Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
Model de proces-verbal de inventariere succesorala în cazul unei mosteniri vacante

Model de proces-verbal de inventariere succesorala în cazul unei mosteniri vacante

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare Model de proces-verbal de inventariere succesorala în cazul unei mosteniri vacante

Model de proces-verbal de inventariere succesorala în cazul unei mosteniri vacanteR O M Â N I A

BIROUL NOTARIAL..................

Sediu: ................

Operator date cu caracter personal nr. ­­­­­...........

Dosar succesoral nr...................PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE SUCCESORALA

Întocmit azi ......, luna.......... anulEu, ...................., notar public/ notar stagiar sau secretar[1] la biroul notarial........, la cererea expresa a[2]........., m-am deplasat la adresa din ............, str. ............nr. .........., judetul/sectorul .........., în vederea efectuarii inventarului succesoral privind bunurile mobile aflate în imobilul situat în ...........,care au apartinut defunctului .............decedat la data de ..........., cu ultimul domiciliu în.............., str. ..... nr. ....., ........judetul/sectorul.

Prezenti la inventar au fost[3]:

1........................, în calitate de ............

2........................., în calitate de...........

3 ........................ , în calitate de ........

Procedura a fost îndeplinita[4].

S-a procedat la inventarierea bunurilor dupa cum urmeaza:........[5]

Datoriile defunctului si alte elemente de pasiv sunt:........[6]

S-au gasit urmatoarele bunuri cu regim special ...............(arme, munitie, droguri, etc).[7] Bunurile mentionate au fost ridicate de catre organele de Politie în baza procesului-verbal nr. ......../data. .......

Bunurile gasite cu ocazia inventarului au fost predate în custodie lui ..........reprezentantul comunei/orasului/municipiului ............, desemnat de autoritatea competenta si numit de catre notar ca si curator special al mostenirii, caruia i s-a pus în vedere ca trebuie sa le conserve pâna la emiterea certificatului de vacanta succesorala si se vor preda celor îndreptatiti sa le primeasca.

Prezentul proces-verbal încheiat în ......exemplare a fost semnat de ....., eliberându-se câte un exemplar lui.........Reprezentantul Orasului/comunei/municipiului, ..............

Martor, ...................

Curator special /Custode .....................

NOTAR/NOTAR STAGIAR/SECRETAR,...............................

[1]Notarul stagiar sau secretarul întocmesc inventarul în baza unei împuternicirii, data de notarul public în acest sens.

[2]Orice persoana care justifica un interes sau notarul, din oficiu, în cazul în care este învestit cu solutionarea unui dosar de vacanta succesorala.

[3]La întocmirea inventarului vor participa reprezentantii autoritatii publice(comuna/orasul/ municipiul) de la locul situarii bunurilor si doi martori sau, dupa caz, creditorii. În situatia în care defunctul detinea bunuri mobile si în alte localitati, la sesizarea notarului învestit cu solutionarea cauzei , se va întocmi un alt inventar de catre notarul competent teritorial. Inventarul astfel întocmit se va depune la dosarul cauzei. În toate cazurile la efectuarea inventarelor va participa reprezentantul comunei/orasului/municipiului care urmeaza sa primeasca bunurile respective (art.1139 Cod civil.)

[4]Se va consemna ca procedura este îndeplinita daca persoanele care trebuie sa participe la inventar au fost înstiintate de data si locul inventarierii. Daca la data si ora fixata pentru inventariere nu se prezinta reprezentantul comunei/orasului/municipiului sau alte persoane interesate, notarul va solicita unor vecini sau altor persoane sa participe la inventariere în calitate de martori, în inventar mentionându-se despre îndeplinirea procedurii. În cazul în care reprezentantul comunei/orasului/municipiului sau creditorii refuza sa semneze procesul-verbal, semnatura martorilor este suficienta pentru îndeplinirea procedurii.

[5]Se vor consemna bunurile aflate în locuinta cu enumerarea, descrierea acestora si evaluarea lor provizorie. În situatia în care cu ocazia inventarului se gasesc sume de bani (în lei sau în alta moneda) acestea se vor numara si se vor ridica de catre notarul public, facându-se mentiune despre acestea în procesul-verbal. Daca cu ocazia inventarului se gasesc obiecte ce para fi pietre pretioase sau confectionate din metal pretios, acestea se vor descrie în inventar în functie de culoare si/sau ca fiind din metal galben sau alb. Acestea vor fi ridicate de catre notar, facându-se mentiune în procesul-verbal de inventariere despre acestea. La fel se va proceda si în cazul în care se gasesc titluri de valoare la purtator sau actiuni.

[6]Datoriile defunctului trebuie sa rezulte din înscrisuri sau din declaratiile celor prezenti.

[7]La anuntarea organelor de politie despre existenta unor asemenea bunuri , acestea au obligatia sa le ridice de îndata, iar procesul-verbal încheiat cu aceasta ocazie va fi mentionat în inventar. Aceste bunuri nu pot fi lasate în custodie, nu pot fi lasate în locuinta si nici ridicate de catre notarul public.

Sursa: Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
100 077 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODEL DE PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE SUCCESORALA ÎN CAZUL UNEI MOSTENIRI VACANTE

Model de proces-verbal de inventariere succesoralaModel de proces-verbal de inventariere succesorala
Model de proces-verbal de inventariere s...
Model de proces-verbal de inventariere succesorala R O M Â N I A BIROUL ...
Model de proces-verbal de punere de sigilii dupa inventariereModel de proces-verbal de punere de sigilii dupa inventariere
Model de proces-verbal de punere de sigi...
Model de proces-verbal de punere de sigilii dupa inventariere R O M Â N I A BIROUL ...
Model de proces-verbal de dare în custodie dupa inventariereModel de proces-verbal de dare în custodie dupa inventariere
Model de proces-verbal de dare în ...
Model de proces-verbal de dare în custodie dupa inventariere R O M Â N I A BIROUL ...
Model de proces-verbal de constatare a starii materiale a testamentului olografModel de proces-verbal de constatare a starii materiale a testamentului olograf
Model de proces-verbal de constatare a s...
Model de proces-verbal de constatare a starii materiale a testamentului olograf Model de proces-verbal de constatare a ...
Model de certificat de mostenitorModel de certificat de mostenitor
Model de certificat de mostenitor
Model de certificat de mostenitor R O M Â N I A BIROUL NOTARIAL ......... Sediu: ............ Operator ...
Model de act de lichidare între sotul supravietuitor si mostenitori sau între mostenitorii celor doi sotiModel de act de lichidare între sotul supravietuitor si mostenitori sau între mostenitorii celor doi soti
Model de act de lichidare între so...
Model de act de lichidare între sotul supravietuitor si mostenitori sau între mostenitorii celor doi ...
Model de act de lichidare între fosti soti (dupa divort)Model de act de lichidare între fosti soti (dupa divort)
Model de act de lichidare între fo...
Model de act de lichidare între fosti soti (dupa divort) ACT DE LICHIDARE A REGIMULUI COMUNITATII LEGALE ...
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii prezenti dupa citareModel de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii prezenti dupa citare
Model de proces-verbal de validare a tes...
MODEL DE PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF Varianta I cu mostenitorii prezenti dupa citare ...
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii absenti, dar care au dat declaratii autentice de recunoastere a testamentuluiModel de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii absenti, dar care au dat declaratii autentice de recunoastere a testamentului
Model de proces-verbal de validare a tes...
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf Varianta II cu mostenitorii absenti, dar care au dat ...

MODEL DE PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE SUCCESORALA ÎN CAZUL UNEI MOSTENIRI VACANTE ESTE LISTAT IN: