Inscrie firma »
Evaluare risc de accidentare si imbolnavire prodesionala

evaluare risc de accidentare si imbolnavire prodesionala

Telefon: click aici0745256616
Persona Contact:
Jugarean Cornelia
  Trimite un mesaj acestei firme

Prezentare evaluare risc de accidentare si imbolnavire prodesionala

Lucrarea de evaluare de risc contine identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru ) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice pentru minimizarea sau inlaturarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.
Alte servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca:

- Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru; (conf. Legii 319/2006, conf Norme metodologice la lege);

- Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

- Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite; (conf. Legii 319/2006, conf Norme metodologice la lege);

- Instruirea introductiv generala de securitatea muncii, precum si testarea cunostintelor, completarea fiselor individuale de securitatea muncii; (conf. Legii 319/2006, conf Norme metodologice la lege);

- Instruirea conducatorilor de locurilor de munca privind organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca la nivel de societate;

- Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii;

- Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent ( unde este cazul);

- Stabilirea si intocmirea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific prevazute de lege;

- Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;

- Intocmirea listelor cu meseriile si a profesiile prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor (unde este cazul);

- Intocmirea listelor cu posturile de lucru al carui personal necesita examene medicale suplimentare (unde este cazul);

- Intocmirea listei cu posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic (unde este cazul);

- Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;

- Elaborarea deciziilor interne de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de lege; - Cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca;

- Asigurarea materialelor si mijloacelor tehnice pentru informare si instruire (tematici, brosuri, filme, camera video, calculator, videoproiector, etc);

- Stabilirea clauzelor privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;
PREZENTARE SC Dante Serv SRL
LIGHT
MEMBER
SC Dante Serv SRL
7 319 accesari
Persoana de contact: Jugarean Cornelia
Adresa postala: Aurel Popa nr.1A, bl.4A/24
Localitate: Sibiu, Sibiu
Telefon: click aici 0745256616
Fax: 0269226623
Website:

Categorie principala:
Servicii/Consultanta » Consultanta ISO

PRODUSE ASEMANATOARE CU EVALUARE RISC DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PRODESIONALA

Consultanta ISOConsultanta ISO
Consultanta ISO
Asistenta in implementarea sistemelor de management al Calitatii ISO 9001, Mediului ISO 14001, Sanatatii si securitatii ...
Instalatii electriceInstalatii electrice
instalatii electrice
Proiectare si executare : - instalatii electrice interioare si exterioare pentru constructii ...

EVALUARE RISC DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PRODESIONALA ESTE LISTAT IN: