Inscrie firma »

SORESCU si MATEESCU Societate Civila de Avocati

Prezentare firma Produsele firmei Contact
 

Prezentare SORESCU si MATEESCU Societate Civila de Avocati

SORESCU & MATEESCU S.C.A.

Societatea Civila de Avocati SORESCU & MATEESCU

Avocatul trebuie sa respecte si sa apere, fara nici o discriminare, interesele clientilor sai, straduindu-se sa le asigure acestora cea mai buna aparare posibila, in conditiile si cu respectarea legii - Codul Deontologic al Avocatului

Societatea a fost infiintata la Bucuresti in anul 2006 in temeiul legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, in cadrul Baroului Bucuresti.

Membri fondatori

Av. Andrei SORESCU si Av. Alexandru-Radzvan MATEESCU

Scopul societatii de avocati este acela de a practica avocatura cu profesionalismul si devotamentul necesar acestei profesii, materializat in apararea si promovarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale clientului.

Mijloace: reprezentarea la un standard cat mai ridicat a intereselor clientilor in fata instantelor judecatoresti si curtilor de arbitraj, consultanta juridica in problemele aparute in desfasurarea activitatii societatilor pentru respectarea cadrului legal si prevenirea litigiilor cu tertii, indrumarea clientului spre formarea unui cadru juridic intern propice pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii sale, asistenta la negocierile purtate cu partenerii de afaceri sau in fata autoritatilor statului roman.

Valorile respectate si promovate cu strictete de catre avocatii societatii sunt: integritatea morala, independenta in exercitarea profesiei, confidentialitatea, pastrarea in deplina siguranta si nelimitata in timp a secretului profesional in conditiile legii, respectarea deontologiei profesionale, onestitatea fata de client, perseverenta in apararea intereselor legitime ale clientilor, profesionalismul avocatilor, continua pregatire si perfectionare a avocatilor componenti, pornita de la o cunoastere in profunzime a principiilor dreptului si a legislatiei in vigoare.
Respectarea principiilor fundamentale care guverneaza profesia de avocat: principiul legalitatii, libertatii, independentei, autonomiei si descentralizarii, pastrarii secretului profesional.

Avocati

Andrei SORESCU, absolvent al Facultatii de Drept, master in Dreptul Afacerilor si al Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor.
De la intrarea in profesie, a activat in cadrul a doua cabinete de avocatura si o societate de lichidari judiciare.
Practica acumulata de-a lungul timpului s-a situat in zona dreptului civil, dreptului comercial, proprietate imobiliara, proprietate intelectuala, marci, proprietate industriala, procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, dreptul familiei, drept contraventional, drept sportiv si drept penal.
Limbi straine : engleza, franceza.

Alexandru - Radzavan MATEESCU, absolvent al Facultatii de Drept, absolvent al Facultatii de Fizica Tehnologica, master in Dreptul Afacerilor si al Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor.
De la absolvirea facultatii a fost consilier juridic in cadrul Ministerului Muncii, iar dupa intrarea in profesie, a activat in cadrul a doua cabinete de avocatura.
Practica acumulata de-a lungul timpului s-a situat in zona dreptului civil, dreptului comercial, dreptul muncii si asigurari sociale, contencios administrativ, proprietate imobiliara, proprietate intelectuala, marci, proprietate industriala, , dreptul familiei, drept international privat, drept contraventional, drept sportiv, si drept penal.
Limbi straine: engleza, franceza.

Avocatii componenti au participat cu succes la forumuri juridice interne si internationale.

Activitate publicistica - A. Sorescu, A. Mateescu, Consideratii privind curgerea termenului de reabilitare in situatia in care condamnatul beneficiaza de institutia liberarii conditionate - articol publicat in revista Buletinul INPPA

Ramurile de drept in care societatea isi desfasoara activitatea, sunt:
- drept comercial, dreptul concurentei, dreptul transporturilor;
- dreptul muncii si asigurari sociale, contencios administrativ;
- drept civil, proprietate imobiliara, dreptul familiei;
- societati comerciale, asociatii si fundatii;
- comert electronic, IT&C;
- proprietate intelectuala, marci, proprietate industriala,
- drept fiscal si procesual fiscal, drept vamal;
- drept international privat;
- dreptul mediului, drept sportiv;
- drept penal, drept contraventional;

Societatea ofera servicii juridice complete, materializate in:

- reprezentarea clientilor in fata instantelor judecatoresti, curti de arbitraj, parchete;
- recuperari creante;
- consultanta juridica necesara activitatii curente a societatilor comerciale;
- infiintari si modificari ale societatilor comerciale;
- opinii juridice cu privire la problemele punctuale ridicate de client;
- asistenta juridica la negocieri de contracte comerciale sau de alta natura;
- due dilligence (audit juridic) in materie imobiliara si comerciala;
- asistenta juridica completa privind legislatia muncii;
- reprezentarea clientilor in fata autoritatilor si entitatilor de pe teritoriul Romaniei;
- alte activitati care compun practica avocatiala si sunt admise de legea romana in materie.


Onorarii
Societatea noastra practica onorarii globale, lunare (abonament) sau orare, in functie de necesitatile clientului si de natura lucrarii ce urmeaza a fi efectuata de catre societate.
- Onorariul global sau forfetar consta intr-o suma fixa, reprezentand contravaloarea serviciului profesional prestat.
- Onorariul orar se stabileste pentru fiecare ora dedicata efectuarii lucrarii profesionale pentru care avocatul a fost solicitat.
- Onorariul lunar de tip abonament modular. Fiecare modul corespunde unuia din domeniile mentionate mai sus si cuprinde consultanta juridica integrata in acel domeniu. Scopul acestui tip de servicii este protejarea companiei dumneavoastra de eventualele litigii si optimizarea activitatii.

Onorariul se stabileste prin negociere cu clientul, avandu-se in vedere toate aspectele referitoare la lucrarea ce va fi efectuata: dificultate, durata, complexitate, urgenta, etc.

Portofoliul de clienti al societatii noastre cuprinde atat societati comerciale autohtone si reprezentante ale unor societati straine cat si persoane fizice, pe care le consiliem si ale caror interese le reprezentam.
PREZENTARE SORESCU si MATEESCU Societate Civila de Avocati
Persoana de contact: Alexandru MATEESCU
Adresa postala: Bucuresti, Calea SERBAN VODA 232, bl. 1, sc. 2, et. 5, ap. 50
Localitate: Bucuresti, Bucuresti
Telefon: click aici 0788339591
Fax: 0318091001
Website:

Categorie principala:
Servicii/Consultanta » Avocatura

ULTIMELE PRODUSE ALE SORESCU SI MATEESCU SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI

Oferta firmei SORESCU si MATEESCU Societate Civila de Avocati nu contine nici un produs sau serviciu
SORESCU SI MATEESCU SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI ESTE INSCRISA IN