Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
Model de citatie pentru succesibilii cu domiciliul în românia

Model de citatie pentru succesibilii cu domiciliul în românia

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare Model de citatie pentru succesibilii cu domiciliul în românia

Model de citatie pentru succesibilii cu domiciliul în RomâniaR O M Â N I A

BIROUL NOTARIAL..................

Sediu: ................

Operator date cu caracter personal nr. ­­­­­...........

Dosar succesoral nr...................

C I T A T I E [1] Nr.

emisa la data de ........Numele si prenumele /denumirea........................[2]

Domiciliul sau resedinta/sediul: .........................[3].

Va înstiintam ca sunteti invitat sa va prezentati la sediul acestui birou notarial la data de ziua .....luna......anul ......... ora ........în calitate de ........, pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctului ............, decedat la data de ziua.......luna ........ anul ........, cu ultimul domiciliu în ......., str. ..... nr. ......, judetul/sector ........,

Cererea de deschidere a procedurii succesorale a fost facuta de ........care a declarat ca masa succesorala a defunctului este compusa din ........, iar pasivul succesiunii este compus din ...................... .

Succesibili indicati în cererea de deschidere a procedurii succesorale sunt: ..........

Defunctul a lasat/nu a lasat testament.

Dumneavoastra puteti alege, pâna la termenul fixat, între urmatoarele posibilitati:

- sa dobânditi calitatea de mostenitor urmând sa dati în acest sens o declaratie autentica de acceptare a succesiunii, iar în cazul în care nu va puteti prezenta, veti putea încheia o procura autentica prin care sa desemnati o alta persoana sa va reprezinte la dezbatere succesiunii

- sa renuntati la mostenire printr-o declaratie autentica pe care sa o depuneti la dosarul cauzei;

- sa nu va prezentati la termen, caz în care, urmeaza sa fiti prezumat renuntator conform art.1112 Cod civil[4].NOTAR PUBLIC, SECRETAR,

[1]Model de citatie transmis în termenul de optiune succesorala. Aceasta citatie trebuie comunicata cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea termenului de optiune succesorala.

[2]Se va completa numele si prenumele sau denumirea persoanei citate.

[3]Se va completa domiciliul sau sediul persoanei citate.

[4]Aceasta mentiune se va face numai în cuprinsul citatiilor trimise în termenul de optiune succesorala.DOVADA DE ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII DE CITARE[1]PROCES - VERBAL

astazi, ziua ......luna ...... anul .......Subsemnatul agent ............... având de înmânat citatia emisa de Biroul notarial.......... din.........., str......... nr........, judetul/sector ......., m-am deplasat în localitatea ........, str....... nr......., jud. ....., la adresa numitului ......, citat în calitate de ..........., pentru a lua parte la procedura succesorala a defunctului .........., decedat la data de .........pentru data de ........, ora .......... la sediul biroului notarial, unde :

1. Gasind pe ................ destinatar, sot, ruda, persoana care locuieste cu destinatarul, portar, administrator, serviciul de registratura sau functionarul însarcinat cu primirea corespondentei, serviciul personal, administratia spitalului, comandamentul unitatii militare, administratia locului de detinere[2]:

a) aceasta a primit, semnând în fata noastra;

b) refuzând primirea am afisat actul;

c) primind actul, a refuzat sa semneze de primire;

d) primind actul, nu a putut sa semneze de primire deoarece ........................

2. Am afisat actul : pe usa principala a locuintei destinatarului ; pe usa principala a cladirii, a hotelului [3]:

a) persoana prevazuta la pct.1 a refuzat sa primeasca;

b) nici o persoana de la pct. 1 nu a fost gasita;

c) din lipsa persoanelor de la pct.1 nu s-a putut afla data când cel citat poate fi gasit ;

d) persoana citata schimbându-si adresa nu s-a putut afla noua adresa (noua adresa este .......................) ;

e) persoana citata fiind persoana juridica (soc.com., institutie etc.) s-a refuzat primirea.I.S. Semnatura agentului Semnatura primitorului.......................

Calitatea în care a primit actul .......................

Actul de identitate al primitorului ..................

[1]Este partea a doua a citatiei si se tipareste de regula în continuarea citatiei, astfel încât sa poata fi detasata cu usurinta de citatie. Pentru ca procedura de citare sa fie îndeplinita, este obligatoriu ca dovada de citare sa se afle la dosarul cauzei având toate rubricile completate, precum si semnaturile necesare.

[2]Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de îndeplinire a procedurii.

[3]Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de îndeplinire a procedurii.

Sursa: Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
125 481 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODEL DE CITATIE PENTRU SUCCESIBILII CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

Modele de citatii a succesibililor cu domiciliul în strainatate si dovezile de comunicare a acestoraModele de citatii a succesibililor cu domiciliul în strainatate si dovezile de comunicare a acestora
Modele de citatii a succesibililor cu do...
Modele de citatii a succesibililor cu domiciliul în strainatate si dovezile de comunicare a acestora A.) ...
Modele de încheieri pronuntate în cadrul procedurii succesoraleModele de încheieri pronuntate în cadrul procedurii succesorale
Modele de încheieri pronuntate &ic...
MODELE DE ÎNCHEIERI PRONUNTATE ÎN CADRUL PROCEDURII SUCCESORALE MODEL DE ÎNCHEIERE DE ...
Model de proces-verbal de inventariere succesorala în cazul unei mosteniri vacanteModel de proces-verbal de inventariere succesorala în cazul unei mosteniri vacante
Model de proces-verbal de inventariere s...
Model de proces-verbal de inventariere succesorala în cazul unei mosteniri vacante R O M Â ...
Model de proces-verbal de punere de sigilii dupa inventariereModel de proces-verbal de punere de sigilii dupa inventariere
Model de proces-verbal de punere de sigi...
Model de proces-verbal de punere de sigilii dupa inventariere R O M Â N I A BIROUL ...
Model de certificat de mostenitorModel de certificat de mostenitor
Model de certificat de mostenitor
Model de certificat de mostenitor R O M Â N I A BIROUL NOTARIAL ......... Sediu: ............ Operator ...
Model de proces-verbal de inventariere succesoralaModel de proces-verbal de inventariere succesorala
Model de proces-verbal de inventariere s...
Model de proces-verbal de inventariere succesorala R O M Â N I A BIROUL ...
Model de act de lichidare între sotul supravietuitor si mostenitori sau între mostenitorii celor doi sotiModel de act de lichidare între sotul supravietuitor si mostenitori sau între mostenitorii celor doi soti
Model de act de lichidare între so...
Model de act de lichidare între sotul supravietuitor si mostenitori sau între mostenitorii celor doi ...
Model de declaratie data în conformitate cu dispozitiile art.1111 cod civilModel de declaratie data în conformitate cu dispozitiile art.1111 cod civil
Model de declaratie data în confor...
MODEL DE DECLARATIE DATA ÎN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE ART.1111 COD CIVIL ...
MODEL DE CONTESTATIE ÎN ANULAREMODEL DE CONTESTATIE ÎN ANULARE
MODEL DE CONTESTATIE ÎN ANULARE
CONTESTATIA ÎN ANULARE OBISNUITA Domnule Presedinte, [1] Subsemnatul [2]_ _, domiciliat în_, formulez ...

MODEL DE CITATIE PENTRU SUCCESIBILII CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA ESTE LISTAT IN: