Inscrie firma »
S*********************** Prezentare firma Produsele firmei Contact
Ajutoare de minimis pentru dezvoltarea intreprinderilor
 

Prezentare Ajutoare de minimis pentru dezvoltarea intreprinderilor

Guvernul Romaniei a adoptat H.G. prin care s-a instituit o schema de ajutor de stat privind acordarea de ajutoare de minimis catre IMM-uri. Au existat o serie de modificari ale Hotararii de Guvern initiale in sensul largirii ariei de cuprindere, astfel ca in prezent accesarea acestei scheme se realizeaza in urmatoarele conditii:
1) Finantarea nerambursabila: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.
2) Plafonul maxim al finantarii: 200.000 euro (echivalent lei), intr-un interval de 3 ani.
Plafonul este unul cumulativ, astfel ca se pot accesa fie toti cei 200.000 euro intr-un singur an, fie sume mai mici distribuite pe mai multi ani. Daca intreprinderea dvs. activeaza in domeniul transportului rutier, plafonul maxim este de 100.000 euro (echivalent lei).
3) Cheltuieli eligibile:
- constructii cu scop industrial sau turistic, destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
- echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru;
- aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
- mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii;
- mobilier si aparatura birotica;
- active necorporale: brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare.
De notat ca activele achizitionate pot fi si second-hand!
4) Solicitanti eligibili: microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii (IMM-uri) din toate sectoarele de activitate ale economiei nationale (cu mici exceptii), care indeplinesc cumulativ conditiile:
- societate comerciala inregistrata conform Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativa inregistrata conform Legii nr. 1/2005;
- desfasoara activitate economica de cel putin 1 an;
- pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi (anul fiscal in curs si doi ani anteriori solicitarii finantarii), nu a primit ajutoare de minimis sau, daca a primit, acestea cumulate nu depasesc plafonul echivalent in lei cu 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderii care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier;
- nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
- nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare;
- nu au fost emise impotriva intreprinderii decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate;
- nu intra in categoria "intreprinderilor in dificultate" potrivit capitolului 2 sectiunea 2.1. din Comunicarea Comisiei Europene - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 01.10.2004.
Pentru acordarea finantarii, este obligatorie intocmirea unui studiu tehnico-economic realizat de o firma de specialitate in domeniu, prin care sa se demonstreze viabilitatea proiectului de investitii.
Daca doriti ca si firma dvs. sa beneficieze de aceasta oportunitate, puteti sa ne solicitati serviciile foarte simplu si rapid.
TOTAL PRIM EXPERT
PREZENTARE S***********************
MEMBRU
GRATUIT
S***********************
813 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
S***********************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: consultanta FINANTE - servicii CONTABILITATE