Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
Model de proces-verbal de inventariere succesorala

Model de proces-verbal de inventariere succesorala

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare Model de proces-verbal de inventariere succesorala

Model de proces-verbal de inventariere succesorala

R O M Â N I A

BIROUL NOTARIAL..................

Sediu: ................

Operator date cu caracter personal nr. ­­­­­...........

Dosar succesoral nr...................PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE SUCCESORALA

Întocmit azi ......., luna.......anul............Eu, ..........., notar public/ notar stagiar sau secretar[1] la biroul notarial.......... , la cererea expresa a[2].........., m-am deplasat, la adresa din.........., str.............nr. ........, judetul/sectorul.........., în vederea efectuarii inventarului succesoral privind bunurile mobile aflate în imobilul situat în .........., care au apartinut defunctului ........ decedat la data de ........., cu ultimul domiciliu în........., str. ........... nr......., ...........judetul/sectorul.

Prezenti la inventar au fost[3]:

1. ................., în calitate de ...................

2. ................., în calitate de ...................

3. ................. , în calitate de ..................

Procedura a fost îndeplinita[4].

S-a procedat la inventarierea bunurilor dupa cum urmeaza:................[5]

Datoriile defunctului si alte elemente de pasiv sunt: ...........................[6]

Cu ocazia efectuarii inventarului s-a gasit un testament olograf datat din al carui continut rezulta ca ar apartine defunctului . Testamentul olograf a fost ridicat de catre notar/notar stagiar/secretar si depus în depozitul notarial dupa ce în prealabil notarul l-a vizat spre neschimbare[7].

S-au gasit urmatoarele bunuri cu regim special .................(arme, munitie, droguri, etc).[8] Bunurile mentionate au fost ridicate de catre organele de Politie în baza procesului-verbal nr. ......./data ......

Urmatoarele bunuri ..........sunt contestate de catre ............... ca ar fi apartinut defunctului.

Se ia act de declaratia lui .................ca mai exista si alte bunuri ale defunctului care se gasesc în ......................[9]

Bunurile gasite cu ocazia inventarului au fost predate în custodie lui.........., caruia i s-a atras atentia ca trebuie sa le conserve pâna la emiterea certificatului de mostenitor sau dupa caz a partajului succesoral si se vor preda celor îndreptatiti sa le primeasca.

Prezentul proces-verbal încheiat în ..........exemplare a fost semnat de .............., eliberându-se câte un exemplar lui ................... .Succesibili,........................ Martor,.............................

Curator...........................

Custode .................

NOTAR PUBLIC/ NOTAR STAGIAR/SECRETAR, .................

[1]Notarul stagiar sau secretarul întocmesc inventarul în baza unei împuternicirii, data de notarul public în acest sens.

[2]Cererea de inventariere poate fi facuta de orice succesibil, de executorul testamentar, de creditorii defunctului sau ai mostenitorilor, ori de alta persoana care justifica un interes.

[3]La întocmirea inventarului pot participa succesibilii, dupa caz, executorul testamentar, creditorii si în mod obligatoriu doi martori. În cazul în care succesibilii, executorul testamentar sau creditorii refuza sa semneze procesul-verbal, semnatura martorilor este suficienta pentru îndeplinirea procedurii.

[4]La primirea cererii de inventar, notarul va solicita celui care a depus-o informatii cu privire la numele si domiciliul succesibililor, pe care are obligatia sa îi anunte despre efectuarea inventarului. În cazul în care unul dintre succesibili sau alta persoana care are în posesie bunuri din patrimoniul defunctului se opune la efectuarea inventarului, notarul va întocmi un proces-verbal care sa cuprinda acest refuz si va indica persoanelor care insista la inventariere sa solicite instantei competente sa dispuna efectuarea inventarului. În cazul în care instanta a dispus efectuarea inventarului notarul îl va efectua, fara sa mai tina seama de vreo opozitie, iar în procesul verbal de inventariere va mentiona ca inventarierea se face în baza hotarârii judecatoresti si nu a cererii initiale.

[5]Se vor consemna bunurile aflate în locuinta cu enumerarea, descrierea acestora si evaluarea lor provizorie.

[6]Datoriile defunctului trebuie sa rezulte din înscrisuri sau din declaratiile celor prezenti.

[7]Aceasta mentiune se va insera numai în cazul în care în locuinta se gaseste un testament olograf.

[8]La anuntarea organelor de politie despre existenta unor asemenea bunuri acestea au obligatia sa le ridice pe loc, iar procesul-verbal încheiat cu aceasta ocazie va fi mentionat în procesul verbal de inventar. Aceste bunuri nu pot fi lasate în custodia mostenitorilor, nu pot fi lasate în locuinta si nici ridicate de catre notarul public.

[9]Se va preciza adresa unde se gasesc respectivele bunuri.
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
128 086 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODEL DE PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE SUCCESORALA

Model de proces-verbal de inventariere succesorala în cazul unei mosteniri vacanteModel de proces-verbal de inventariere succesorala în cazul unei mosteniri vacante
Model de proces-verbal de inventariere s...
Model de proces-verbal de inventariere succesorala în cazul unei mosteniri vacante R O M Â ...
Model de proces-verbal de dare în custodie dupa inventariereModel de proces-verbal de dare în custodie dupa inventariere
Model de proces-verbal de dare în ...
Model de proces-verbal de dare în custodie dupa inventariere R O M Â N I A BIROUL ...
Model de proces-verbal de punere de sigilii dupa inventariereModel de proces-verbal de punere de sigilii dupa inventariere
Model de proces-verbal de punere de sigi...
Model de proces-verbal de punere de sigilii dupa inventariere R O M Â N I A BIROUL ...
Model de proces-verbal de constatare a starii materiale a testamentului olografModel de proces-verbal de constatare a starii materiale a testamentului olograf
Model de proces-verbal de constatare a s...
Model de proces-verbal de constatare a starii materiale a testamentului olograf Model de proces-verbal de constatare a ...
Model de certificat de mostenitorModel de certificat de mostenitor
Model de certificat de mostenitor
Model de certificat de mostenitor R O M Â N I A BIROUL NOTARIAL ......... Sediu: ............ Operator ...
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii prezenti dupa citareModel de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii prezenti dupa citare
Model de proces-verbal de validare a tes...
MODEL DE PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF Varianta I cu mostenitorii prezenti dupa citare ...
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii absenti, dar care au dat declaratii autentice de recunoastere a testamentuluiModel de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii absenti, dar care au dat declaratii autentice de recunoastere a testamentului
Model de proces-verbal de validare a tes...
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf Varianta II cu mostenitorii absenti, dar care au dat ...
Model de act de lichidare între sotul supravietuitor si mostenitori sau între mostenitorii celor doi sotiModel de act de lichidare între sotul supravietuitor si mostenitori sau între mostenitorii celor doi soti
Model de act de lichidare între so...
Model de act de lichidare între sotul supravietuitor si mostenitori sau între mostenitorii celor doi ...
Model de certificat de executor testamentarModel de certificat de executor testamentar
Model de certificat de executor testamen...
MODEL DE CERTIFICAT DE executor TESTAMENTAR R O M Â N I A BIROUL NOTARIAL ......... Sediu: ...

MODEL DE PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE SUCCESORALA ESTE LISTAT IN: