Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
Modele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sãnãtãþii

Modele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sãnãtãþii

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare Modele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sãnãtãþii

Modele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sãnãtãþii

DECLARAÞIE

Subsemnatul.....................[1], informat ºi conºtient asupra riscurilor donãrii de organe ºi/sau þesuturi ºi/sau celule, în concordanþã cu dispoziþiile legale în vigoare, declar cã sunt de acord cu donarea urmãtoarelor organe ºi/sau þesuturi ºi/sau celule:................................................. pentru efectuarea procedurilor de transplant cãtre numitul.....................................[2]care este ........................ (gradul de rudenie DA/NU).

Înþeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar. Asupra mea nu au fost fãcute nici un fel de presiuni. Nu condiþionez aceastã donare de obþinerea vreunei recompense materiale pentru mine, familia mea sau terþe persoane.

Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial ºi ...... exemplare s-au eliberat pãrþii.

Donator, Semnãtura........

Primitor,

Semnãtura, ..........

Membrii comisiei de avizare a donãrii de la donatorul viu:

....................................

2. .....................................

3. .....................................

DECLARAÞIESubsemnatul/Subsemnata......................................................[3](tatãl, mama, reprezentantul legal) al numitului/numitei ......................[4], minor (minorã), informat ºi conºtient asupra riscurilor prelevãrii de celule suºe (stem) hematopoietice medulare sau periferice, în concordanþã cu dispoziþiile legale în vigoare referitoare la prelevarea ºi transplantul de organe, þesuturi ºi celule umane, declar cã sunt de acord cu recoltarea ºi donarea de celule suºe (stem) hematopoietice medulare sau periferice în beneficiul numitului...........................

Înþeleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar. Asupra mea nu au fost fãcute nici un fel de presiuni.

Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial ºi ...... exemplare s-au eliberat pãrþii.

Donator/Reprezentant legal,

Semnãtura........

DECLARAÞIESubsemnatul/Subsemnata .........................................[5]informat ºi conºtient asupra riscurilor ºi beneficiului transplantului de organe, þesuturi ºi celule umane, în concordanþã cu dispoziþiile legale în vigoare referitoare la prelevarea ºi transplantul de organe, þesuturi ºi celule umane, declar cã sunt de acord cu primirea urmãtoarelor organe ºi/sau þesuturi ºi/sau celule umane: ...............................................................

Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial ºi ...... exemplare s-au eliberat pãrþii.

Primitor,

Semnãtura........

DECLARAÞIESubsemnatul................................, pãrinte (copil major, frate, sorã, reprezentant legal) al numitului (numitei) ....................................., minor (handicapat mintal), informat ºi conºtient asupra riscurilor ºi beneficiului transplantului de organe, þesuturi ºi celule umane, în concordanþã cu dispoziþiile legale în vigoare referitoare la prelevarea ºi transplantul de organe, þesuturi ºi celule umane, declar cã sunt de acord cu primirea urmãtoarelor organe ºi/sau þesuturi ºi/sau celule umane: ...................... pentru ……………….........

Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial ºi ...... exemplare s-au eliberat pãrþii.

Primitor,

Semnãtura........

Medic ºef de secþie,

Semnãtura........

[1]Se va completa numele, prenumele, codul numeric personal ºi domiciliul al donatorului.

[2]Se va completa numele, prenumele, codul numeric personal ºi domiciliul al primitorului.

[3]Se va completa numele, prenumele, codul numeric personal ºi domiciliul donatorului/reprezentantului legal.

[4]Se va completa numele, prenumele, codul numeric personal ºi domiciliul.

[5]Se va completa numele, prenumele, codul numeric personal ºi domiciliul al primitorului.
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
97 260 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODELE DE DECLARAÞII PENTRU TRANSPLANT PREVÃZUTE DE LEGEA NR. 95/2006 – PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL SÃNÃTÃÞII

Modele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sãnãtãþiiModele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sãnãtãþii
Modele de declaraþii pentru transp...
Modele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în ...
Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donatorModel de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donator
Model de declaraþie-consimþ&...
Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un ...
Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donatorModel de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donator
Model de declaraþie-consimþ&...
Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un ...
Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donatorModel de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donator
Model de declaraþie-consimþ&...
Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un ...
Model de declaraþie de revocare a actului de desemnare a tutoreluiModel de declaraþie de revocare a actului de desemnare a tutorelui
Model de declaraþie de revocare a ...
Subsemnatul............[1], în calitate de ..........[2]al minorului/minorilor..........[3], revoc[4]desemnarea ...
Modele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului separaþiei de bunuriModele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului separaþiei de bunuri
Modele de convenþii matrimoniale p...
Modele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului separaþiei ...
Model de act de lichidare între foºti soþi (dupã divorþ)Model de act de lichidare între foºti soþi (dupã divorþ)
Model de act de lichidare între fo...
Model de act de lichidare între foºti soþi (dupã divorþ) ACT DE LICHIDARE A REGIMULUI ...
Model de testament care cuprinde o dispoziþie de desemnare a tutoreluiModel de testament care cuprinde o dispoziþie de desemnare a tutorelui
Model de testament care cuprinde o dispo...
Model de testament care cuprinde o dispoziþie de desemnare a tutorelui[1] Subsemnatul ...
Modele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului comunitãþii convenþionaleModele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului comunitãþii convenþionale
Modele de convenþii matrimoniale p...
Modele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului ...

MODELE DE DECLARAÞII PENTRU TRANSPLANT PREVÃZUTE DE LEGEA NR. 95/2006 – PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL SÃNÃTÃÞII ESTE LISTAT IN: