Inscrie firma »
S************************* Prezentare firma Produsele firmei Contact
INFIINTARE FIRMA / SOCIETATE COMERCIALA / ASOCIATIE NONPROFIT

INFIINTARE FIRMA / SOCIETATE COMERCIALA / ASOCIATIE NONPROFIT

Tip produs: FIRMA | SOCIETATE COMERCIALA | CONTABILITATE
Producator: S.C. PERSONAL CONSULT INC SRL
3% reducere pentru contactele prin clubafaceri.ro
 

Prezentare INFIINTARE FIRMA / SOCIETATE COMERCIALA / ASOCIATIE NONPROFIT

Autorizatii puncte de lucru
Cesiune parti sociale
Consultanta fiscala
Consultanta privind actele pentru constituirea unei societati comerciale
Consultanta si asistenta financiar-contabila
Depunere cazier fiscal
Depunere certificat constatator
Deschidere punct de lucru
Diminuari de capital social
Evidenta contabila
Evidenta fiscala
Extinderea domeniului cu noi obiecte de activitate
Faliment dizolvare de drept si reorganizare judiciara
Infiintari firme indiferent de forma de organizare: SA, SCA, SCS, SNC, SRL
Informarea periodica asupra modificarilor legislative
Intocmirea tuturor actelor necesare pentru infiintare firma
Majorarea capitalului social
Modificare denumire societate comerciala
Modificari in codul caen
Notificare repetata debitori rau-platnici, a acestora, in vederea recuperarii debitelor, concilierea prealabila in vederea rezolvarii amiabile a litigiilor, redactarea somatiilor de plata si sustinerea acestora in instanta;
Numirea sau revocarea unui administrator
Obtinerea autorizatiilor de functionare prin ORC
Obtinerea autorizatiilor speciale ( mediu, pompieri, sanitare, sanitar - veterinare)
Preluarea societatilor comerciale
Procedura completa pentru infiintari firme
Radiere societati comerciale
Realizare stampile
Recodificari ale obiectului de activitate
Redactare acte aditionale
Redactare acte constitutive
Redactare contracte, negociere conditii contractuale;
Redactari hotarari ale adunarii generale a asociatilor
Reprezentare la Registrul Comertului
Reprezentare in fata organelor fiscale
Reprezentarea societatii in instanta si in raporturile cu tertii
Ridicare caziere fiscale
Ridicare certificate constatatoare
Schimbare de sediu social
Suspendare activitate societate
A) SERVICII GENERALE
- organizarea contabilitatii in conformitate cu normele legale in vigoare;
- tinerea contabilitatii conform principiilor contabilitatii si a tuturor prevederilor legale;
- operare documente primare intocmite de Beneficiar;
- evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
- evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
- intocmirea balantei de verificare si a balantelor analitice;
- intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege ;
- calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea declaratiilor in termenele legale;
- calculul impozitului pe dividende, intocmirea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
- intocmirea decontului de TVA;
- raportare semestriala;
- intocmire bilant semestrial si anual;
- intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
- intocmirea statelor de plata pentru angajati si calcularea contributiilor generate din aceste operatii;
- intocmirea declaratiilor lunare privind calculul urmatoarelor contributii:
- intocmirea fiselor fiscale;
- intocmire si inregistrare declaratii privind obligatiile de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj in situatia in care Beneficiarul beneficiaza de subventii pentru salariati;
- instruirea personalului privind modul de intocmire si circuitul documentelor primare;
- intocmirea ordinelor de plata de trezorerie aferente viramentelor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetul asigurarilor de somaj, ITM etc.;
- informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
- informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
- informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea Beneficiarului;
- intocmire si depunere documentatie pentru recuperare de TVA de la bugetul de stat
- participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale;
- redactarea, pentru beneficiar, de contracte comerciale si acordarea de consultanta la incheierea acestora;
- obtinerea de repartitii pentru viitorii salariati ai firmei;
- intocmirea dosarelor de angajare si sa inregistrarea contractelor de munca a salariatilor beneficiarului, la ITM;
- depunerea statelor de plata lunar la ITM
- intocmirea registrelor pentru salariati si transmiterea acestora la ITM
- intocmirea si inregistrarea, la cerere, adeciziilor angajatorului cu privire la salariati;
- intocmirea actelor aditionale la contractele de munca si inregistrarea acestora la ITM;
- asumarea raspunderii pentru actele pe care le intreprinde in cadrul reprezentarii beneficiarului in fata tertilor;
- completarea, trimestriala, aregistrului de evidenta fiscala si depozitarea acestuia la sediul sau;
- completetarea anuala a registrului inventar, dupa primirea inventarului faptic de la beneficiar;
- intocmirea si transmiterea documentelor de contestare a actelor de control in materie de taxe, impozite, protectia muncii, etc.
B) SERVICII SPECIALE
o expertize contabile
o evaluarea patrimoniului ;
o lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte;
o intocmire documentatie pentru obtinerea de credite ;
o intocmire documentatie pentru obtinere fonduri structurale ;
o analiza financiar-contabila asupra activitatii economice (calculul indicatorilor: solvabilitate, lichiditate, rentabilitate);
o intocmire raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi
o consultanta privind taxa pe valoarea adaugata: sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare si cote de impozitare, determinare, regularizare si rambursare, facturi fiscale, termen de plata, decontul de TVA
o consultanta generala in domeniul impozitelor si taxelor
o consultanta privind impozitul pe profit: reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plata, declaratia de impozit pe profit
o consultanta privind impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plata, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii, termen de plata a impozitului, regularizarea anuala a impozitului pe venit, fise fiscale, declaratia de venit global si declaratii speciale
o consultanta privind impozite si taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plata, declaratii), impozitul pe cladiri si teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite si taxe locale
PREZENTARE S*************************
MEMBRU
GRATUIT
S*************************
2 105 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
S*************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: proiecte de divizari - contabilitate - CONSULTANTA JURIDICA

PRODUSE ASEMANATOARE CU INFIINTARE FIRMA / SOCIETATE COMERCIALA / ASOCIATIE NONPROFIT

Modificari acte firma / societate, deschideri puncte de lucru/ sucursaleModificari acte firma / societate, deschideri puncte de lucru/ sucursale
Modificari acte firma / societate, desch...
Realizam modificari de acte pentru societati comerciale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, ...