Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
Modele de declaratii de renuntare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil

Modele de declaratii de renuntare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare Modele de declaratii de renuntare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil

Modele de declaratii de renuntare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobilA.DECLARATIE[1]

pentru imobile înscrise în cartea funciaraSubsemnatul ……………., domiciliat în ……………, posesor al cnp……….., în calitate de proprietar, declar prin prezenta, în conditiile art.562 alin.2 din Codul civil, ca renunt la dreptul de proprietate[2] asupra imobilului situatîn comuna/oras/municipiu……, localitatea ..........str.……., nr… înscris în Cartea Funciara nr………, a localitatii………. având numar cadastral………, compus din[3] ……...

Declar ca imobilul descris mai sus este/nu este grevat de ………, conform extrasului de carte funciara nr…… din data…….., eliberat de Biroul de cadastru si Publicitate Imobiliara...........

Am cunostinta de prevederile art.562 alin.2 cod civil coroborate cu art.889 alin.1 Cod civil, potrivit carora dreptul se stinge prin înscrierea prezentei declaratii în Cartea Funciara.

Ma oblig sa aduc prezenta declaratie, la cunostinta unitatii administrativ teritoriale (comuna, oras, municipiu) ...................pe a carei raza teritoriala se afla imobilul descris mai sus.

Tehnoredactata, conform vointei partii, la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru si publicitate imobiliara[4], iar ..... exemplare s-au eliberat partii.

Declarant,

B. DECLARATIE[5]

pentru imobile neînscrise în cartea funciaraSubsemnatul ……………., domiciliat în ……………, posesor al cnp……….., în calitate de proprietar, declar prin prezenta, în conditiile art.562 alin.2 din Codul civil, carenunt la dreptul de proprietate[6] asupra imobilului situatîn comuna/oras/municipiu……, localitatea ..........str.……., nr…, compus din[7] ……..., cu urmatoarele vecinatati…….. .

Declar pe proprie raspundere ca imobilul descris mai sus este/nu este grevat de ...............

De asemenea, declar ca imobilul nu este înscris în Cartea Funciara si nu s-a întocmit nici documentatie cadastrala pentru acesta.

Am cunostinta de prevederile art.562 alin.2 Cod civil coroborate cu art.889 alin.1 Cod civil, potrivit carora dreptul se stinge prin înscrierea prezentei declaratii în cartea funciara.

Ma oblig sa aduc la cunostinta unitatii administrativ teritoriale a comunei/oras/municipiu …………[8] pe a carei raza teritoriala se afla imobilul ce face obiectul prezentei declaratii, care va efectua documentatia cadastrala si va solicita în numele meu înscrierea prezentei declaratii în Cartea Funciara.

Tehnoredactata, conform vointei partii, la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, iar ..... exemplare s-au eliberat partii.Declarant,

[1]Pentru a se putea autentifica o astfel de declaratie proprietarul trebuie sa prezinte notarului public actele de proprietate, extrasul de carte funciara pentru autentificare. Nu sunt necesare certificatul de atestare fiscala sau alte acte solicitate cu ocazia înstrainarii.

[2]Se poate renunta si la nuda proprietate sau la o cota indiviza din dreptul de proprietate, cu precizarea ca acest fapt trebuie mentionat expres în cuprinsul declaratiei.

[3]Se va descrie imobilul.

[4]Un exemplar al declaratiei va fi transmis de catre notarul public în ziua autentificarii sau cel mai târziu a doua zi la biroul de cadastru si publicitate imobiliara în a carui raza teritoriala este situat imobilul.

[5]Pentru a se putea autentifica o astfel de declaratie proprietarul trebuie sa prezinte notarului public actele de proprietate. Nu sunt necesare certificatul de atestare fiscala sau alte acte solicitate cu ocazia înstrainarii.

[6]Se poate renunta si la nuda proprietate sau la o cota indiviza din dreptul de proprietate, cu precizarea ca acest fapt trebuie mentionat expres în cuprinsul declaratiei.

[7]Se va descrie imobilul.

[8]Prezenta declaratie se va comunica de catre proprietar doar unitatii administrativ teritoriale, fara a fi necesara transmiterea acesteia de catre notar la Biroul de cadastru si publicitate imobiliara.

Sursa: Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
125 415 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODELE DE DECLARATII DE RENUNTARE LA DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA UNUI BUN IMOBIL

Model de contract de vânzare a unui imobil cu rezerva dreptului de proprietateModel de contract de vânzare a unui imobil cu rezerva dreptului de proprietate
Model de contract de vânzare a unu...
Model de contract de vânzare a unui imobil cu rezerva dreptului de proprietate Între ...
Model de contract de vânzare a unui imobil cu optiune de rascumparare (în conditiile art.1758 si urm. Cod civil)Model de contract de vânzare a unui imobil cu optiune de rascumparare (în conditiile art.1758 si urm. Cod civil)
Model de contract de vânzare a unu...
Model de contract de vânzare a unui imobil cu optiune de rascumparare (în conditiile art.1758 si urm. Cod ...
Model de promisiune unilaterala de vânzareModel de promisiune unilaterala de vânzare
Model de promisiune unilaterala de v&aci...
Model de promisiune unilaterala de vânzare Între subsemnatii: 1. …….. (P) ...
Model de promisiune unilaterala de vânzareModel de promisiune unilaterala de vânzare
Model de promisiune unilaterala de v&aci...
Model de promisiune unilaterala de vânzare Între subsemnatii: 1. …….. (P) ...
Model de pact de optiune (de cumparare)Model de pact de optiune (de cumparare)
Model de pact de optiune (de cumparare)
Model de pact de optiune (de cumparare)[1] Între subsemnatii: ...
Model de pact de optiune (de cumparare)Model de pact de optiune (de cumparare)
Model de pact de optiune (de cumparare)
Model de pact de optiune (de cumparare)[1] Între subsemnatii: ...
Model de promisiune bilaterala de vânzare-cumparareModel de promisiune bilaterala de vânzare-cumparare
Model de promisiune bilaterala de v&acir...
Model de promisiune bilaterala de vânzare-cumparare Între subsemnatii: 1. ...
Modele de încheieri pronuntate în cadrul procedurii succesoraleModele de încheieri pronuntate în cadrul procedurii succesorale
Modele de încheieri pronuntate &ic...
MODELE DE ÎNCHEIERI PRONUNTATE ÎN CADRUL PROCEDURII SUCCESORALE MODEL DE ÎNCHEIERE DE ...
Model de contract de constituire a dreptului de superficieModel de contract de constituire a dreptului de superficie
Model de contract de constituire a drept...
Model de contract de constituire a dreptului de superficie Subsemnatii: ...

MODELE DE DECLARATII DE RENUNTARE LA DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA UNUI BUN IMOBIL ESTE LISTAT IN: