Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
Model de declaraþie de revocare a actului de desemnare a tutorelui

Model de declaraþie de revocare a actului de desemnare a tutorelui

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare Model de declaraþie de revocare a actului de desemnare a tutorelui

Subsemnatul............[1], în calitate de ..........[2]al minorului/minorilor..........[3], revoc[4]desemnarea tutorelui/tutorilor .....................[5]dispusã prin actul de desemnare autentificat sub nr. ...... din data......., de cãtre................

Prezenta declaraþie se înregistreazã pe cheltuiala subsemnatului în Registrul naþional notarial privind capacitatea persoanelor(RNCP).

Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru RNCP ºi ...... exemplare s-au eliberat pãrþii.

Declarant,

Semnãtura........

[1]Se va completa numele, prenumele, codul numeric personal ºi domiciliul.

[2]Se va completa calitatea: tatã sau mamã.

[3]Se va completa numele, prenumele, codul numeric personal ºi domiciliul.

[4]Revocarea poate sã fie totalã sau parþialã (pentru toate persoanele desemnate sau doar pentru una dintre ele).

[5]Se va completa numele, prenumele, codul numeric personal ºi domiciliul tutorelui.Pot fi desemnate mai multe persoane ca tutore fãrã vreo preferinþã, urmând ca instanþa de tutelã sã hotãrascã. Tutori pot fi ºi doi soþi.

Sursa: Uniunea Naþionala a Notarilor Publici din România
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
97 260 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODEL DE DECLARAÞIE DE REVOCARE A ACTULUI DE DESEMNARE A TUTORELUI

Model de testament care cuprinde o dispoziþie de desemnare a tutoreluiModel de testament care cuprinde o dispoziþie de desemnare a tutorelui
Model de testament care cuprinde o dispo...
Model de testament care cuprinde o dispoziþie de desemnare a tutorelui[1] Subsemnatul ...
Modele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sãnãtãþiiModele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sãnãtãþii
Modele de declaraþii pentru transp...
Modele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în ...
Modele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sãnãtãþiiModele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sãnãtãþii
Modele de declaraþii pentru transp...
Modele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în ...
Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donatorModel de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donator
Model de declaraþie-consimþ&...
Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un ...
Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donatorModel de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donator
Model de declaraþie-consimþ&...
Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un ...
Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donatorModel de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donator
Model de declaraþie-consimþ&...
Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un ...
Modele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului separaþiei de bunuriModele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului separaþiei de bunuri
Modele de convenþii matrimoniale p...
Modele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului separaþiei ...
Modele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului comunitãþii convenþionaleModele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului comunitãþii convenþionale
Modele de convenþii matrimoniale p...
Modele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului ...
Modele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului comunitãþii convenþionaleModele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului comunitãþii convenþionale
Modele de convenþii matrimoniale p...
Modele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului ...

MODEL DE DECLARAÞIE DE REVOCARE A ACTULUI DE DESEMNARE A TUTORELUI ESTE LISTAT IN: