Inscrie firma »
T****************************** Prezentare firma Produsele firmei Contact
CURS STANDARDELE DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL CONFORM OSGG NR. 400/2015

CURS STANDARDELE DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL CONFORM OSGG NR. 400/2015

Tip produs: curs controlul managerial | OSGG 400/2015 | controlul intern
 

Prezentare CURS STANDARDELE DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL CONFORM OSGG NR. 400/2015

Proiect ContaPlus sustine cursul "STANDARDELE DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL CONFORM OSGG NR. 400/2015" in luna noiembrie la Brasov.

LECTOR INVITAT - - Dragos NICULAE - - Specialist in audit si control

CURS AUTORIZAT A.N.C. (AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI) IN URMA EVALUARII SE OBTINE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia "Manager", Cod COR 112 029, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.TAXA DE INSTRUIRE: 900 LEI *Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break-uri, taxa de examinare A.N.C.

TAXA DE SERVICII TURISTICE (OPTIONAL): 700 LEI *Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs. BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

TEMATICA ABORDATA

1. Principalele modificari aduse prin OSGG 400/2015. Grila de corespondenta a standardelor (16 standarde vs. 25 de standarde). Au scazut cerintele privind implementarea SCIM o data cu reducerea numarului de standarde?

2. Masurile necesare a fi dispuse de catre conducerea institutiei publice pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. Se poate externaliza activitatea de elaborare si implementare a SCIM? In ce masura pot fi folositi contractori externi pentru implementarea SCIM?

3. Ce este structura de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica - infiintare, functionare, rol, atributii, componenta, raportare. Interfata acesteia cu auditul intern si rolul auditului intern in procesul de implementare si evaluare a SCIM.

4. Programul de dezvoltare a SCIM - obiectivele, actiunile, responsabilitatile, termenele, precum si alte componente ale masurilor de implementare a SCIM. Prezentarea unui exemplu completat de Program. Cum functioneaza programul si cine il foloseste? Interactiunea cu Curtea de Conturi, Auditul Intern, Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica, managementul entitatii.

5. Intocmirea situatiilor centralizatoare semestriale si anuale, pe formatul prezentat in anexa nr. 3 la Ordin. Elaborarea raportului anual asupra propriului sistem de control intern/managerial.

6. Autoevaluarea sistemului de control intern managerial - persoanele responsabile, metodologie de realizare, valorificarea rezultatelor, implementarea solutiilor.

7. Modalitati practice de implementare efectiva a standardelor 1-16 prin: facilitarea intelegerii termenilor utilizati in cuprinsul OSGG 400/2015, explicarea actiunilor necesare a fi implementate pentru fiecare standard in parte, prezentarea documentelor ce trebuie sa rezulte in urma procesului de implementare a SCIM, identificarea si evitarea erorilor frecvente in cadrul procesului de implementare a SCIM. 7.1. Standardul 1 - Etica si integritatea. Definirea notiunilor de misiune, viziune, valori etice si organizationale. Exemple practice. Cultura organizatiei. Codul de etica si rolul sau. Exemplu practic de cod de etica. Ce este consilierul de etica si care este rolul sau? Raportarea neregulilor: definirea notiunii de "whistle blowing" si "ombudsman". Modalitati practice de implementare. Posibili indicatori asociati standardului. 7.2. Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini. Definirea misiunii entitatii - exemplu practic. Modalitati de elaborare a regulamentelor interne (ROF si ROI). Fisa postului - rol si functionalitate. Exemplu practic. Pista de audit: misiunea entitatii - obiectivele entitatii - atributiile compartimentelor - fisele de post - obiectivele postului. Posibili indicatori asociati standardului. 7.3. Standardul 3 - Competenta, performanta. Definirea notiunilor de competenta si performanta. Planul individual de pregatire profesionala - training map: continut, utilizare, valorificare. Organizatiile profesionale - sursa de competenta profesionala a angajatilor. Evaluarea performantelor profesionale. Instrumente de sustinere a competentelor.Posibili indicatori asociati standardului. 7.4. Standardul 4 - Structura organizatorica. Definirea structurii organizatorice. Ce sunt compartimentele? Intocmirea documentelor de formalizare a structurii organizatorice. Delegarea de competente si de responsabilitati. Delegarea raspunderii. Definirea notiunilor de eficienta, eficacitate si economicitate (cei trei E) si legatura lor cu auditul de performanta. Posibili indicatori asociati standardului. 7.5. Standardul 5 - Obiective. Definirea obiectivelor determinante si a celor complementare. Definirea obiectivelor generale si definirea obiectivelor specifice. Notiunea de obiective SMART. Ipoteze si reevaluari in definirea obiectivelor. Posibili indicatori asociati standardului. 7.6. Standardul 6 - Planificarea. Definirea notiunii de planificare. Identificarea sarcinilor si a resurselor. Sarcini vs. Resurse: modalitati practice de abordare. Ajustarea periodica a planurilor. Elaborarea planurilor anuale si a celor strategice. Exemple practice. Posibili indicatori asociati standardului. 7.7. Standardul 7 - Monitorizarea performantelor. Stabilirea de obiective SMART. Indicatori asociati obiectivelor - modalitati practice de definire. Masurarea indicatorilor si compararea lor cu o referinta definita. Tratamentul diferentelor. Posibili indicatori asociati standardului. 7.8. Standardul 8 - Managementul riscului. Definirea riscurilor si a controalelor. Categorii de riscuri si tipuri de controale. Elaborarea strategiei de management a riscurilor: procedurile scrise privind managementul riscurilor. Definirea obiectivelor organizatiei - activitatilor - riscurilor - controalelor. Documentarea procesului de management al riscului. Posibili indicatori asociati standardului. 7.9. Standardul 9 - Proceduri. Definirea procedurilor scrise. Inventarul activitatilor organizatiei si identificarea activitatilor procedurabile. Caracteristicile procedurilor scrise. Gestionarea abaterilor de la procedurile scrise. Definirea in cadrul procedurilor a separarii atributiilor. Controalele compensatorii si utilizarea lor. Posibili indicatori asociati standardului. 7.10. Standardul 10 - Supravegherea. Identificarea, initierea, aplicarea si dezvoltarea controalelor adecvate de supraveghere a activitatilor. Controalele de supraveghere, controalele ierarhice. Valorificarea rezultatelor. Posibili indicatori asociati standardului. 7.11. Standardul 11 - Continuitatea activitatii. Efectuarea inventarului amenintarilor cu privire la continuitatea derularii proceselor si activitatilor. Elaborarea planului de asigurare a continuitatii. Comunicarea planului catre personalul organizatiei. Revizuirea si actualizarea planului de asigurare a continuitatii. Posibili indicatori asociati standardului. 7.12. Standardul 12 - Informarea si comunicarea. Definirea tipurilor de informatii si dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare. Calitatea informatiilor si comunicarea eficienta. Caracteristicile informatiei. Comunicarea interna si comunicarea extern. Posibili indicatori asociati standardului. 7.13. Standardul 13 - Gestionarea documentelor. Organizarea sistemului de inregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, indosarierea, protejarea si pastrarea documentelor. Nominalizarea compartimentului responsabil de implementarea sistemului. Securizarea documentelor si a informatiilor. Regimul documentelor clasificate. Definirea si implementarea sistemului de arhivare. Posibili indicatori asociati standardului. 7.14. Standardul 14 - Raportarea contabila si financiara. Responsabilitatile conducatorului organizatiei si cele ale conducatorului compartimentului financiar-contabil. Elaborarea de proceduri si controale contabile documentate pentru corecta aplicare a actelor normative. Posibili indicatori asociati standardului. 7.15. Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial. Constituirea functiei de evaluare a controlului intern/managerial. Autoevaluarea SCIM. Gestionarea deficientelor si a slabiciunilor identificate. Elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial. Elaborarea raportarilor semestriale si anuale asupra SCIM. Posibili indicatori asociati standardului. 7.16. Standardul 16 - Auditul intern. Definirea auditului intern. Diferenta intre infiintarea unei functii de audit intern si accesul la o capacitate de audit competenta. Intelegerea conceptelor de management al riscului, control si guvernanta. Dimensionarea compartimentului de audit intern. Activitatea de audit intern si raportarile acesteia. Implementarea si urmarirea implementarii recomandarilor. Posibili indicatori asociati standardului.
PREZENTARE T******************************
MEMBRU
GRATUIT
T******************************
6 996 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
T******************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: cursuri perfectionare - cursuri autorizate ANC - programe de perfectionare autorizate

PRODUSE ASEMANATOARE CU CURS STANDARDELE DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL CONFORM OSGG NR. 400/2015

AUDITUL FONDURILOR EUROPENEAUDITUL FONDURILOR EUROPENE
AUDITUL FONDURILOR EUROPENE
LECTOR INVITAT: Dragos NICULAE Specialist in audit si control (certificare C.R.M.A.) CURS AUTORIZAT A.N.C. IN ...
RON 900
CURS CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV SI CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNECURS CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV SI CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE
CURS CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV SI CO...
Proiect ContaPlus sustine cursul CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV SI CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE in luna octombrie la ...
RON 900
DOCUMENTATIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIVIND INVESTITIILE PUBLICEDOCUMENTATIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIVIND INVESTITIILE PUBLICE
DOCUMENTATIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIVIND...
Proiect ContaPlus sustine cursul "DOCUMENTATIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIVIND INVESTITIILE PUBLICE" in luna decembrie la ...
RON 900
DOCUMENTATIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIVIND INVESTITIILE PUBLICEDOCUMENTATIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIVIND INVESTITIILE PUBLICE
DOCUMENTATIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIVIND...
Proiect ContaPlus sustine cursul "DOCUMENTATIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIVIND INVESTITIILE PUBLICE" in luna decembrie la ...
RON 900
SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE IN PERIOADA 2014-2020 SI MANAGEMENTUL FINANCIAR AL ACESTORASCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE IN PERIOADA 2014-2020 SI MANAGEMENTUL FINANCIAR AL ACESTORA
SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE IN PERIOAD...
Proiect ContaPlus va invita la cursul "SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE IN PERIOADA 2014-2020 SI MANAGEMENTUL FINANCIAR AL ...
RON 900
SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE IN PERIOADA 2014-2020 SI MANAGEMENTUL FINANCIAR AL ACESTORASCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE IN PERIOADA 2014-2020 SI MANAGEMENTUL FINANCIAR AL ACESTORA
SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE IN PERIOAD...
Proiect ContaPlus va invita la cursul "SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE IN PERIOADA 2014-2020 SI MANAGEMENTUL FINANCIAR AL ...
RON 900
SCRIEREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR EUROPENE. NOTIUNI DE MANAGEMENT DE PROIECTSCRIEREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR EUROPENE. NOTIUNI DE MANAGEMENT DE PROIECT
SCRIEREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR EU...
Proiect ContaPlus sustine cursul "SCRIEREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR EUROPENE. NOTIUNI DE MANAGEMENT DE PROIECT" in ...
RON 900
SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE PENTRU PERIOADA DE FINANTARE 2014 - 2020SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE PENTRU PERIOADA DE FINANTARE 2014 - 2020
SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE PENTRU PER...
Proiect ContaPlus sustine cursul "SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE PENTRU PERIOADA DE FINANTARE 2014 - 2020" in luna ...
RON 900
SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE PENTRU PERIOADA DE FINANTARE 2014 - 2020SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE PENTRU PERIOADA DE FINANTARE 2014 - 2020
SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE PENTRU PER...
Proiect ContaPlus sustine cursul "SCRIEREA PROIECTELOR EUROPENE PENTRU PERIOADA DE FINANTARE 2014 - 2020" in luna ...
RON 900