Inscrie firma »
KIT FISCALITATE si CONTABILITATE

KIT FISCALITATE si CONTABILITATE

Tip produs: kit contabilitate | kit fiscalitate | kit contabilitate si fiscalitate
Producator: LEADERMARK
 

Prezentare KIT FISCALITATE si CONTABILITATE

Kitm FISCALITATE si CONTABILITATE 2010: TVA+Impozite Directe+Conta. OUG 109/13 Oct, OMFP2861/9 Oct, OMFP 3055/29 Oct.

Program complet de instruire Cod Fiscal 2010 si Reglementari Contabile 2010 cu trei teme majore: TVA + Impozite Directe + Contabilitate.

Acest KIT contine o succesiune de 8 Ateliere pe parcursul carora lectorii va predau noutatile cu care va veti confrunta de la 1 Ianuarie 2010 si alte noutati si cunosinte necesare pentru inchiderea cu succes a exercitiului financiar 2009. Fiecare Atelier dureaza 4 ore.

Cele 8 Ateliere se desfasoara in perioada 20 Noiembrie - 10 Decembrie, la sediul nostru din Bd. Natiunile Unite nr. 3-5, dupa amiaza, dupa orele de program (mai putin Atelierele TVA din 21 Noiembrie care se desfasoara intre orele 900 1830).
Ce este exceptional la acest Program complet de instruire in domeniul noutatilor fiscal - contabile 2010?
>>> Lectori si Tematica
>>> Pretul si conditiile de accesare a programului
>>> Beneficiile obtinute in calitate de participant
Despre toate acestea citi mai jos, dupa prezentarea programului.
Tematica TVA este grupata sub titlul TVA All Inclusive si se dezbate pe parcursul a 3 Ateliere = 12 ore de curs.

Lectori: Mariana Vizoli, Oana Iacob.

In primul rand doamna Mariana Vizoli prezinta noutatile din Codul Fiscal 2010 in domeniul Prestarilor de Servicii. Cum pentru TVA "nu avem niciodata timp destul ca sa ne lamurim deplin", doamna Oana Iacob a inclus in prezentari si dezbateri toate acele prevederi din Codul fiscal si din Norme a caror aplicare in practica inca necesita explicatii detaliate.

20 Noiembrie, Vineri, 1630 - 2030:
Atelier TVA la Prestari Servicii. Analiza detaliata: Reguli 2009 vs. Reguli 2010. Intrebari si raspunsuri.
1630 - 1830 Regimul serviciilor de la 1 ianuarie 2010 (I)
>>> Reguli noi privind Locul Prestarii Serviciilor. Paralela: Reguli aplicate pana la 31 Dec 2009 - Reguli aplicate incepand cu 1 Ian 2009.
♦ servicii legate de bunuri imobile; transport de calatori si marfuri; serviciile legate de activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice...; servicii de restaurant si catering; inchirieri; intermedieri
♦ servicii intangibile: transporturi, inchirieri, leasing, drepturi de autor, publicitate, marketing, consultanta, banci, asigurari, resurse umane, distributie gaze naturale si energie electrica, telecomunicatii, radiodifuziune si televiziune
>>> Reguli noi privind Serviciile B2B. Paralela 2009 - 2010.
♦ obligatii de inregistrare in scopuri de TVA
♦ exemple de servicii in relatia B2B
♦ exceptii.

1830 - 1845 Coffee Break

1845 - 2030 Regimul serviciilor de la 1 ianuarie 2010 (II)
>>> Reguli noi privind Serviciile B2C. Paralela 2009 - 2010.
♦ exemple de servicii in relatia B2C
♦ exceptii
>>> Reguli speciale privind serviciile utilizate efectiv in Romania.

Reguli noi privind rambursarea TVA. Directiva 2008/9/CE.
>>> Paralela: Reguli aplicate pana la 31 Dec 2009 - Reguli aplicate incepand cu 1 Ian 2009.

21 Noiembrie, Sambata, 900 - 1300:
Atelier Importuri. Exporturi. Tranzactii Intracomunitare. Regim Normal si Special TVA in comertul cu Bunuri Second Hand. Intrebari si raspunsuri.

900 - 1100 Particularitati ale Importurilor si Exporturilor. Reguli noi privind justificarea scutirii de TVA pentru exporturi si alte operatiuni similare.
Operatiuni intracomunitare: reguli de aplicare, obligatii, masuri de simplificare (I)

1100 - 1115 Coffee Break

1115 - 1300 Operatiuni intracomunitare: reguli de aplicare, obligatii, masuri de simplificare (II)

Regimul Normal si Regimul Special de aplicare a TVA in comertul cu Bunuri Second Hand.
♦ ce inseamna concret "masina noua" / "masina second hand"?
♦ cum se calculeaza TVA la intrarea in tara?
♦ atentionari speciale pentru societatile care revand bunuri second hand.

1300 - 1430 Dejun (inclus in pret)
21 Noiembrie, Sambata, 1430 - 1830:
Atelier TVA la Leasing, Tranzactii imobiliare, Despagubiri incasate de la societatile de asigurari. Ajustari. Limitari Speciale ale dreptului de deducere pentru achizitia de autoturisme destinate transportului de persoane si de combustibil destinat acestora. Intrebari si raspunsuri.

1430 - 1630 Sistemul de aplicare a TVA in cazul Operatiunilor de Leasing de orice natura.
Regimul TVA pentru Tranzactiile Imobiliare:
♦ livrari de cladiri si terenuri
♦ inchiriere si leasing cu bunuri imobile
♦ lucrari de constructii - montaj
♦ garantiile de buna executie
♦ ajustarea TVA dedusa
♦ scutiri de TVA
♦ TVA in cazul prestarilor de servicii in legatura cu bunurile imobile

1630 - 1645 Coffee Break
1645 - 1830 Regimul TVA aplicabil despagubirilor incasate de la societatile de asigurari pentru: bunuri partial deteriorate care necesita reparatii, bunuri distruse complet sau disparute.
Limitari Speciale ale dreptului de deducere pentru achizitia de autoturisme destinate transportului de persoane si de combustibil destinat acestora.
Tematica IMPOZITELOR DIRECTE este grupata in 2 Ateliere = 8 ore de curs.

Lector: Dragos Doros

Domnul Doros prezinta principalele masuri fiscale pentru 2010 in domeniul Impozitarii Directe:

♦ Masuri de aliniere la acquis-ul comunitar. Directive transpuse:

- Directiva privind fuziunile: Directiva 90/434/CEE privind un sistem comun de impozitare aplicabil fuziunilor, divizarilor, cesionarii de active si schimburilor de actiuni intre companii apartinand diferitelor state membre ale UE, amendata prin Directiva 2005/19/CE.
- Directiva 49/2003 privind modul de impozitare a redeventelor si dobanzilor platite intre intreprinderi asociate din spatiul european.

♦ Masuri de ordin tehnic rezultate in urma consultarilor cu partenerii sociali

Suplimentar, prin intermediul a 11 studii de caz concepute pe baza feedbackului primit din mediul de afaceri, domnul Dragos Doros exemplifica modul in care trebuie intelese si aplicate modificarile aduse Codului Fiscal 2009 si 2010 in domeniile impozitarii: Profitului, Nerezidentilor, Venitului, Microintreprinderilor, Impozitelor si Taxelor Locale.

23 Noiembrie, Luni, 1630 - 2030:
Atelier Cod fiscal 2010. Impozitarea Profitului, Venitului, Microintreprinderi
1630 - 1830 Noutati in domeniul impozitului pe profit (I)
>>> Scutirea de impozit a profitului reinvestit
>>> Regimul fiscal al ½societatii europene½ si al ½societatii cooperative europene½
>>> Regimul fiscal al sediilor permanente apartinand societatilor cedente din Romania
>>> Regimul fiscal al dobandirii propriilor actiuni de catre o societate comerciala
>>> Regimul fiscal aplicabil sumelor platite de persoanele juridice actionarilor peste pretul pietei
>>> Regimul fiscal al costurilor sociale suportate conform contractului colectiv la nivel national
>>> Deductibilitatea dobanzilor, penalitatilor si majorarilor de intarziere datorate in cadrul contractelor incheiate cu nerezidenti
>>> Includerea in categoria veniturilor neimpozabile a veniturilor din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere pentru care nu s-a acordat deducere

1830 - 1845 Coffee Break
1845 - 2030 Noutati in domeniul impozitului pe profit (II)
>>> Determinarea bazei de calcul pentru inregistrarea si deducerea provizioanelor pentru refacerea terenurilor afectate
>>> Clarificari pentru determinarea gradului de indatorare
>>> Modificarea termenelor de depunere a declaratiei anuale si de plata a impozitului pe profit si dividende; corelari cu Codul de procedura fiscala

Noutati in domeniul impozitului pe venit
>>> Masuri de simplificare a sistemului declarativ actual
>>> Corelarea valorii de circulatie a bunurilor imobile cu evolutia pietei imobiliare
>>> Clarificarea impunerii veniturilor din salarii si veniturilor din cedarea folosintei bunurilor - corelari cu alte acte normative
>>> Prevederi cu caracter fiscal din alte acte normative, abrogate

25 Noiembrie, Miercuri, 1630 - 2030:
Atelier 11 cazuri practice de interpretare si aplicare a noutatilor din Codul Fiscal 2009 si 2010, in domeniile impozitarii: Profitului, Nerezidentilor, Venitului, Microintreprinderilor, ITL.

1630 - 1830 ♦ In ce conditii se face trecerea de la platitor pe veniturile microintreprinderi la platitor impozit pe venit si invers.
♦ Ce efecte produce suspendarea activitatii unei firme asupra impozitului minim
♦ Regimul fiscal al cheltuielilor cu reclama, publicitatea, consultanta si management
♦ Deductibilitatea cheltuielilor cu combustibilul

1830 - 1845 Coffee Break
1845 - 2030 ♦ Tot ce trebuie sa stiti despre deductibilitatea cheltuielilor efectuate in favoarea actionarilor
♦ Situatii specifice privind aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri.
♦ Impozitarea veniturilor obtinute de persoanele juridice straine din vazarea - cesionarea titlurilor de participare
♦ Impozitarea veniturilor obtinute din chirii
♦ Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate si Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate - cand si cum se calculeaza

Tematica de la CONTABILITATE este grupata sub titlul CONTABILITATE All Inclusive si se dezbate pe parcursul a 3 Ateliere = 12 ore de curs.

Lectori: Georgeta Petre, Alexandra Lazar, Alina Iancu.

Ne apropeiem de finalul anului 2009. Va invitam la o infuzie concentrata de contabilitate cu Regulile privind inventarierea si inchiderea exercitiului financiar si Noile Reglementari Contabile pe care le aplicam de la 1 ianuarie 2010, pe parcursul a 3 dupa amieze. Toate aceste informatii au la baza:

♦ OMFP nr. 3055/2009 din 29 Octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial nr. 766 din 10 Noiembrie 2009 (anexa este publicata in Monitorul Oficial nr. 766bis din 10 Noiembrie 2009) care aborga OMFP nr. 1752/2005 din 17 Noiembrie 2005

♦ OMFP nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii intrat in vigoare la 04 noimebrie 2009, publicat in Monitorul Oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009 care abroga OMFP nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv

7 Decembrie, 1630 - 2030:
Atelier Inchiderea Exercitiului Financiar 2009. Noutati introduse pentru inventarierea la 31 decembrie 2009 a elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii. Raspunderea conducerii societatii.
1630 - 1830 Aspecte privind evaluarea de catre operatorii economici a structurilor situatiilor financiare anuale (I)
♦ Reglementari contabile aplicabile de operatorii economici pentru exercitiul financiar 2009.
♦ Politici contabile. Model de lucru pentru elaborarea politicilor contabile.
♦ Corectarea erorilor contabile.

1830 - 1845 Coffee Break
1845 - 2030 Aspecte privind evaluarea de catre operatorii economici a structurilor situatiilor financiare anuale (II)
♦ Evaluarea in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale

9 Decembrie, 1630 - 2030:
Atelier Noile Reglementari Contabile conforme cu Directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/13.11.2009. Partea I.
1630 - 1830 ♦ Arie de aplicabilitate
♦ Principii contabile si reguli de evaluare
♦ Active imobilizate
♦ Active circulante

1830 - 1845 Coffee Break

1845 - 2030 ♦ Terti
♦ Provizioane
♦ Subventii
♦ Capitaluri proprii
10 Decembrie, 1630 - 2030:
Atelier Noile Reglementari Contabile conforme cu Directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/13.11.2009. Partea a II-a.

1630 - 1830 ♦ Venituri
♦ Cheltuieli
♦ Intocmirea situatiilor financiare anuale (I):
- Utilizatorii si caracteristicile calitative ale situatiilor financiare anuale
- Politici contabile;

1830 - 1845 Coffee Break
1845 - 2030 ♦ Intocmirea situatiilor financiare anuale (I):
- Corectarea erorilor contabile;
- Evenimente ulterioare datei bilantului
- Elemente extrabilantiere
♦ Aspecte specifice situatiilor financiare anuale consolidate
Lectorii si Tematica

Impreuna cu lectorii care sustin in mod curent cursurile de instruire in cadrul Atelierelor LEADERMARK am elaborat tematica acestui KIT FISCALITATE & CONTABILITATE 2010. Obiectivul urmarit prin continutului informational al programului a fost: numar maxim de informatii utile in minimum de timp. De aceea prezentarile lectorilor contin exact noutatile care va influenteaza activitatea si rezultatele, sustinute de multe exemple si modele menite sa ajute intelegerea notiunilor prezentate. Fiecare Atelier include o sectiune de intrebari si raspunsuri.
Pretul si conditiile de accesare a programului

Comparativ cu alte evenimente similare si tinand cont de mixul tematica + lectori + beneficii + preturi, KIT-ul FISCALITATE & CONTABILITATE 2010 este probabil, cea mai buna varianta de instruire in legatura cu noutatile fiscal - contabile 2010.

Conditiile de inscriere in acest program sunt flexibile. Puteti opta pentru intreg programul, doar pentru anumite tematici sau puteti alege doar unele Ateliere din program, in functie de interesul dvs.

Cumulati Reduceri de pana la 30% astfel:
5% Reducere pentru 2 participanti, 7% Reducere pentru 3-4 participanti, 9% Reducere pentru minim 5 participanti
+ 5 % Reducere Speciala daca reusiti sa achitati participarea cel tarziu pe 18 Noiembrie pentru seminarul TVA All Inclusive sau cu 5 zile inainte de data Atelierului
+ 4 % Reducere in Plus pentru Clientii LEADERMARK

Cel mai avantajos este sa optati pentru intreg KIT-ul FISCALITATE & CONTABILITATE 2010!
In acest caz pretul este de numai 1.880 Lei / persoana pentru toate cele 8 Ateliere (32 de ore de instruire interactiva).
Din acest pret scadem reducerile de mai sus.
Puteti sa va inscrieti doar la 1 sau 2 dintre cele trei tematici principale ale KIT-ul FISCALITATE & CONTABILITATE 2010.
In cazul in care doriti sa beneficiati doar partial de noutatile fiscale si contabile 2010, puteti opta pentru una dintre cele 3 tematici principale, la urmatoarele preturi speciale:
728 Lei / persoana / TVA All Inclusive, 3 Ateliere, 12 ore (include dejunul din 21 Noiembrie)
728 Lei / persoana / CONTABILITATE All Inclusive, 3 Ateliere, 12 ore
588 Lei / persoana / cele 2 Ateliere Impozite Directe, 8 ore
Din aceste tarife scadem Reducerile de mai sus.

Tariful Special de participare la Atelierele din KIT-ul FISCALITATE & CONTABILITATE 2010, in afara celor de mai sus:
318 Lei / persoana / 1 Atelier (fata de 358 Lei / persoana, tariful standard pentru Atelierele LEADERMARK).
Din aceste tarif scadem Reducerile de mai sus, plus: 6 % Reducere pentru 2 - 3 Ateliere, 8% Reducere pentru 4 - 5 Ateliere, 11% Reducere pentru 6 - 7 Atelier.
Pret separat, optional, pentru dejunul din 21 Noiembrie 25 Lei.
Ce beneficii aveti in calitate de participant?

Principalul dvs. beneficiu este siguranta ca nu v-a scapat nimic din noianul de noutati aprobate in ultima vreme si in 2009 in general. In calitate de "finalisti" ai programului le implementati corect, fara risc de penalitati. Tot ce mai aveti de facut este sa va petreceti sarbatorile in liniste!

La Ateliere pot participa cel mult 20 de persoane; in acest grup restrans reusiti perfect sa absorbiti toate informatiile, sa auziti toate intrebarile colegilor si raspunsurile primite.

Atelierele se desfasoara la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Natiunile Unite nr. 3 - 5 ( consultati harta), dupa orele de program, de la 1630 pana la 2030 (exceptie: Atelierele TVA din 21 Noiembrie). Coffee Break 15 min: sucuri, ceai, cafea buna, fructe, prajiturele.
Ce obtineti participand la aceste Ateliere si Seminarii?
- Informatii de ultima ora + cunostinte temeinice + lamuriri exacte de la cei mai reputati lectori experti din Romania
- Exercitii de aprofundare, exemple de calcul, modele de formulare; pentru sectiunile de intrebari si raspunsuri va invitam sa transmiteti din timp intrebarile dvs., prin email, la adresa [email protected] adresa de e-mail este protejata de spamboti; aveti nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
- Cele 3 Caiete de Atelier intr-un format original si practic
- Certificatul de Competente Dobandite eventual si Adeverinta de participare, la cererea dvs.
- Materialele pregatite de lectori, pe CD
- CADOU: CD cu Codul Fiscal 2009, Codul Fiscal 2010, Codul de Procedura Fiscala 2009 plus o selectie ampla de acte normative utile, aparute in 2009 si actualizate cu ultimele modificari legislative
- Noi colaborari si relatii de afaceri cu colegii seminaristi din Bucuresti si din tara.
- Prezentarea produselor si serviciilor dvs. celorlalti colegi de Atelier; va invitam sa aduceti cu dvs. materiale de prezentare pe carenoi le vom distribui participantilor.

IMPORTANT! In cazul in care v-ati inscris deja la Seminarul TVA All Inclusive din 20 - 21 Noiembrie, integral sau partial, nu se schimba nimic din conditiile care v-au fost comunicate. Mai mult, aveti posibilitatea sa optati si pentru restul atelierelor din program, beneficiind astfel de toate celelalte avantaje.
Cum va inscrieti? Foarte simplu!

1. Sunati la 0744.777.050 sau 031.4255.428 pentru rezervarea locurilor.
2. Accesati Formularul de Inscriere de mai jos. Salvati formularul in calculator.
3. Completati Formularul de Inscriere: Nr. de participanti in prima coloana din stanga - Bifati Atelierele - Datele dvs. in partea de jos.
4. Transmiteti formularul semnat prin Email la [email protected] adresa de e-mail este protejata de spamboti; aveti nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau prin Fax la 031.4255.429
5. Achitati taxa de participare, pe baza facturii proforma primite de la noi. Toate informatiile necesare pentru plata si comunicarea ulterioara cu noi le gasiti in Formularul de Inscriere.
PREZENTARE S************
MEMBRU
GRATUIT
S************
3 459 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
S************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: Training - seminarii FISCALITATE - Training CONTABILITATE

PRODUSE ASEMANATOARE CU KIT FISCALITATE SI CONTABILITATE

Seminar TVA All Inclusive - Noutati 2010.Seminar TVA All Inclusive - Noutati 2010.
Seminar TVA All Inclusive - Noutati 2010...
Ref: Noutati fiscale si contabile aplicabile de la 1 Ianuarie 2010 conform OUG 109/13.10.2009, OMFP2861/9.10.2009, OMFP ...