Inscrie firma »
A******************************** Prezentare firma Produsele firmei Contact
Oferta elaborare, implementare, certificare, mentinere si imbunatatire sisteme de management integrat calitate-mediu-  securitate si sanatate ocupationala-siguranta alimentului

Oferta elaborare, implementare, certificare, mentinere si imbunatatire sisteme de management integrat calitate-mediu- securitate si sanatate ocupationala-siguranta alimentului

3% reducere pentru contactele prin clubafaceri.ro
 

Prezentare Oferta elaborare, implementare, certificare, mentinere si imbunatatire sisteme de management integrat calitate-mediu- securitate si sanatate ocupationala-siguranta alimentului

Consultanta ISO de care veti beneficia, finalizata prin obtinerea certificarii ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS 18001 si sisteme integrate, va reprezenta concretizarea eforturilor pe care organizatia Dvs. le-a depus de-a lungul timpului in sensul recunoasterii interne si esential, recunoasterii generale pe plan national si international.
Prin cresterea in calitate a serviciilor prestate clientilor si, prin consultanta ISO oferita, va propunem implementarea celor mai bune solutii in managementul:
a.Calitatii;
b.Mediului;
c.Securitatii si sanatatii ocupationale;
d.Sigurantei alimentului,
astfel incat obtinerea certificarii ISO nu va insemna pentru Dvs. obtinerea unui simplu certificat, ci va fi o recomandare reala bazata pe performantele organizatiei Dvs.

Etapele procesului de consultanta sunt, in cele mai multe cazuri aceleasi, indiferent de profilul afacerii contractate.Singura variabila in derularea lor este durata alocata fiecarei etape, ele variind functie de profilul si complexitatea sistemului de management analizat.

1.Initiere proces
Stabilire contact
Discutii introductive
Negociere clauze contractuale
Semnare contract consultanta

2. Evaluare de diagnoza initiala are ca obiective:
Compararea sistemului actual de desfasurare a activitatii cu cerintele standardului de referinta;
Identificare elemente tehnico-organizatorice si practici curente;
Identificarea situatiilor neconforme fata de cerintele standardului de referinta;
Identificarea punctelor critice ale fluxului de activitati, care pot provoca intirzieri, deficiente, etc. si deci implicit costuri suplimentare;
Resursele umane si materiale existente;
Sistemele de inregistrari si evidenta existente.

3. Proiectarea sistemului
In urma Raportului de Evaluare elaborat pe baza auditului diagnoza, se trece la proiectarea documentatiei. In aceasta etapa sunt identificate metodele si mijloacele necesare pentru satisfacerea cerintelor de managementul definite in standardul de referinta, este stabilita structura documentatiei sistemului ce urmeaza a fi implementat si este stabilit un plan de actiune pentru desfasurarea etapelor viitoare a programului de consultanta.

4. Instruirea managementului
Succesul actiunilor viitoare depinde intr-o foarte mare masura de constientizarea intregului personal, dar mai ales a personalului de management. In acest scop, se organizeaza un curs -seminar de constientizare a echipei manageriale, pentru:
a.prezentarea cerintelor din familia de standarde internationale ISO 9000 privind conducerea si asigurarea calitatii; familia de standarde internationale ISO 14000 in domeniul managementului de mediu; familia de standarde internationale OHSAS 18000 in domeniul securitatii si sanatatii ocupationale si familia de standarde internationale ISO 22000 privind siguranta alimentului;
b.Prezentarea organizarii sistemului supus consultantei;
c.Prezentarea documentatiei sistemului de management ales;
d.Prezentarea costurilor elaborarii, implementarii, certificarii, mentinerii si imbunatatirii sistemului de management ales.

5. Intocmirea documentatiei
1. Elaborarea politicilor: Politica referitoare la calitate, Politica de mediu, Politica privind sanatatea si securitatea ocupationala, Politica privind siguranta alimentului
2. Planificarea Sistemului de management.
2.1. Stabilirea obiectivelor generale referitoare la calitate; mediu; sanatate si securitate ocupationala; siguranta alimentului.
2.2. Stabilirea responsabilitatilor prin fisele postului, regulament de organizare si functionare, regulament intern, decizii si acordarea lor cu sistemul de management.
2.3. Analiza initiala de mediu: Identificarea activitatilor si serviciilor, identificarea aspectelor de mediu semnificative, evaluarea si ierarhizarea impacturilor de mediu semnificative asociate aspectelor, identificarea riscurilor in munca, identificarea riscurilor pe lantul alimentar.
2.4. Stabilirea obiectivelor specifice de calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala-siguranta alimentului.
2.5. Realizarea Programelor de calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala- siguranta alimentului.
2.6. Elaborarea documentelor de sistem de management integrat calitate - mediu-sanatate si securitate in munca - siguranta alimentului: manuale si proceduri de sistem.
2.7. Realizarea procedurilor operationale / instructiuni de lucru / procedurilor tehnice de executie.
3. Instruirea personalului organizatiei pe documentele sistemului de management integrat sau separat. Realizarea de inregistrari conform documentelor sistemului.
4. Audit intern de evaluare a implementarii sistemului de management integrat impreuna cu organizatia.
5. Rezolvarea neconformitatilor semnalate in timpul auditului. Elaborarea raportului de audit pentru certificare.
6.Stabilirea comitetului de coordonare format din sefii principalelor compartimente;
7.Propuneri pentru echipele de lucru pentru fiecare procedura de sistem si pentru fiecare proces.
6. Implementarea
Etapa de implementare la client, sub asistenta consultantului, a sistemului de management definit de catre documentele elaborate in etapa anterioara, va cuprinde urmatoarele activitati:
a.Audituri interne sub indrumarea consultantului pentru depistarea neconformitatilor sau problemelor de implementare aparute;
b.Workshop-uri pentru analizarea neconformitatilor si stabilirea actiunilor corective si preventive.

7. Audit pre-certificare
a.Efectuarea unui audit al sistemului de management implementat, audit limitat strict la cerintele standardelor de referinta.
b.Acest audit se va finaliza cu un numar de rapoarte de neconformitate si cu un raport de recomandari finale.
c.Consultantul poate recomanda un organism de certificare cu care intretine relatii de colaborare si poate asigura asistenta necesara pe toata durata certificarii.

8. Asistenta in cadrul auditului de certificare
Contactarea organismului de certificare, negocierea contractului de certificare si acordarea de asistenta la auditul de certificare.

9. Consultanta post certificare
Asiguram si consultanta post certificare pentru mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management si pentru rezolvarea eventualelor neconformitati depistate in cadrul auditului de certificare. De asemenea oferim consultanta pentru etapele urmatoare ale procesului de certificare (supravegheri, recertificari, etc.).

Pretul este negociabil in functie de marimea, complexitatea si domeniul de activitate al societatii aflate in consultanta si incepe de la 1000 EURO pentru un sistem certificat pe un singur standard de referinta (ex. calitate conform ISO 9001; mediu conform ISO 14001; securitate si sanatate ocupationala conform OHSAS 18001, siguranta alimentului conform ISO 22000) iar in cazul in care se doreste un sistem de management integrat (ex. calitate-mediu; calitate-mediu-securitate si sanatate ocupationala; calitate-siguranta alimentului; etc.) oferim discount de 50% incepand cu cel de-al doilea standard certificat in cadrul sistemului, ex:
a. calitate-mediu 1500 EURO;
b. calitate-mediu-securitate si sanatate ocupationala 2000 EURO;
c. calitate-siguranta alimentului 1500 EURO.
PREZENTARE A********************************
MEMBRU
GRATUIT
A********************************
13 789 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
A********************************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Categorie principala:
Servicii/Consultanta » Consultanta ISO

PRODUSE ASEMANATOARE CU OFERTA ELABORARE, IMPLEMENTARE, CERTIFICARE, MENTINERE SI IMBUNATATIRE SISTEME DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU- SECURITATE SI SANATATE OCUPATIONALA-SIGURANTA ALIMENTULUI

Consultanta privind implementarea sistemului  de management al securitatii si sanatatii ocupationale OHSAS 18001: 2004Consultanta privind implementarea sistemului  de management al securitatii si sanatatii ocupationale OHSAS 18001: 2004
Consultanta privind implementarea sistem...
Implementarea pe termen lung a bunelor practici in materie de securitate, sanatate si mediu a muncii, la toate ...
Consultanta privind implementarea sistemului  de management de mediu SR EN ISO 14001: 2004Consultanta privind implementarea sistemului  de management de mediu SR EN ISO 14001: 2004
Consultanta privind implementarea sistem...
Standardul SR EN ISO 14001 acopera o paleta de 5 directii de actiune: 1. Sisteme de management de mediu; 2. Audit de ...
Consultanta privind implementarea sistemului  de management al sigurantei alimentului SR EN ISO 22000: 2004 (HACCP)Consultanta privind implementarea sistemului  de management al sigurantei alimentului SR EN ISO 22000: 2004 (HACCP)
Consultanta privind implementarea sistem...
Ce este HACCP? HACCP reprezinta abrevierea pentru "Hazard Analysis and Critical Control Point" HACCP este un sistem de ...
Consultanta privind implementarea sistemului  de management al calitatii SR EN ISO 9001: 2001Consultanta privind implementarea sistemului  de management al calitatii SR EN ISO 9001: 2001
Consultanta privind implementarea sistem...
Se adreseaza tuturor companiilor ce doresc sa-si imbunatateasca performanta si competitivitatea pe piata nationala si ...

OFERTA ELABORARE, IMPLEMENTARE, CERTIFICARE, MENTINERE SI IMBUNATATIRE SISTEME DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU- SECURITATE SI SANATATE OCUPATIONALA-SIGURANTA ALIMENTULUI ESTE LISTAT IN: