Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donator

Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donator

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donator

Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donator[1]

DECLARAÞIE

Subsemnatul ................[2], în calitate de soþ al numitei......................[3], conform actului de cãsãtorie nr........din data ...........[4], îmi exprim în mod expres consimþãmântul în vederea reproducerii umane cu un terþ donator.
Am luat cunoºtinþã cã se stabilesc relaþii de filiaþie între mine ºi copilul rezultat ca urmare a acestei proceduri medicale, în sensul cã voi fi tatãl copilului cu toate drepturile ºi obligaþiile care decurg din aceastã calitate, copilul rezultat fiind asimilat cu copilul nãscut prin concepþiune naturalã.
Am luat cunoºtinþã cã acest consimþãmânt poate fi revocat oricând, pânã în momentul efectuãrii procedurii medicale.
De asemenea, am luat cunoºtinþã cã acest consimþãmânt rãmâne fãrã efecte juridice în cazul decesului meu, a formulãrii cererii de divorþ sau a separaþiei în fapt intervenite înainte de îndeplinirea procedurii medicale.
Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial ºi ...... exemplare s-au eliberat pãrþii.
Declarant, Semnãtura........


________________________________________
[1]Aceastã declaraþie se întocmeºte în condiþii de deplinã confidenþialitate, iar informaþii sau copii simple ori legalizate dupã declaraþie nu se pot elibera decât declarantului. Declaraþia se dã numai de cãtre soþ.
[2]Se va completa numele, prenumele, codul numeric personal ºi domiciliul soþului declarant.
[3]Se va completa numele, prenumele, codul numeric personal ºi domiciliul soþiei.
[4]Se va menþiona numãrul ºi data actului de cãsãtorie, ºi nu numãrul ºi data certificatului de cãsãtorie.

Detalii: http://legeaz.net/modele/model-de-declaratie-consimtamant-pentru-reproducere-medical-asistata-de-un-tert-donator
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
97 260 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODEL DE DECLARAÞIE-CONSIMÞÃMÂNT PENTRU REPRODUCERE MEDICALÃ ASISTATÃ DE UN TERÞ DONATOR

Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donatorModel de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donator
Model de declaraþie-consimþ&...
Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un ...
Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donatorModel de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un terþ donator
Model de declaraþie-consimþ&...
Model de declaraþie-consimþãmânt pentru reproducere medicalã asistatã de un ...
Modele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului separaþiei de bunuriModele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului separaþiei de bunuri
Modele de convenþii matrimoniale p...
Modele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului separaþiei ...
Modele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului comunitãþii convenþionaleModele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului comunitãþii convenþionale
Modele de convenþii matrimoniale p...
Modele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului ...
Modele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului comunitãþii convenþionaleModele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului comunitãþii convenþionale
Modele de convenþii matrimoniale p...
Modele de convenþii matrimoniale privind alegerea de cãtre viitori soþi a regimului ...
Model de act de lichidare între foºti soþi (dupã divorþ)Model de act de lichidare între foºti soþi (dupã divorþ)
Model de act de lichidare între fo...
Model de act de lichidare între foºti soþi (dupã divorþ) ACT DE LICHIDARE A REGIMULUI ...
Modele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sãnãtãþiiModele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sãnãtãþii
Modele de declaraþii pentru transp...
Modele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în ...
Modele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sãnãtãþiiModele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sãnãtãþii
Modele de declaraþii pentru transp...
Modele de declaraþii pentru transplant prevãzute de legea nr. 95/2006 – privind reforma în ...
Model de testament care cuprinde o dispoziþie de desemnare a tutoreluiModel de testament care cuprinde o dispoziþie de desemnare a tutorelui
Model de testament care cuprinde o dispo...
Model de testament care cuprinde o dispoziþie de desemnare a tutorelui[1] Subsemnatul ...

MODEL DE DECLARAÞIE-CONSIMÞÃMÂNT PENTRU REPRODUCERE MEDICALÃ ASISTATÃ DE UN TERÞ DONATOR ESTE LISTAT IN:

MODEL DE DECLARAÞIE-CONSIMÞÃMÂNT PENTRU REPRODUCERE MEDICALÃ ASISTATÃ DE UN TERÞ DONATOR - PRODUSE SIMILARE