Inscrie firma »
S******************** Prezentare firma Produsele firmei Contact
Circuit Fiorduri SCANDINAVE  795€

Circuit Fiorduri SCANDINAVE 795€

Tip produs: scandinavia | early booking 2012
Producator: Agentia Vacanta de Vis -CONSTANTA
 

Prezentare Circuit Fiorduri SCANDINAVE 795€

Ziua 1. BUCUREªTI- BUDAPESTA (895 km)
Ora 6:00 Plecare din Bucureºti din parcarea de la Piaþa Victoriei, pe ruta (vezi tabelul de mai jos). Sosire ºi cazare la Budapesta.
Ziua 2. BUDAPESTA- CRACOVIA- VARSOVIA (650 km)
Mic dejun. Tranzitând Slovacia, se pleacã spre Cracovia, unul dintre cele mai vechi ºi mai mari oraºe din Polonia, fosta reºedinþã a regilor polonezi. Pe colina Wawel, situatã deasupra Vistulei, se viziteazã cel mai important complex arhitectonic, aparþinînd fostei reºedinþe regale: Castelul Wawel ºi Catedrala fortificatã Wawelska. Cazare la Varsovia.
Ziua 3. VARªOVIA- GDYNIA (ferry) (480 km)
Mic dejun. Incepem turul de oras in Varºovia, care este notabilã printre capitalele Europei nu numai prin mãrimea, vechimea ºi frumuseþea sa, cât pentru indestructibilitatea sa, o adevãratã Pasãre Phoenix care a renãscut de nenumãrate ori din cenuºa rãzboiului. Se viziteazã Oraºul Vechi - Stare Miasto, cu Catedrala Sf. Ioan ºi Palatul Regal. Plecare spre Gdynia (sau Swinoujscie) ºi îmbarcare pe ferry boat pentru traversare în Suedia (la Karlskrona sau Ystad). Cazare la bordul navei în cabine cu 4 paturi (vezi supliment pt. cabine cu 2 paturi).
Ziua 4. KARLSKRONA (sau YSTAD)- STOCKHOLM (490 km)
Mic dejun. Traversãm sudul þãrii cãtre Stockholm, capitala Suediei "rãsfiratã” pe un adevãrat arhipelag de insuliþe. Cazare la Stockholm.
Ziua 5. STOCKHOLM- Castelul DROTTNINGHOLM
Mic dejun. Începem turul de Stockholm pietonal si cu transportul public: vechiul oraº medieval (Gamla Stan), Catedrala, Palatul Regal, Parlamentul, Primãria, unde în salonul albastru ºi salonul auriu în fiecare an se decerneazã Premiile Nobel, Muzeul Vasa. Timp liber sau sugerãm vizita "Muzeului Satului” - Skansen, unde sunt expuse clãdiri tradiþionale din toatã Suedia. Opþional croazierã (25 euro) cu vaporaºul spre Castelul Drottningholm, reºedinþa oficialã a familiei regale, numit ºi "Versailles suedez". Întoarcere la Stockholm pt. cazare.
Ziua 6. STOCKHOLM- UPPSALA- HAMAR (550 km)
Mic dejun. Dimineaþã timp liber in Stokholm sau opþional excursie la Uppsala, capitala eclesiasticã ºi universitarã a þãrii, unde se viziteazã Catedrala încoronãrii regilor suedezi, Castelul regal ºi prestigioasa Universitate. Dupã amiazã se traverseazã Suedia pentru cazare la Hamar.
Ziua 7. LILLEHAMMER- KRISTIANSUND- Drumul ATLANTICULUI- MOLDE (545 km)
Mic dejun. Avansãm spre nord urmând malul lacului Mjosa cãtre Lillehammer, faimoasa staþiune montanã unde s-au organizat Jocurile Olimpice de Iarnã. Ne îndreptãm apoi spre Kristiansund, de unde urmãm spectaculosul "Drum al Oceanului” trecând peste o salbã de poduri care leagã o mulþime de insulite. Sosire pentru cazare în pitorescul oraº Molde.
Ziua 8. Drumul TROLILOR- Fiordul GEIRANGER- NORDFJORD (320 km)
Mic dejun. Traseul strãbate "Ruta de Aur” cu peisaje copleºitor de spectaculoase pe Drumul Trolilor, apoi dupã ce traversãm cu feriboat-ul Norddalsfjord, intrãm pe Drumul Vulturilor cãtre Geiranger. Contra cost, îmbarcare pentru o croazierã pe Geirangerfjord, în care veþi admira natura sãlbaticã cu versanþi abrupþi "pravalindu-se” în apele fiordului, împreunã cu apele învolburate ale cascadelor "Voalul Miresei” ºi "Cele 7 surori”. Urmeazã apoi Nordfjord ºi Gheþarul Briksdal, unul din cele mai mari din Europa, la care se poate ajunge printr-o plimbare de circa o orã. Sosire pentru cazare în zona Forde- Sogndal.
Ziua 9. AURLAND- SOGNEFJORD- GUDVANGEN- BERGEN (315 km)
Mic dejun. Dimineaþã strãbatem zone de un pitoresc aparte spre cel mai lung tunel din lume (24,5 km) pentru a ne îmbarca contra cost într-o nouã croazierã, pe cele mai îndepãrtate ramificaþii ale "gigantului” fiord Sognefjord, impresionant prin cei 205 Km ºi adâncimea maximã de peste 1300 m. Drumul continuã pentru cazare la Bergen, prima capitalã a þãrii ºi "poartã a fiordurilor". Se va vizita, cartierul medieval Bryggen, vechiul port, Mariakirke ºi Rosenkrantz. Opþional, urcare cu telecabina pe vârful Floyen pentru o superbã panoramã a oraºului.
Ziua 10. BERGEN- Fiordul HARDANGER- OSLO (495 km)
Mic dejun. Plecare spre Oslo, urmând malul fiordului Hardanger pe care îl ºi traversãm cu ferry la Bruravik. Admirãm imensa cãdere de 180 m a cascadei Voringsfoss. Tur de oras în capitala Norvegiei: Parcul sculptorului Gustav Vigeland, Palatul Regal, Stortinget (Parlamentul), Teatrul Naþional, Primãria (unde se decerneazã premiile Nobel pentru pace) ºi Fortãreaþa Akaershus. Cazare la Oslo.
Ziua 11. OSLO- GOTEBORG- HELSINGOR- COPENHAGA (560 km)
Mic dejun. Pãrãsim Norvegia pentru o ultimã vizitã în Suedia la Goteborg, cel de-al doilea oraº ca mãrime al þãrii ºi cel mai mare port scandinav. Tur de oraº: Goteborgsutkiken - turnul principal, Opera, Centrul Maritim, Radhuset (Primãria), Bursa ºi Centrul Istoric Gustav Adolfs Torg. Deplasare cãtre sudul Suediei, pentru traversare cu ferryboat spre Helsingor. Traseul trece pe lângã Castelul Kronborg, locul tragediei lui Hamlet, impunãtor prin arhitectura sa sobrã. Cazare in capitala Danemarcei, Copenhaga.
Ziua 12. COPENHAGA
Mic dejun. Vizita in Copenhaga pietonal si cu transportul public: Palatul Rosenborg (fosta reºedinþã regalã), Palatul Christiansborg, Primãria, vechiul Port Nyhavn ºi celebra statuie Mica Sirenã - simbolul capitalei daneze. Timp liber pentru vizitã individualã în Copenhaga. Seara, opþional vizitã în parcul de distracþii Tivoli (al 3-lea ca faimã din Europa), deschis publicului încã din 1843. Cazare la Copenhaga.
Ziua 13. COPENHAGA- HAMBURG- BERLIN (590 km)
Mic dejun. Traversare cu ferry în Germania la Puttgarden (45 min.). Vizitã in Hamburg: Primãria, Bursa, Biserica St.Jacobi, Binenalster, Biserica St.Michaelis ºi zona portuarã. Apoi ne îndreptãm spre Berlin pt. un tur de oraº cu autocarul, ca apoi sã continuãm turul pietonal admirând de aproape: Poarta Brandenburg, Unter den Linden Strasse, Reichstag Insula muzeelor, Opera, Catedrala. Cazare în zona Berlin.
Ziua 14. POTSDAM- DRESDA- PRAGA (370 km)
Mic dejun. În Potsdam vizitãm Palatul Sanssouci ºi splendidele sale grãdini (fost Palat de Varã al Regelui Prusiei, Frederick cel Mare). Apoi tur de oraº în Dresda: Opera, Domul ºi Palatul Zwinger, fastuos ornamentat în stil baroc. Continuãm itinerariul spre Praga pentru cazare.
Ziua 15. PRAGA- BUDAPESTA (525 km)
Dupã micul dejun, tur de oraº Praga: Catedrala Sf. Vit, Podul Carol, Primãria ºi Turnul cu Ceas, Cartierul Evreiesc, etc. Continuãm itinerariul spre Budapesta unde opþional se poate organiza o croazierã pe Dunãre (cu sau fãrã cinã inclusã). Cazare la Budapesta.
Ziua 16. BUDAPESTA- BUCUREªTI (895 km)
Dupã micul dejun, plecare spre Bucureºti. Sosire seara, dupã ora 23.30, în funcþie de trafic ºi formalitãþile vamale.

PREÞUL INCLUDE:
• transport cu autocar modern, cu climatizare, clasif. 2- 4*, exceptând zilele 5 ºi 12 (contra cost cu mijloace de transport public)
• 1 cazare pe vapor în cabine de 4 paturi;
• 14 cazãri cu mic dejun în hoteluri 3 - 4*;
• vizitele cuprinse in program si ghid însoþitor din partea agenþiei pe traseu.

NU SUNT INCLUSE ÎN PREÞ:
• asigurarea medicalã, intrãrile la obiective ºi serviciile de ghizi locali;
• supliment (opþional) pt. cabinã de 2 paturi pe ferry de noapte (39 euro/pers.)
• trasnportullocal in Stockholm, Bergen, Copenhaga
• Croazierã (traversãrile cu ferry) pe Geiranger ºi pe Sognefjord (la Flam) 30+30€ / pers.
• Traversãrile cu ferry boat-ul la Gdynia, Norddalsfjord, Sognefjord, Bruravik, Helsingor, Puttgarden: taxele pt. pasageri + autocar, în total 95 € (se achitã la înscriere)
• Croazierã opþionalã la Castelul Drottningholm. (minim 25 de persoane)

Punctele de îmbarcare GRATUITA (autocar sau microbus) sunt structurate mai jos:


BUCUREªTI - Parcare Piaþa Victoriei - 05.45
BUCUREªTI - Parcare Gara de Nord - 06.15
PLOIEªTI - Petrom METRO - 07.00
CÂMPINA - Bãneºti (“La avion”) - 07.30
BRAªOV - McDonald's Calea Bucureºti - 09.00
SIBIU - Intrarea în parcarea OBI (pe centura) - 11.30
SEBEª - Farmacia HELPNET - 12.00
ALBA IULIA - Parcarea Hotelului CETATE - 12.30
CLUJ - Intrarea în parcarea centrului
comercial SIGMA - 14.00 ORADEA - Intrarea în parcarea SELGROS - 18.00
TIMIªOARA - Intrarea în parcarea REAL
Calea Aradului - 15.00
ARAD - Gara Centralã - 16.00


IAªI - Palatul CULTURII - 04.30
BACÃU - McDonald's Stadion - 06.00
Sf.Gheorghe - Petrom V- ieºire spre Braºov - 08.30
BRÃILA - Intrarea în parcarea centrului
comercial CARREFOUR - 04.30
GALAÞI - Intrarea în parcarea centrului
comercial REAL - 04.00
BUZÃU - Parcarea PETROM de la
podul Mãrãcineni - 06.00
CONSTANÞA - Gara Centralã - 03.30
CRAIOVA - McDonald's Calea Bucureºti - 07.30
SLATINA - Parcare Hotel Parc - 08.00
PITEªTI - McDonald's Garã - 09.00
RM. VÂLCEA - Benzinãria Dacos - 10.00ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE se vor confirma la cerere, în funcþie de posibilitãþile de încadrare în graficul orar, transferuri contra cost ºi din alte oraºe ale þãrii, cu autovehicule moderne de 4, 8, 14, 18, 28, 34 sau 49 de locuri, toate cu loc de bagaje corespunzãtor ºi ºoferi experimentaþi ºi amabili.

Punctele de îmbarcare CONTRA COST (autocar sau microbus) pentru restul oraºelor din þarã:


SLOBOZIA - PETROM intrare dinspre Drajna
CALARASI - Gara Centralã
SUCEAVA - Intrarea în parcarea METRO
BOTOSANI - Intrarea în parcarea ALTEX

TULCEA - Intrarea în parcarea KAUFLAND
TÎRGOVIªTE - Benzinãria Agip Pavcom
P. NEAMÞ - Parcare hotel CEAHLÃU
TÎRGU MURES - Intrarea în parcarea Promenada Mall
TÎRGU JIU - Benzinãria PETROM Castelul de Apã
VASLUI - Parcare hotel Racova
BARLAD - Benzinãria MOL
FOCªANI - Parcarea Stadion Unirea
DEVA - McDonald's GARÃ
BISTRITA - Intrarea în parcarea KAUFLAND
BAIA MARE - McDonald's magazin Maramures
SATU MARE - Parcarea Catedrala Catolica
DROBETA - ROMPETROL- ieºire spre Craiova


Turiºtii sunt rugaþi sã se prezinte la locul de îmbarcare cu cca 15- 30 min. înainte de ora comunicatã. Orele sunt estimative, în funcþie de condiþiile meteo ºi de trafic. Numerele de telefon ale ghizilor sau ºoferilor se vor comunica cu 2- 3 zile înaintea plecãrii, urmând a þine legãtura cu aceºtia pt. a va informa privind situaþia concretã din ziua plecãrii (ora exactã a sosirii în oraºul dumneavoastrã). ATENÞIE !! Grupul NU VA AªTEPTA turiºtii care întârzie la îmbarcare.
Prezentul program este parte integrantã a contractului de prestãri servicii.
PREZENTARE S********************
MEMBRU
GRATUIT
S********************
36 775 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
S********************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: VACANTE

PRODUSE ASEMANATOARE CU CIRCUIT FIORDURI SCANDINAVE 795€

Tarile NORDICE- Þarile Baltice  de la 835€Tarile NORDICE- Þarile Baltice  de la 835€
Tarile NORDICE- Þarile Baltice d...
Ziua 1. BUCUREªTI- BUDAPESTA (895 km) Ora 6:00 Plecare din Bucureºti din parcarea de la Piaþa ...
EUR 835
Circuit SCANDINAVIA-Þarile Baltice	 de la 975€Circuit SCANDINAVIA-Þarile Baltice	 de la 975€
Circuit SCANDINAVIA-Þarile Baltice...
Ziua 1. BUCUREªTI- BUDAPESTA (895 km) Ora 6:00 Plecare din Bucureºti din parcarea de la Piaþa ...
EUR 975
Circuit ANGLIA- FRANÞA- BENELUX	 de la 665 €Circuit ANGLIA- FRANÞA- BENELUX	 de la 665 €
Circuit ANGLIA- FRANÞA- BENELUX ...
Ziua 1. BUCUREªTI- BUDAPESTA (895 km) Ora 6:00 Plecare din Bucureºti din parcarea de la Piaþa ...
EUR 665
Circuit PARIS autocar de la 375 €Circuit PARIS autocar de la 375 €
Circuit PARIS autocar de la 375 &#83...
Ziua 1. BUCUREªTI- BUDAPESTA (895 km) Ora 6:00 Plecare din Bucureºti din parcarea de la Piaþa ...
EUR 375
Circuit FRANÞA  de la 439 €Circuit FRANÞA  de la 439 €
Circuit FRANÞA de la 439 &#8...
Ziua 1. BUCUREªTI- BUDAPESTA (895 km) Ora 6:00 Plecare din Bucureºti din parcarea de la Piaþa ...
EUR 439
ANGLIA- Scoþia- Irlanda AVION  de la 855 €ANGLIA- Scoþia- Irlanda AVION  de la 855 €
ANGLIA- Scoþia- Irlanda AVION d...
Ziua 1. BUCUREªTI - LONDRA Întâlnire la ora 10.30 în Aeroportul OTOPENI pentru zbor ...
EUR 855
Circuit FRANÞA- BENELUX   575 €Circuit FRANÞA- BENELUX   575 €
Circuit FRANÞA- BENELUX 575 &...
Ziua 1. BUCUREªTI- BUDAPESTA (895 km) Ora 6:00 Plecare din Bucureºti din parcarea de la Piaþa ...
EUR 575
Circuit ITALIA- Grecia  de la 439 €Circuit ITALIA- Grecia  de la 439 €
Circuit ITALIA- Grecia de la 439 &...
Ziua 1. BUCUREªTI- BUDAPESTA (895 km) Ora 6:00 Plecare din Bucureºti din parcarea de la Piaþa ...
EUR 439
Circuit ANGLIA- BENELUX de la 609 €Circuit ANGLIA- BENELUX de la 609 €
Circuit ANGLIA- BENELUX de la 609 &...
Ziua 1. BUCUREªTI- BUDAPESTA (895 km) Ora 6:00 Plecare din Bucureºti din parcarea de la Piaþa ...
EUR 609

CIRCUIT FIORDURI SCANDINAVE 795€ ESTE LISTAT IN:

CIRCUIT FIORDURI SCANDINAVE 795€ - PRODUSE SIMILARE