Inscrie firma »
M****************************** Prezentare firma Produsele firmei Contact
Servicii Administrare Personal , Sanatate si Securitate in Munca

Servicii Administrare Personal , Sanatate si Securitate in Munca

2% reducere pentru contactele prin clubafaceri.ro
 

Prezentare Servicii Administrare Personal , Sanatate si Securitate in Munca

1. RESURSE UMANE

- Administrare personal si Consultanta Resurse Umane

- intocmirea dosarelor de personal;
- gestionarea dosarelor de personal;
- intocmirea contractelor individuale de munca;
- intocmirea actelor aditionale la contractul individual de munca;
- completarea deciziilor privind executarea contractelor individuale de munca;
- completarea registrului de evidenta a salariatilor
- intocmirea adeverintelor de salariu;
- gestionarea cartilor de munca;
- intocmirea notelor de lichidare;
- completarea fiselor de solicitare pentru efectuarea controalelor medicale la
angajare si periodice
- eliberarea de adeverinte pentru salariati , la soclicitarea angajatorului
- consultanta intocmire Regulament de ordine Interioara
- consultanta intocmire fise de post


TARIFE :
- Firme cu 1-5 angajati 160 Lei
- Firme cu 6-10 angajati 260 Lei
- Firme cu 11-20 angajati 440 Lei
- Firme cu peste 20 angajati - pretul porneste de la 21 lei/angajat si se negociaza in functie de nr de angajati

-Administrare personal , Consultanta Resurse Umane si Salarizare personal
-calculul salariilor;
-intocmirea statelor de plata;
-editarea fisierelor pentru plata salariilor
-intocmirea ordinelor de plata/listelor privind obligatiile angajatorului catre bugetul
statului;
-Intocmirea si depunerea declaratiilor periodice la autoritatile de stat;
-Intocmirea fiselor fiscale;

TARIFE :
- Firme cu 1-5 angajati 200 Lei
- Firme cu 6-10 angajati 320 Lei
- Firme cu 11-20 angajati 490 Lei
- Firme cu peste 20 angajati pretul porneste de la 24 lei/angajat si se negociaza in functie de nr de angajati


2. SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

- Evaluare Riscuri Profesionale


- Evaluarea nivelului factorilor de risc de accidente si imbolnaviri profesionale
- Regulamentul de Ordine Interioara (inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta deciziile de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)
- Fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.))
- Instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) pentru fiecare loc de munca
- Evidenta zonelor cu risc incendiu ridicat (acolo unde este cazul)
- Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta (acolo unde este cazul)
- Planul de interventie pe unitate
- Planul de evacuare pe fiecare etaj
- Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)
Tarifele se calculeaza in functie de domeniul de activitate , diversitatea locurilor de munca specificate in organigrama , fisa postului / angajat , precum si de numarul de angajat
-Asistenta lunara Sanatate si Securitate in Munca
o Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire
o Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie
o Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitatea, sanatatea si protectia muncii
o Evidenta echipamentelor individuale de protectie
o Participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (controale sau accidente)
o Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotaririle Guvernului
o Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor.
o Instructajul lucratorilor la angajare si periodicTARIFE :
- Firme cu 1-5 angajati 100 Lei
- Firme cu 6-10 angajati 180 Lei
- Firme cu 11-20 angajati 340 Lei
- Firme cu peste 20 angajati - pretul porneste de la 12 lei/angajat si se negociaza in functie de nr de angajati


- Asistenta lunara Prevenirea si Stingerea Incendiilor (PSI)
o Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire
o Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor
o Propunerea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.): responsabilitati , lucrul cu foc deschis, interzicerea fumatului in locuri nepermise
o Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)
o Evidenta echipamentelor individuale de protectie
o Participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (controale sau alte evenimente)
o Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotaririle Guvernului
o Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor
TARIFE :
- Firme cu 1-5 angajati 50 Lei
- Firme cu 6-10 angajati 100 Lei
- Firme cu 11-20 angajati 180 Lei
- Firme cu peste 20 angajati - pretul porneste de la 8 lei/angajat si se negociaza in functie de nr de angajati


* preturile prezentate in oferta nu contin TVA
PREZENTARE M******************************
MEMBRU
GRATUIT
M******************************
3 190 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
M******************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Categorie principala:
Servicii/Consultanta » Consultanta resurse umane

SERVICII ADMINISTRARE PERSONAL , SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA ESTE LISTAT IN: