Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf in lipsa de mostenitorii legali acceptanti (cei citati nu s-au prezentat fiind prezumati renuntatori in conditiile art.1112 Cod civil), dar s-a intocmit expertiza grafoscopica

Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf in lipsa de mostenitorii legali acceptanti (cei citati nu s-au prezentat fiind prezumati renuntatori in conditiile art.1112 Cod civil), dar s-a intocmit expertiza grafoscopica

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf in lipsa de mostenitorii legali acceptanti (cei citati nu s-au prezentat fiind prezumati renuntatori in conditiile art.1112 Cod civil), dar s-a intocmit expertiza grafoscopica

Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf în lipsa de mostenitorii legali acceptanti (cei citati nu s-au prezentat fiind prezumati renuntatori în conditiile art.1112 Cod civil), dar s-a întocmit expertiza grafoscopicaR O M Â N I A

BIROUL NOTARIAL..................

Sediu: ................

Operator date cu caracter personal nr. ­­­­­...........

Dosar succesoral nr...................

Proces verbal de validare a testamentului olograf

încheiat azi Zz/ll/anulLa dosarul cauzei s-a depus de catre expertul desemnat expertiza grafoscopica ale carei concluzii sunt în sensul ca testamentul a fost scris, datat si semnat de catre testatorÎn fata mea........... notar public, s-au prezentat:

1. legatarul/legatarii..........................

Si au solicitat validarea testamentului olograf întocmit la data de .......... de numitul..........., având CNP ..........., decedat la data de ..........., cu ultimul domiciliu în............

Având în vedere ca:

- testamentul a fost vizat spre neschimbare de catre notarul public ........ la data de .........;

- pentru acest testament s-a întocmit procesul verbal de constatare a starii materiale de catre notarul ........... la data de ........... ;

- legatarul declara ca testamentul a fost scris, semnat si datat de catre testator, ca succesibilii legali indicati prin cererea de deschidere a procedurii succesorale au fost citati, dar nu s-au prezentat, fiind prezumati neacceptanti conform art.1112 Cod civil;

- eu, legatarul, coroborând declaratia mea cu concluzia raportului de expertiza ca testamentul a fost scris, semnat si datat de catre testator sunt de acord ca notarul public sa procedeze la dezbaterea succesiunii în baza acestui testament considerat de mine ca fiind valid.

Eu ........... notar public iau act de validarea testamentului olograf si înmânez originalul legatarului........... (când sunt mai multi, potrivit întelegerii dintre acestia).

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în........... exemplare, din care un exemplar se depune în dosarul cauzei si unul la mapa de certificate de mostenitor, iar ....... exemplare s-au eliberat celor prezenti.Notar public,

............

L.S Legatar

Semnatura............In cazul in care mostenitorii legali contesta testamentul (nu recunosc sau declara ca nu cunosc scrisul testatorului), dar s-a întocmit expertiza grafoscopica se va proceda în mod similar cu modelul de mai sus.

Sursa: Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
99 798 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODEL DE PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF IN LIPSA DE MOSTENITORII LEGALI ACCEPTANTI (CEI CITATI NU S-AU PREZENTAT FIIND PREZUMATI RENUNTATORI IN CONDITIILE ART.1112 COD CIVIL), DAR S-A INTOCMIT EXPERTIZA GRAFOSCOPICA

Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf Raportul de expertiza a concluzionat ca testamentul nu este scris de mana testatoruluiModel de proces-verbal de validare a testamentului olograf Raportul de expertiza a concluzionat ca testamentul nu este scris de mana testatorului
Model de proces-verbal de validare a tes...
MODEL DE PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF cand Raportul de expertiza a concluzionat ca testamentul nu ...
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii prezenti dupa citareModel de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii prezenti dupa citare
Model de proces-verbal de validare a tes...
MODEL DE PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF Varianta I cu mostenitorii prezenti dupa citare ...
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii absenti, dar care au dat declaratii autentice de recunoastere a testamentuluiModel de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii absenti, dar care au dat declaratii autentice de recunoastere a testamentului
Model de proces-verbal de validare a tes...
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf Varianta II cu mostenitorii absenti, dar care au dat ...
Model de proces-verbal de constatare a starii materiale a testamentului olografModel de proces-verbal de constatare a starii materiale a testamentului olograf
Model de proces-verbal de constatare a s...
Model de proces-verbal de constatare a starii materiale a testamentului olograf Model de proces-verbal de constatare a ...
Model de declaratie autentica de recunoastere/nerecunoastere a testamentului olografModel de declaratie autentica de recunoastere/nerecunoastere a testamentului olograf
Model de declaratie autentica de recunoa...
Model de declaratie autentica de recunoastere/nerecunoastere a testamentului olograf Subsemnatul ...
Model de declaratie de acceptare a succesiunii testamentareModel de declaratie de acceptare a succesiunii testamentare
Model de declaratie de acceptare a succe...
Model de declaratie de acceptare a succesiunii testamentare DECLARATIE Subsemnatul .......... ...
Model de proces-verbal de inventariere succesoralaModel de proces-verbal de inventariere succesorala
Model de proces-verbal de inventariere s...
Model de proces-verbal de inventariere succesorala R O M Â N I A BIROUL ...
Model de certificat de mostenitorModel de certificat de mostenitor
Model de certificat de mostenitor
Model de certificat de mostenitor R O M Â N I A BIROUL NOTARIAL ......... Sediu: ............ Operator ...
Model de proces-verbal de audiere minor cu varsta peste 10 aniModel de proces-verbal de audiere minor cu varsta peste 10 ani
Model de proces-verbal de audiere minor ...
MODEL DE PROCES-VERBAL DE AUDIERE MINOR CU VÂRSTA DE PESTE10 ANI[1] RO M Â N I A BIROUL ...

MODEL DE PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF IN LIPSA DE MOSTENITORII LEGALI ACCEPTANTI (CEI CITATI NU S-AU PREZENTAT FIIND PREZUMATI RENUNTATORI IN CONDITIILE ART.1112 COD CIVIL), DAR S-A INTOCMIT EXPERTIZA GRAFOSCOPICA ESTE LISTAT IN: