Inscrie firma »
ZBUGET C/S - Expertul dumnavoastra in contabilitate bugetara !

ZBUGET C/S - Expertul dumnavoastra in contabilitate bugetara !

Tip produs: soft | bugetar | contabilitate
Producator: Zainea Com Serv SRL
 

Prezentare ZBUGET C/S - Expertul dumnavoastra in contabilitate bugetara !

ZBUGET C/S este conceput sa fie independent de un anumit sistem contabil, putandu-se mula; pe orice tip de activitate din sectorul bugetar.
Sistemul de aplicatie este o solutie integrata moderna care asigura gestionarea resurselor financiare, materiale si umane din administratia publica centrala si locala, necesitand un nivel scazut al costurilor de implementare .
Arhitectura tehnica si functionala permite prelucrarea informatiilor primare asigurand o implementare eficienta a activitatii diverselor institutii publice, pornind de la cele multilocatie cu structuri nationale, judetene sau regionale pana la cele de dimensiuni reduse, numarul de utilizatori fiind limitat doar de politica de licentiere a infrastructurii de sistem si a resurselor hardware.
Prin oferta noastra dorim sa va sprijinim in gestionarea resurselor financiare, materiale si umane din cadrul instituitiei dumneavoastra, aplicatiile software nominalizate asigurand accesarea diverselor tipuri de operatiuni contabile in functie de solicitarile conducerii departamentului financiar-contabil la un nivel scazut al costurilor de implementare

Aplicatia financiar-contabila ZBuget C/S este specifica unitatilor bugetare, cuprinde module privind BUGET, ALOP, CONTABILITATE, SITUATII FINANCIARE LUNARE, SITUATII FINANCIARE TRIMESTRIALE, REGISTRU C.F.P. si este proiectata si asigura functionarea in conformitate cu legislatia din Romania, permitand gestionarea datelor aferente unitatilor subordonate, gruparea subunitatilor si intocmirea de raportari pe grupuri de unitati subordonate (ex. Ministere, Consilii judetene, Consilii locale, Directia Generala Pentru Drepturile Copilului etc.).

DOCUMENTE PRIMARE
Evidenta cantitativa : Receptii cantitativ valorice; Facturi de cheltuieli (prestari servicii); Nota predare; Bon restituire; Bonuri de transfer intre gestiuni; Avize de expediere; Bonuri de consum; Liste de inventariere;
Operatiuni numerar: Incasari numerar; Plati numerar;
Operatiuni virament: Incasari virament; Plati virament
Deschideri de credite
Note contabile
Active fixe: Receptii mijloace fixe; Reevaluari mijloace fixe; Facturi mijloace fixe; Avize de expediere mijloace fixe; Casari mijloace fixe; Bon miscare mijloace;
Buget pe clasfificatia functionala si economica
Angajamente bugetare
Angajamente legale
Ordonantari de plata
Tipuri registre C.F.P.
Inregistrari documente pentru viza C.F.P.
Genereaza automat notele contabile si repartizarea pe clasificatia functionala si economica la momentul editarii documentelor primare

MODULUL CONTABILITATE asigura:
Realizarea: contabilizarea automata a documentelor primare si generarea notelor contabile aferente; repartitia automata pe clasificarea functionala a documentelor primare; repartitia automata pe clasificarea economica a documentelor primare; integritatea datelor si actualizarea in momentul inregistrarii a rapoartelor
Administrarea si gestionarea: plan contabil- se poate defini in functie de cerintele clientului: conturile de numerar si de virament; conturilor de terti (furnizori, clienti); personalul angajat pentru deconturile de cheltuieli; gestiunile si a modului de descarcare din gestiune (Punctual, F.I.F.O. sau L.I.F.O.); categoriile de articole, unitatilor de masura; clasificatia mijloacelor fixe; responsabili mijloacelor fixe; locatiile in care se afla mijloacele fixe; comenzile si consumurile interne; relatiile contabile pentru documentele primare utilizate de aplicatie; inregistrarea soldurilor initiale pentru balantele sintetice si analitice
Raportari pe diverse criterii :
Raportari gestiune: Balante analitice de gestiune pe conturi contabile - categorii articole; Lista stocuri de gestiune pe conturi contabile - categorii articole; Fise de gestiune; Liste de inventariere
Raportari mijloace fixe: Balanta mijloace fixe pe conturi contabile, coduri de clasificare ;Lista stocuri mijloace fixe pe conturi, coduri de clasificare; Situatia amortizarii pe conturi, coduri de clasificare ;Fise mijloace fixe; Registrul numerelor de inventar
Raportari conturi de terti: Balanta analitica conturi de terti; Fise analitice conturi de terti
Raportari operatiuni de casa si virament: Registru jurnal conturi numerar in lei sau valuta; Registru jurnal conturi virament in lei sau valuta
Raportari diverse: Jurnal cumparari; Jurnal vanzari; Balanta sintetica centralizata fara operatiunile de inchidere a conturilor, cu operatiunile de inchiderea a conturilor, la o data intermediara din interiorul lunii; Centralizare note contabile pe documente; Centralizare note contabile pe tipuri de documente; Registrul jurnal note contabile; Registru de casa; Fise cont; Carte mare sah; Executia bugetara pe tip de buget; Detalierea executiei bugetare pe clasificatie functionala si economica; Fisa bugetara; Centralizarea consumurilor pe comenzi interne; Deschideri de credite: de repartizat si pentru cheltuieli proprii
Centralizarile contabile si cele pe structura functionala si economica sunt sub forma documentelor cumulative si se realizeaza pentru fiecare tip de document primar folosit
Combina datele din contabilitate cu cele din: A.L.O.P.; buget ; dare de seama ; registru C.F.P
Exporta majoritatea raportarilor in format MS Office ( excel ) si Fox Pro (dbf), putand fi folosite pentru verificarile efectuate de catre organele de control
Configurarea relatiilor contabile si repartizarilor pe clasificatie functionala si economica aferente documentelor primare se face, programabil, prin intermediul limbajelor VBScript sau JScript, separat pentru fiecare tip de document primar, la sediul clientului, in functie de solicitarile acestuia.

MODULUL FUNDAMENTARE BUGET asigura:
Definirea tipurilor de bugete: bugetul de stat; local; activitatile finantate integral din venituri proprii; din venituri proprii si subventii; fondurilor externe nerambursabile; imprumuturile externe si interne; bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local ; alte tipuri de bugete
Principalele facilitati ale modului Buget: definirea clasificatiei functionale si economice pe tipuri de bugete
Calcul credite bugetare initiale si trimestriale pentru aparat propriu; unitati subordonate, respectand regulile trimestrialitatii si clasificarii functionale si economice
Evidenta istoric rectificari prevederi bugetare
Calcul diferenta intre rectificarile prevederilor bugetare (rulaj cont 8060)
Definire machete buget si anexe buget
Asigura datele necesare pentru: A.L.O.P.; Contabilitate ; Dare de seama

MODULUL A.L.O.P. asigura:
Gestionare : propuneri angajari cheltuieli; angajamente legale; angajamente bugetare; ordonantari de plata; compartimente; beneficiari; numere documente primare
Inregistrarea tuturor tipurilor de angajamente legale: contracte, note de comanda, acorduri, contracte colective de munca si alte acte juridice care pot greva asupra cheltuielilor bugetare.
Emiterea si tiparirea : Propunerilor de angajare a cheltuielilor (Anexa nr. 1); Angajament bugetar individual/global (Anexa nr. 2); Ordonantare de plata (Anexa nr. 3); Situatia privind executia cheltuielilor bugetare angajate (Anexa nr. 4). La momentul emiterii unui document se calculeaza automat la vedere disponibilul atat pentru propuneri cat si pentru ordonantari in functie de creditele bugetare aprobate
Intocmeste balanta sintetica a conturilor in afara bilantului 8060, 8066, 8067
Rectificarile bugetare realizate in cursul unui exercitiu financiar vor fi reflectate in fisa contului 8060 ca diferenta intre rectificarile succesive a creditelor bugetare din cadrul exercitiului bugetar
Se asigura unicitatea numarului documentului in cadrul fiecarui tip de document (ex: angajament, propunere, ordonantare) in functie de data, ora si secunda emiterii documentului (in varianta restrictiva).
Permite inregistrarea unor angajamente bugetare si legale rectificative ale unui angajament de baza aferent eventualelor modificari la contractele de baza
Combina datele din A.L.O.P. cu cele din : Contabilitate ; Buget ; Dare de seama ; Registru C.F.P
SUPLIMENTAR , FATA DE CERINTELE ORDINULUI M.F.NR.1792, pentru o mai buna urmarire a documentelor, aplicatia intocmeste urmatoarele rapoarte : executie bugetara, detaliere bugetara, fisa bugetara, balanta angajamentelor bugetare, fisa angajamentului bugetar


MODULUL SITUATII FINANCIARE TRIMESTRIALE asigura:
GESTIONARE preia din modulele: buget - prevederile bugetare anuale si timestriale ; contabilitate - incasarile; platile; cheltuielile efective; alop - situatia executiei bugetare
Asigura datele necesare pentru: A.L.O.P.; Contabilitate ; Dare de seama
Permite definirea machetelor si introducerea datelor pentru: Balanta sintetica centralizata; Cod 01 Bilant ; Cod 02 Contul de rezultat patrimonial; Cod 03 si Cod 04 Situatia fluxurilor de trezorerie; Anexele 5; 6 si 7 Contul de executie al institutiilor publice Venituri/Cheltuieli/Detaliere; Anexele 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16 ; 17; 18; 19; 20; 24 33;Anexele 14a,14b,14c Disp. din mijl. cu destin. speciala; Anexa 30 Plati restante; Anexele 40a, 40b, 40c
Se introduc pentru unitatile subordonate date in toate anexele si permite de asemenea importul / exportul acestor anexe (din/in format dbf sau conectare directa la baza de date) de la institutii ce folosesc aplicatia
Permite pentru aceste machete importul datelor din contabilitate si generarea acestora
Exporta datele din darea de seama in aplicatia Ministerului de Finante

MODULUL REGISTRU C.F.P. asigura:
Gestionare: preia din modulele: contabilitate incasari numerar; plati numerar; plati virament; incasari virament; n.i.r.-facturi cheltuieli; note de predare; bonuri de restituire; bonuri de transfer; facturi venituri; avize de expediere; bonuri de consum;receptii si facturi mijloace fixe; alop angajamentele bugetare; ordonantari de plata
Inregistrarea angajatilor si compartimentelor responsabili in domeniul vizelor C.F.P.
Permite definirea si introducerea oricarui tip de document ce se supune regimului de viza C.F.P.
Permite definirea si utilizarea unui numar nelimitat de registre C.F.P.
PREZENTARE Z******************
MEMBRU
GRATUIT
Z******************
10 522 accesari
Pentru a vizualiza datele companiei
Z******************
va rugam sa va autentificati accesand urmatorul buton:
Login
Activitate firma: contabilitate bugetara - personal - contabilitate

PRODUSE ASEMANATOARE CU ZBUGET C/S - EXPERTUL DUMNAVOASTRA IN CONTABILITATE BUGETARA !

ZPERSONAL C/S - Expertul dumneavoastra in evidenta salarizarii bugetare !ZPERSONAL C/S - Expertul dumneavoastra in evidenta salarizarii bugetare !
ZPERSONAL C/S - Expertul dumneavoastra i...
Aplicatia ZPersonal C/S este conceputa sa fie independenta de un anumit ,,STAS , putandu-se mula aproape pe orice tip ...