Inscrie firma »
C************************************ Prezentare firma Produsele firmei Contact
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii absenti, dar care au dat declaratii autentice de recunoastere a testamentului

Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii absenti, dar care au dat declaratii autentice de recunoastere a testamentului

Producator: Cabinet de avocatura Coltuc
 

Prezentare Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii absenti, dar care au dat declaratii autentice de recunoastere a testamentului

Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf

Varianta II cu mostenitorii absenti, dar care au dat declaratii autentice de recunoastere a testamentuluiR O M Â N I A

BIROUL NOTARIAL..................

Sediu: ................

Operator date cu caracter personal nr. ­­­­­...........

Dosar succesoral nr...................Proces verbal de validare a testamentului olograf

încheiat azi Zz/ll/anulÎn fata mea........................ notar public, s-au prezentat:

1. legatarul/legatarii........................

Si au solicitat validarea testamentului olograf întocmit la data de............. de numitul............., având CNP................., decedat la data de .............., cu ultimul domiciliu în .............

Având în vedere ca:

- testamentul a fost vizat spre neschimbare de catre notarul ....... la data de.......;

- pentru acest testament s-a întocmit procesul verbal de constatare a starii materiale de catre notarul ........... la data de ...........;

- legatarul declara ca testamentul a fost scris, semnat si datat de catre testator;

- mostenitorii au declarat ca întregul testament a fost scris, datat si semnat de catre testator, ca înteleg sa îl valideze si sa îsi produca toate efectele conform urmatoarelor declaratii autentificate:

mostenitor..............., nr. autentificare.............[1], data............, notarul public instrumentator................;

mostenitor.................., nr autentificare .............., data ..............., notarul public instrumentator.......................;

- eu legatar coroborând declaratia mea cu declaratiile autentice ale mostenitorilor sunt de acord ca notarul public sa procedeze la dezbaterea succesiunii în baza acestui testament considerat de noi toti ca fiind valid.

Eu ......... notar public iau act de validarea testamentului olograf si înmânez originalul legatarului .............(când sunt mai multi, potrivit întelegerii dintre acestia).

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în ............. exemplare, din care un exemplar se depune în dosarul cauzei si unul la mapa de certificate de mostenitor, restul eliberându-se celor prezenti.

Notar public,

............

L.SLegatar

Semnatura............

[1]Se va consemna numele si prenumele mostenitorului, numarul de autentificare si data declaratiei prin care mostenitorul recunoaste si valideaza testamentul olograf, precum si notarul public care a autentificat declaratia.

Sursa: Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România
PREZENTARE C************************************
MEMBRU
GRATUIT
C************************************
97 260 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C************************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: avocat bucuresti - avocat online - avocat drept penal

PRODUSE ASEMANATOARE CU MODEL DE PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF CU MOSTENITORII ABSENTI, DAR CARE AU DAT DECLARATII AUTENTICE DE RECUNOASTERE A TESTAMENTULUI

Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii prezenti dupa citareModel de proces-verbal de validare a testamentului olograf cu mostenitorii prezenti dupa citare
Model de proces-verbal de validare a tes...
MODEL DE PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF Varianta I cu mostenitorii prezenti dupa citare ...
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf Raportul de expertiza a concluzionat ca testamentul nu este scris de mana testatoruluiModel de proces-verbal de validare a testamentului olograf Raportul de expertiza a concluzionat ca testamentul nu este scris de mana testatorului
Model de proces-verbal de validare a tes...
MODEL DE PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF cand Raportul de expertiza a concluzionat ca testamentul nu ...
Model de proces-verbal de constatare a starii materiale a testamentului olografModel de proces-verbal de constatare a starii materiale a testamentului olograf
Model de proces-verbal de constatare a s...
Model de proces-verbal de constatare a starii materiale a testamentului olograf Model de proces-verbal de constatare a ...
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf in lipsa de mostenitorii legali acceptanti (cei citati nu s-au prezentat fiind prezumati renuntatori in conditiile art.1112 Cod civil), dar s-a intocmit expertiza grafoscopicaModel de proces-verbal de validare a testamentului olograf in lipsa de mostenitorii legali acceptanti (cei citati nu s-au prezentat fiind prezumati renuntatori in conditiile art.1112 Cod civil), dar s-a intocmit expertiza grafoscopica
Model de proces-verbal de validare a tes...
Model de proces-verbal de validare a testamentului olograf in lipsa de mostenitorii legali acceptanti (cei citati nu ...
Model de proces-verbal de inventariere succesoralaModel de proces-verbal de inventariere succesorala
Model de proces-verbal de inventariere s...
Model de proces-verbal de inventariere succesorala R O M Â N I A BIROUL ...
Model de declaratie autentica de recunoastere/nerecunoastere a testamentului olografModel de declaratie autentica de recunoastere/nerecunoastere a testamentului olograf
Model de declaratie autentica de recunoa...
Model de declaratie autentica de recunoastere/nerecunoastere a testamentului olograf Subsemnatul ...
Model de declaratie de acceptare a succesiunii testamentareModel de declaratie de acceptare a succesiunii testamentare
Model de declaratie de acceptare a succe...
Model de declaratie de acceptare a succesiunii testamentare DECLARATIE Subsemnatul .......... ...
Model de declaratie de revocare a testamentuluiModel de declaratie de revocare a testamentului
Model de declaratie de revocare a testam...
Model de declaratie de revocare a testamentului DECLARATIE Subsemnatul .......... ...
Model de proces-verbal de inventariere succesorala în cazul unei mosteniri vacanteModel de proces-verbal de inventariere succesorala în cazul unei mosteniri vacante
Model de proces-verbal de inventariere s...
Model de proces-verbal de inventariere succesorala în cazul unei mosteniri vacante R O M Â ...

MODEL DE PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF CU MOSTENITORII ABSENTI, DAR CARE AU DAT DECLARATII AUTENTICE DE RECUNOASTERE A TESTAMENTULUI ESTE LISTAT IN: