Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf Raportul de expertiza a concluzionat ca testamentul nu este scris de mana testatorului

Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf Raportul de expertiza a concluzionat ca testamentul nu este scris de mana testatorului

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf Raportul de expertiza a concluzionat ca testamentul nu este scris de mana testatorului

MODEL DE PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF cand Raportul de expertiza a concluzionat ca testamentul nu este scris de mâna testatorului

R O M Â N I A

BIROUL NOTARIAL..................

Sediu: ................

Operator date cu caracter personal nr. ­­­­­...........

Dosar succesoral nr...................

Proces verbal privind invalidarea testamentului olograf

încheiat azi Zz/ll/anulLa dosarul cauzei s-a depus de catre expertul desemnat expertiza grafoscopica ale carei concluzii sunt în sensul ca testamentul depus pentru a fi expertizat nu a fost scris, datat si semnat de catre testator.

În fata mea............. notar public, s-au prezentat:

1. legatarul/legatarii.............

2. mostenitori.......................

Si au solicitat validarea testamentului olograf întocmit la data de .......... de numitul.........., având CNP .........., decedat la data de .........., cu ultimul domiciliu în............

Având în vedere ca:

- testamentul a fost vizat spre neschimbare de catre notarul .......... la data de ..........;

- pentru acest testament s-a întocmit procesul verbal de constatare a starii materiale de catre notarul .......... la data de .......... ;

- legatarul declara ca testamentul a fost scris, semnat si datat de catre testator;

- raportul de expertiza invalideaza testamentul;

Având în vedere cele de mai sus eu .......... notar public constat ca testamentul olograf din data de .........., nu poate fi validat neputându-si produce efecte în cauza succesorala a defunctului...........

Legatarului i s-a pus în vedere ca procedura succesorala va continua cu mostenitorii legali sau în lipsa acestora se va elibera certificat de vacanta succesorala.

Testamentul olograf se elibereaza legatarului...........

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în.......... exemplare, din care un exemplar se depune în dosarul cauzei si unul la mapa de certificate de mostenitor, iar ....... exemplare s-au eliberat celor prezenti.Notar public,

............

L.S

Legatar

Semnatura............. Mostenitori

Semnatura............

Sursa: Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
99 994 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODEL DE PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF RAPORTUL DE EXPERTIZA A CONCLUZIONAT CA TESTAMENTUL NU ESTE SCRIS DE MANA TESTATORULUI

Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf in lipsa de mostenitorii legali acceptanti (cei citati nu s-au prezentat fiind prezumati renuntatori in conditiile art.1112 Cod civil), dar s-a intocmit expertiza grafoscopicaModel de proces-verbal de validare a testamentului olograf in lipsa de mostenitorii legali acceptanti (cei citati nu s-au prezentat fiind prezumati renuntatori in conditiile art.1112 Cod civil), dar s-a intocmit expertiza grafoscopica
Model de proces-verbal de validare a tes...
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf in lipsa de mostenitorii legali acceptanti (cei citati nu ...
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii prezenti dupa citareModel de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii prezenti dupa citare
Model de proces-verbal de validare a tes...
MODEL DE PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF Varianta I cu mostenitorii prezenti dupa citare ...
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii absenti, dar care au dat declaratii autentice de recunoastere a testamentuluiModel de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii absenti, dar care au dat declaratii autentice de recunoastere a testamentului
Model de proces-verbal de validare a tes...
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf Varianta II cu mostenitorii absenti, dar care au dat ...
Model de proces-verbal de constatare a starii materiale a testamentului olografModel de proces-verbal de constatare a starii materiale a testamentului olograf
Model de proces-verbal de constatare a s...
Model de proces-verbal de constatare a starii materiale a testamentului olograf Model de proces-verbal de constatare a ...
Model de declaratie autentica de recunoastere/nerecunoastere a testamentului olografModel de declaratie autentica de recunoastere/nerecunoastere a testamentului olograf
Model de declaratie autentica de recunoa...
Model de declaratie autentica de recunoastere/nerecunoastere a testamentului olograf Subsemnatul ...
Model de proces-verbal de inventariere succesoralaModel de proces-verbal de inventariere succesorala
Model de proces-verbal de inventariere s...
Model de proces-verbal de inventariere succesorala R O M Â N I A BIROUL ...
Model de declaratie de acceptare a succesiunii testamentareModel de declaratie de acceptare a succesiunii testamentare
Model de declaratie de acceptare a succe...
Model de declaratie de acceptare a succesiunii testamentare DECLARATIE Subsemnatul .......... ...
Model de certificat de executor testamentarModel de certificat de executor testamentar
Model de certificat de executor testamen...
MODEL DE CERTIFICAT DE executor TESTAMENTAR R O M Â N I A BIROUL NOTARIAL ......... Sediu: ...
Model de proces-verbal de inventariere succesorala în cazul unei mosteniri vacanteModel de proces-verbal de inventariere succesorala în cazul unei mosteniri vacante
Model de proces-verbal de inventariere s...
Model de proces-verbal de inventariere succesorala în cazul unei mosteniri vacante R O M Â ...

MODEL DE PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF RAPORTUL DE EXPERTIZA A CONCLUZIONAT CA TESTAMENTUL NU ESTE SCRIS DE MANA TESTATORULUI ESTE LISTAT IN: