Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
Model de act de constatare/declarare a nulitatii contractului de vanzare cumparare

Model de act de constatare/declarare a nulitatii contractului de vanzare cumparare

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare Model de act de constatare/declarare a nulitatii contractului de vanzare cumparare

Model de act de constatare/declarare a nulitatii

Contractului de vânzare autentificat sub nr....

De notarul public........

Între:

1. ..................domiciliat în ……......, CNP ........., vânzator în contractul de vânzare autentificat sub nr .... de notarul public ...

2. ..................domiciliat în ……........, CNP ........., cumparator în contractul de vânzare mai sus mentionat,

având în vedere ca actul mai sus mentionat a fost încheiat cu nerespectarea prevederilor art.....din Legea ..., fiind afectat de o cauza de nulitate/anulabilitate conform art ... din Legea ... [1], deoarece nu a fost obtinut de catre vânzator, anterior încheierii contractului, înscrisul ....

în temeiul art.1246 alin.3 Cod civil, s-a încheiat prezenta conventie,în urmatoarele conditii:

Noi, partile contractante constatam/declaram nulitatea absoluta/relativa a Contractului de vânzare aut sub nr ..... de notarul public ...... având ca obiect imobilul situat în ....... având numarul cadastral .... înscris în Cartea Funciara ... nr ... a localitatii....

Imobilul este înscris în Cartea Funciara în beneficiul meu cumparatorul, este liber de sarcini si urmari de orice natura conform extrasului de carte funciara pentru autentificare nr ... eliberat de Biroul de cadastru si publicitate imobiliara .... si nu este afectat de creante bugetare conform certificatului de atestare fiscala nr ... eliberat de ..

Eu, cumparatorul declar pe propria raspundere ca nu am încheiat niciun act, în baza caruia vreun tert sa fi dobândit drepturi asupra acestui imobil[2].

Deoarece prin efectul prezentului act, conform art.1254 alin.1 Cod civil, contractul de vânzare aut sub nr ... de notarul public... se considera ca nu a fost încheiat niciodata, noi partile contractante convenim sa ne restituim prestatiile,[3] dupa cum urmeaza:

- eu , cumparatorul restitui vânzatorului imobilul descris mai sus si consimt ca dreptul de proprietate sa fie înscris în Cartea Funciara în favoarea acestuia;

- eu, vânzatorul restitui cumparatorului pretul în cuantum de ... pe care l-am primit integral de la acesta conform mentiunilor din contractul de vânzare – cumparare;

Noi, partile convenim ca dupa îndeplinirea formalitatilor de înscriere în Cartea Funciara a dreptului de proprietate al vânzatorului si dupa obtinerea înscrisului cerut de art ... din Legea .....[4] astfel încât sa nu mai existe cauza de nulitate , sa refacem actul, în baza art.1259 Cod civil[5].

Conform conventiei noastre , onorariul notarial pentru autentificarea acestui înscris este în sarcina ....

Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru si publicitate imobiliara si ...... exemplare s-au eliberat partilor.Vânzator, Cumparator,

[1] Partile pot prin acordul lor sa constate sau sa declare nulitatea absoluta sau relativa a oricarui contract, daca prin lege nu se prevede altfel (art.1246 alin.3 Cod civil).

Cauzele de nulitate absoluta sunt expres prevazute de lege sau rezulta neîndoielnic ca interesul ocrotit este cel general (art.1250 Cod civil).

Cauzele de nulitate relativa sunt cele expres prevazute de lege (de exemplu, cele legate de nerespectarea dispozitiilor legale privind capacitatea de exercitiu, vicierea consimtamântului si orice alte cauze în care este ocrotit un interes particular sau natura nulitatii nu este determinata ori nu reiese neîndoielnic din lege – a se vedea art.1248, art.1251 si art.1252 Cod civil).

[2] Desfiintarea contractului prin acordul partilor pentru cauza de nulitate, atrage în conditiile legii si desfiintarea actelor subsecvente încheiate în baza lui (art.1254 alin.2 Cod civil).

Prin urmare, în exemplul dat, daca imobilul ar fi fost înstrainat de catre cumparator unui tert, acesta trebuie sa fie parte în actul de declarare/ constatare a nulitatii si sa consimta la declararea/ constatarea nulitatii contractului în temeiul caruia a dobândit dreptul sau.

[3] În cazurile în care contractul este desfiintat, fiecare parte trebuie sa restituie prestatiile, în conditiile prevazute de art.1639-1647 Cod civil.

Partile pot prin acordul lor sa declare sau sa constate si nulitatea partiala (a unei clauze pe care partile nu o considera esentiala), caz în care fie clauzele nule sunt înlocuite de drept cu dispozitiile legale aplicabile (art.1255 alin.2 Cod civil), fie partile pot reface actul înlocuind clauza nula cu una valabila;

Actul de declarare/constatare a nulitatii unui contract este un act bilateral diferit de actul de confirmare a nulitatii, care este un act unilateral si exprima vointa de a renunta la dreptul de a invoca nulitatea. Confirmarea contractului lovit de nulitate absoluta nu poate avea loc decât în cazurile prevazute de lege(art.1247 alin.4 Cod civil).

[4] În exemplul dat ne-am referit la situatia în care nulitatea contractului ar fi rezultat din lipsa unui înscris cerut de lege pentru încheierea valabila a contractului, în lipsa caruia sanctiunea este nulitatea actului (spre exemplu, adeverinta de la asociatia de proprietari, certificatul de atestare fiscala, certificatul de urbanism etc ).

[5] Refacerea actului nu reprezinta o consecinta obligatorie a declararii/ constatarii nulitatii, ea se poate realiza numai daca partile convin în acest sens.

Desi un astfel de act poate constitui o modalitate de asanarea unui raport obligational cu consecinte benefice mai ales pentru dobânditorii subsecventi ai unui bun imobil, în acelasi timp el poate constitui temei pentru raspunderea civila a notarului care a instrumentat actul nul, în temeiul art.1258 cod civil de aceea impune o consiliere adecvata, multa atentie în redactarea clauzelor si îndeplinirea unor obligatii de ordin deontologic pentru notarul care îl întocmeste.

Sursa: Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
97 260 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODEL DE ACT DE CONSTATARE/DECLARARE A NULITATII CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE

Model de contract de cesiune a promisiunii bilaterale de vânzare- cumpãrareModel de contract de cesiune a promisiunii bilaterale de vânzare- cumpãrare
Model de contract de cesiune a promisiun...
Model de contract de cesiune a promisiunii bilaterale de vânzare- cumparare autentificata sub nr.... de ...
Model de actiune în declararea sau constatarea simulatieiModel de actiune în declararea sau constatarea simulatiei
Model de actiune în declararea sau...
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA Prezentam un singur model de cerere de chemare în judecata care ...
Model de pact de optiune (de vânzare)Model de pact de optiune (de vânzare)
Model de pact de optiune (de vânza...
Model de pact de optiune (de vânzare)[1] Între: [...] cu domiciliul în [...], ...
Model de actiune în constatare nulitate absoluta si anulareModel de actiune în constatare nulitate absoluta si anulare
Model de actiune în constatare nul...
MODELE DE CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATA ÎN MATERIA NULITATII 1. Pentru constatarea nulitatii ...
Model de contract de cesiune de creantaModel de contract de cesiune de creanta
Model de contract de cesiune de creanta
Model de contract de cesiune de creanta [1] Între : 1. ..................domiciliat în ...
Model de act de lichidare între sotul supravietuitor si mostenitori sau între mostenitorii celor doi sotiModel de act de lichidare între sotul supravietuitor si mostenitori sau între mostenitorii celor doi soti
Model de act de lichidare între so...
Model de act de lichidare între sotul supravietuitor si mostenitori sau între mostenitorii celor doi ...
Model de act de lichidare între fosti soti (dupa divort)Model de act de lichidare între fosti soti (dupa divort)
Model de act de lichidare între fo...
Model de act de lichidare între fosti soti (dupa divort) ACT DE LICHIDARE A REGIMULUI COMUNITATII LEGALE ...
Modele de conventii matrimoniale privind alegerea de catre soti a regimului comunitatii conventionaleModele de conventii matrimoniale privind alegerea de catre soti a regimului comunitatii conventionale
Modele de conventii matrimoniale privind...
Modele de conventii matrimoniale privind alegerea de catre soti a regimului comunitatii conventionale A. ASPECTE ...
Model de contract de vânzare a unui imobil cu optiune de rascumparare (în conditiile art.1758 si urm. Cod civil)Model de contract de vânzare a unui imobil cu optiune de rascumparare (în conditiile art.1758 si urm. Cod civil)
Model de contract de vânzare a unu...
Model de contract de vânzare a unui imobil cu optiune de rascumparare (în conditiile art.1758 si urm. Cod ...

MODEL DE ACT DE CONSTATARE/DECLARARE A NULITATII CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE ESTE LISTAT IN: