficiente in conditii de temperatura si umiditate ridicata . Toate componentele folosite in procesul de fabricatie ECO HIGH TECH sunt certificate CE si provin de la furnizori cu Sistem de Management al Calitatii certificat ISO 9001 / 2008.
4.10 INCINTA TEHNIC
10.INCINTA TEHNICA USCATOARE DE CHERESTEA
Opþional, se livreazã o incintã tehnicã construitã din panouri termoizolante, amplasatã în lateral sau în spatele acestor uscatoare de cherestea ºi destinatã amplasarii echipamentului electric ºi electronic precum ºi aparaturii de comandã ºi distribuþie a agentului termic. Incinta cuprinde una sau douã camere ºi este prevazutã cu uºi de acces, geamuri termopan, sistem de aerisire ºi sistem de iluminat.
11.AUTOMATIZAREA UNEI CAMERE PENTRU USCATOARE DE CHERESTEA:
- tablou forta care contine întrerupãtor general, siguranþe automate, contactoare pentru comanda motoarelor, disjunctoare pentru protecþia ventilatoarelor relee pentru comanda elementelor de execuþie aparataj Schrack Austria
-Industrial Computer cu display color touch-screen tip all-in-one generatie 2011 cu software proprietate Eco High Tech ce ruleaza pe sistem de operare Windows7.
-comanda elementelor de executie este facuta cu logica in 3 puncte (deschis, intermediar, inchis) ceea ce conduce la economisirea agentului termic in proportie de 40% pentru uscatoare de cherestea.
- interfata masura, panou borne, cabluri masura umiditate lemn, senzor unificat pentru masura temperatura aer si UGL electronic, cu inertie 0 tip Sensirion Elvetia ceea ce conduce la scurtarea timpului de uscare si urmarirea mai precisa a parametrilor din program
-cablaj forta (conductori cupru cu izolatie din cauciuc) si comenzi
-inverter pentru consum redus de energie al acestor uscatoare de cherestea
PREZENTARE S*******************
MEMBRU
GRATUIT
S*******************
26 469 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
S*******************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: uscatoare cherestea - hale industriale - panouri solare

PRODUSE ASEMANATOARE CU USCATOARE DE CHERESTEA

Aburitoare cheresteaAburitoare cherestea
Aburitoare cherestea
Instalatiile de aburitoare cherestea sunt realizate in constructie de aluminiu si inox avand o incinta (camera) sau o ...
RON 1
Linii PeletiLinii Peleti
Linii Peleti
Sunt linii tehnologice de fabricatie peleti utilizati in general la incalzirea centralizata a spatiilor locuintelor sau ...
RON 1
Linii BricheteLinii Brichete
Linii Brichete
Sunt linii tehnologice de linii brichete utilizati in general la incalzirea centralizata a spatiilor locuintelor sau ...
RON 1
Centrale Termice pe biomasaCentrale Termice pe biomasa
Centrale Termice pe biomasa
Centrale termice pe biomasa recomandate pentru instalatiile de uscare si aburire dar si pentru incalzirea spatiilor ...
RON 1
Hale Industriale la cheieHale Industriale la cheie
Hale Industriale la cheie
NOU!!! HALE INDUSTRIALE LA CHEIE INDEPENDENTE ENERGETIC!!! Cel mai bun raport calitate/pret Pentru reducerea ...
RON 1

USCATOARE DE CHERESTEA ESTE LISTAT IN: