Inscrie firma »
C*********************************** Prezentare firma Produsele firmei Contact
Infiintari si autorizari case de amanet

Infiintari si autorizari case de amanet

Tip produs: Infiintari si autorizari case de amanet | case amanet | casa de schimb valutar
Producator: Cabinet avocat Daniel Dumitrescu
3% reducere pentru contactele prin clubafaceri.ro
 

Prezentare Infiintari si autorizari case de amanet

Infiintari si autorizari case de amanet.

- Casele de amanet pot fi constituite ca societati comerciale cu raspundere limitata sau pe actiuni si pot desfãºura activitatea de creditare cu respectarea urmãtoarelor condiþii:
a) înscrierea în Registrul de evidenþã al B.N.R;
b) organizarea ºi funcþionarea potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
c) activitatea de creditare desfãºuratã se limiteazã la cea prevãzutã la art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea 93/2009- respectiv………..„acordare de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet”.
- În vederea obþinerii documentului care atestã înscrierea în Registrul de evidenþã, în termen de 30 de zile de la data înmatriculãrii în registrul comerþului, entitãþile ce intenþioneazã sã desfãºoare activitãþi de creditare sub forma caselor de amanet vor transmite Direcþiei reglementare ºi autorizare din cadrul Bãncii Naþionale a României cererea de înscriere, a cãrei formã este prevãzutã în anexa nr. 1, însoþitã de urmãtoarea documentaþie:
a) copia certificatului de înregistrare în registrul comerþului;
b) copia actului constitutiv ºi dovada înregistrãrii acestuia la oficiul registrului comerþului;
c) documentaþia prevãzutã la c.1, c2, c3, pentru conducãtori;
c.1. copia actului de identitate, a cãrei conformitate cu originalul va fi certificatã de titularul actului de identitate;
c.2. certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autoritãþile competente din þara în care are stabilit/stabilitã domiciliul/reºedinþa;
c.3. declaraþia al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 2a, completatã ºi semnatã de aceste persoane.
d) documentaþia prevãzutã la art. 22 pentru persoanele care asigurã administrarea;
e) documentaþia prevãzutã la art. 23 pentru asociaþi/acþionari.
Direcþia reglementare ºi autorizare din cadrul Bãncii Naþionale a României poate respinge cererea de înscriere în Registrul de evidenþã pentru urmãtoarele motive:
a) depunerea incompletã ori cu întârziere a documentaþiei prevãzute de prezenta secþiune;
b) nerespectarea termenului prevãzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 93/2009;
c) nerespectarea termenelor stabilite conform prevederilor art. 4;
d) nerespectarea altor condiþii prevãzute în Legea nr. 93/2009 sau de prezentul regulament.
(2) Respingerea cererii de înscriere în Registrul de evidenþã va fi comunicatã instituþiei financiare nebancare de Direcþia reglementare ºi autorizare din cadrul Bãncii Naþionale a României împreunã cu motivele care au stat la baza acestei decizii.
(3) Decizia de respingere a cererii poate fi contestatã în condiþiile prevãzute la art. 60 din Legea nr. 93/2009.
PREZENTARE C***********************************
MEMBRU
GRATUIT
C***********************************
2 745 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
C***********************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: Gazduire sedii firme - Vanzari cesiuni cumparari firme - Infiintari case de amanet

PRODUSE ASEMANATOARE CU INFIINTARI SI AUTORIZARI CASE DE AMANET

Infiintari case de schimb valutarInfiintari case de schimb valutar
Infiintari case de schimb valutar
Case de schimb valutar Modificarea O.M.F.P. 664/2012 prin Ordinul 86/2014. Ministerul Finantelor Publice Ordinul ...
RON 1
Servicii infiintari firmeServicii infiintari firme
Servicii infiintari firme
Preturile se negociaza. Actul normativ care reglementeaza societatile cu raspundere limitata este Legea 31/1990 ...
RON 349